Vad händer om jag blir bortkopplad?

Om du blir bortkopplad under ett ringspel med riktiga pengar eller ett cash game-spel återförs pengarna som du hade på bordet till ditt konto. Du kan ansluta dig till bordet igen genom att klicka på bords-ID:t i lobbyn. Om du är med i en enkel- eller flerbordsturnering loggar du ut och loggar sedan in och ansluter till bordet igen.

PartyPoker Pokermiljöerna har utvecklats betydligt för att du ska kunna känna dig bekväm och trygg med att du är skyddad om anslutningen till spelservern skulle avbrytas när du spelar. Om ett avbrott inträffar på din sida, oavsett om det beror på att tidsbegränsningen överskridits eller att din internetanslutning avbrutits, går alla All-in-insatser förlorade. PartyPoker Poker ansvarar inte för sådana förluster som kan tänkas uppstå under sådana förhållanden. Alla spelare är därför personligen ansvariga för att säkerställa att den egna nätverksanslutningen är stabil.

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår kundtjänst.