Grundprinciper

partypoker syftar till att erbjuda världens säkraste och mest innovativa spelplattform. Med våra rättvisa och ansvarsfulla produkter, kan varje användare spela inom sina ekonomiska resurser och få bästa möjliga service. partypoker förbinder sig till integritet, rättvisa och tillförlitlighet och vi gör alltid vårt bästa för att förebygga spelrelaterade problem.

Tillsammans med ledande forskningsinstitut, organisationer och leverantörer av rådgivning, har vi utvecklat åtgärder som garanterar en ansvarsfull, säker och tillförlitlig plats för online-spel.

1. Äkta rättvisa

Det är vårt ansvar att skapa en spelmiljö som bygger på en anda av rättvist spel. Våra kunders förtroende är avgörande för vår framgång. Kundernas förtroende är beroende av att vi kan trygga ett rättvist spel och skydda våra kunder mot bedrägerier. Vi samarbetar med oberoende myndigheter som övervakar våra spelprodukters rättvisa. När det gäller bedrägeri och manipulation, säkerställer våra engagerade utrednings- och online-övervakningsteam ditt skydd.

2. Äkta säkerhet

partypoker är föremål för strikt tillsyn och vi följer ett brett spektrum av lagar, regler, standarder och bestämmelser i olika jurisdiktioner. Regelbunden kontroll av överensstämmelse med hjälp av oberoende granskningar bekräftar att slumpgeneratorer fungerar som de ska, att dina insättningar förvaras säkert på separata konton och att din personliga information är skyddad.

3. Äkta förebyggande

Spel är en stor källa till underhållning för miljontals människor runt om i världen. Men för en minoritet kan spel orsaka problem. Vi har åtagit oss att identifiera risker så tidigt som möjligt och att ingripa för att förhindra dessa problem innan de uppstår. Vi använder ett ramverk för ansvarsfullt spelande som inkluderar kontroller för att hjälpa kunder att spela inom sina gränser och undvika en situation där spelandet orsakar problem. Som med allt vi gör, anser vi att skyddsåtgärder måste grundas på sund vetenskap. Det är därför vi hade varit det första företaget att samarbeta med forskare för att analysera faktiska online-spelbeteenden och utveckla ett evidensbaserat spelansvarkoncept.