Premium Blackjack Pro

SPELETS MÅL: 

 • Premium Blackjack Pro är en variant av standard-Blackjack som bjuder spelaren på Perfect Pairs och 21+3 sidospel. Spelet ger dig chansen att spela upp till fem händer Blackjack på en gång - en efter den andra under spelets gång. Målet är att få ihop kort så att ett värde på totalt 21 nås, eller så nära som möjligt till värdet 21, utan att ha mer än 21. Handens värde är summan av de enskilda kortens poäng i handen.

HUR MAN SPELAR:

 • Spelet kan spelas med upp till 5 händer. För att kunna spela, måste du placera ett spel på minst en av dina händer. Varje hand kan ha olika spelbelopp.
 • För att placera ett spel, klickar du på en marker längst ned till vänster i rutan för att välja ett värde på markern. Klicka på en av de tillgängliga spelytorna (de 5 stora cirklarna) för att placera spelet. Varje klick höjer dina spel med markervärdet. 
 • Sidospel kan placeras inom "Perfect Pairs" eller "21+3" spelytorna under en av dina händer till vänster eller höger. Det kan även göras i "Dealer´s Pair" spelytan nära givens hand. I varje spelomgång kan du placera ett "Dealer´s Pair" sidospel och ett "Perfect Pairs" samt "21+3" sidospel för varje av dina händer där ett ordinarie spel gjorts.
 • Du kan klicka på CLEAR BETS för att ta bort alla spel från bordet.
 • Om du klickar på DOUBLE, dubblas varje spel du har placerat på bordet.
 • Klicka på UNDO för att ta bort den senaste satsningen som gjordes vid bordet.
 • Den minsta och högsta spelgränsen beror på din VIP-status och de visas högst upp på bordet. Gränserna gäller endast startinsatsen. Aktioner som förutsätter en extra insats (Split, Försäkring och Double) kan ändå genomföras, även om du placerat en insats som är lika med den högsta möjliga insatsen.
 • Klicka på DEAL för att dela ut korten. 2 kort delas ut till varje spelares hand där en satsning gjordes och till given. Korten delas ut klockvis, ett kort i taget och med första kortet till första spelaren till höger. Det sista kortet delas ut till given och med framsidan nedåt.
 • Om du spelar flera händer, gäller reglerna och stegen separat för varje hand. Man börjar med handen till höger, så fort korten delats ut.
 • Om givens face up kort är ett Ess, erbjuds du en försäkring. Klicka på GODKÄNN för att försäkra en hand vardera mot dealern som har Blackjack eller klicka AVSTÅ för varje hand om du inte vill ha en försäkring. Så fort du klickat på GODKÄNN eller AVSLÅ, visas ANVÄND FÖR ALLA knappen inte för de kvarvarande händerna. För att godkänna eller avstå från en försäkring för alla händerna samtidigt, klickar du på ANVÄND FÖR ALLA knappen så att den blir grön och sedan klickar du på GODKÄNN eller AVSTÅ knappen. Detta gäller även för "EVEN MONEY?".
 • Om dina två första kort har samma värde, kan du splitta din hand med ett klick på SPLIT.
 • Klicka på HIT för att få ännu ett kort eller på DOUBLE för att dubbla ditt spel och få ett tredje kort. Om du inte vill ha fler kort, klickar du på STAND.
 • Vänligen observera att försäkringen, dubbla och splitta behöver en extrainsats. Om du inte har tillräckligt med spelsaldo för att betala dessa extra utgifter, måste du betala in mer pengar för att kunna använda dessa optioner igen.
 • När du har spelar din sista hand, visar given sitt omvända kort och kan sedan dra fler kort enligt reglerna.
 • När given slutat ta nya kort, jämförs varje av dina händer med givens hand. Om din hand har ett högre värde än givens och inte är över 21, vinner du med den handen.
 • Om ett handvärde bildar 22 eller mer, räknas handen som bust och den förlorar automatiskt.
 • Om du vill spela ännu en omgång, placerar du spel som beskrivet ovan eller klicka på REBET för att placera samma spel som i omgången innan. Klicka sedan på DEAL för att dela ut korten. Klicka på REBET & DEAL för att placera samma spel som i den föregående omgången eller på DOUBLE & DEAL för att placera fördubblade spel från den föregående omgången och dela ut korten direkt.
 • SATSNING: Totalt vinstbelopp visas i rutan VINST längst ner till vänster på spelskärmen.
 • SALDO: Ditt återstående spelsaldo, efter att du har gjort önskad satsning, visas i mätaren "SALDO", dvs. det aktuella spelsaldot minus den totala satsningen.
 • VINST: Totalt vinstbelopp visas i rutan VINST längst ner till höger på spelskärmen.
 • Volym: BJ2 ikon spelar upp spelets musik. Ett klick på BJ3 symbolen stänger av och sätter på ljudet.

KNAPPAR:

 • DEAL – Dela ut korten
 • STRYK SPELEN – Ta bort alla spel från bordet.
 • UNDO – Ta bort ditt senaste spel.
 • HIT – Be om ett kort till.
 • STANNA – Dra inga fler kort och avsluta din spelsekvens.
 • DOUBLE – OM inga kort har delats ut än innan spelet startat, fördubblar denna knapp samtliga spel på bordet. När korten har delats ut, fördubblar den här knappen insatsen på den utvalda handen och ett sista kort delas ut.
 • SPLIT – Splitta handen till två enstaka om du har ett par.

 • REBET – Placera samma spel som i förra omgången.

 • REBET & DEAL – Placera samma spel som i förra omgången och dela ut korten.

 • DOUBLE & DEAL – Fördubbla dina insatser från förra omgången och dela ut korten.

 • GODKÄNN – Klicka här för att godkänna försäkringen och för att skydda ditt spel för aktuell hand, ifall dealern har Blackjack.

 • AVSLÅ – Klicka här för att avslå och använd ingen försäkring mot att dealern har blackjack och skydda inte den aktuella handen.

 • GÄLLER ALLA – Klicka för att antingen godkänna eller avslå försäkringen för alla händer mot att dealern har blackjack.

REGLER:

 • Målet i Premium Blackjack Pro är att få en hand som har ett totalt värde på 21, eller som är närmare 21 än givens hand - utan att ha ett högre värde än 21.
 • Handets värde är summan av de enstaka kortens värde. Blackjack är den högsta handen och består av två kort: ett ess och ett kort värt 10. Blackjack slår 21 poäng.
 • Du kan välja 1-5 händer att spela per spelomgång. De valda händerna spelas klockvis med start till höger. Givens hand spelas sist. Du kan splitta, dubbla och ta försäkring, precis som i standard-Blackjack.

Premium Blackjack Pro är en Blackjack-variant med följande regler:

 • 8 kortlekar (decks) används. Efter varje omgång läggs använda kort tillbaka till kortleken och den blandas igen.
 • Ess räknas både som 1 och 11, face-kort som 10 och de andra korten räknas med det värdet de har.
 • Spelaren kan ej splitta en splittad hand.
 • Endast ett kort dras till varje ess i en splittad hand.
 • Spelaren kan dubbla efter att ha splittat.
 • Given kontrollerar inte automatiskt en Blackjack, oavsett värdet på givens första öppna kort.
 • Ess och ett kort värt 10 ses som 21 efter en split, inte Blackjack.
 • Blackjack ger 1,5 gånger spelbeloppet (3-2)
 • Om det totala värdet för spelarens hand är närmare 21 än givens efter att hans sista kort tagits upp, vinner spelaren spelbeloppet (1-1).
 • Om spelarens totala kortvärde är mer än 21, räknas spelarens hand som "Bust" och spelaren förlorar automatiskt spelet för den handen.
 • Om spelaren och given har samma totala poäng (17-21), vinner ingen och spelarens insats går tillbaka till spelaren med en "Push".
 • Given drar alltid till 16. Given stannar om givens hand har ett värde på 17 eller mer (inklusive soft 17). Given drar inga kort om spelaren är "Bust".
 • Blackjack slår 21 poäng.

SPLITTA:

 • Om du har två kort i samma värde (t.ex.: två sjuor, två kort med värdet 10, två klädda kort, osv...), kan du välja att splitta dessa till två separata händer med extra insats - samma som den ursprungliga insatsen för handen. Dealern delar sedan ut ett kort för varje av dessa två händer. Du kan dra så många kort du vill till varje splittad hand, om du inte splittar 2 ess (i dessa fall får du endast 1 extrakort för varje ess). Om du får ett ess och ett kort värt 10 i en splittad hand, ses det som 21 och inte Blackjack. Du får endast splitta en gång även om en splittad hand har samma värde.

DUBBLA:

 • Du kan dubbla ditt spel på en hand innan du tar ett tredje kort. Du kan inte dubbla spelet efter att du tagit ett tredje kort. Efter att du dubblat ett spel, delas ett sista kort ut till dig automatiskt. Du kan dubbla alla dina händer om du vill. Du kan även fördubbla ditt spel på en split-hand.

FÖRSÄKRING:

 • Om givens första öppna kort är ett ess, kan du försäkra varje ordinarie spel mot att given får Blackjack. Om du tar försäkringen, kommer ett belopp på hälften av ditt ursprungliga spel dras av från ditt spelsaldo och placeras separat på bordet. Om given har blackjack betalar försäkringen 2:1 och du förlorar din ursprungliga insats i handen. Om given inte har blackjack förlorar du försäkringsinsatsen och spelet fortsätter med ursprungligt satsat belopp i handen. Försäkringen påverkar inga sidospel.

EVEN MONEY:

 • Om given har ett Ess och spelaren har en BLACKJACK, kan spelaren välja "EVEN MONEY?". Klicka på GODKÄNN för denna hand,, spelaren får samma belopp (1:1) för Blackjack - utan att givens omvända kort visas - och så skyddas spelaren från att given får Blackjack. Spelaren kan också klicka på AVSLÅ för denna hand. Om given inte har blackjack, betalas spelaren enligt en normal relation på 3:2 för sin blackjack.
 • Om de två första korten som delas ut till spelaren bildar en kombination av ett ess och ett kort värt 10, är handen en BLACKJACK och handen ger 3:2 om den slår given. Om given också har BLACKJACK blir resultatet PUSH (oavgjort).
 • Om du, efter att ha splittat handen, har ett ess och ett kort värt 10 är handvärdet 21 och inte BLACKJACK. Om handen med värdet 21 ger vinst utbetalningsoddset 1:1.
 • När givens hand är avslutad visas resultaten på givens och på spelarens kort.
 • ANVÄND FÖR ALLA knappen visas inte om en av händerna har BLACKJACK.

Ljudeffekter:

 • Spelaren kommer att kunna höra en röst över ljuden för följande:
 • Double voice over hörs när man klickar på "Double" knappen.
 • Försäkring voice over hörs när försäkringen erbjuds.
 • Du vinner voice over hörs när man vinner en normal hand.
 • Bust voice over hörs när dealern eller en spelares hand är bust.
 • Blackjack voice over hörs när dealern eller spelaren har blackjack.
 • Cards Total Count voice over hörs för varje hand när korten delats ut och när omgången avslutas.
 • Push voice over hörs när push delas ut.

SIDOSPEL:

 • Ett sidospel är en satsning du kan göra bredvid det ordinarie spelet för att kunna ta hem en extravinst om din ordinarie hand inte vinner. Utbetalningen av sidospelet beror på kombinationen korten bildar.

PERFECT PAIRS:

 • Du kan placera ett Perfect Pairs sidospel i "Perfect Pairs" spelytan som du hittar under varje ordinarie spelyta - du kan göra det för varje av dina händer där ett ordinarie spel har placerats. Ett Dealer´s Pair sidospel kan placeras en gång per omgång, inom "Dealer´s Pair" spelytan nära givens hand Dessa slags sidospel vinner när de första två korten i handen bildar ett Perfect Pair, ett Colored Pair eller ett Red/Black Pair.
 
 • Perfekt par betyder att dina eller givens första två kort bildar ett par i samma värde, färgschema och färg (exempel: två fyror i ruter).
 • Colored Pair (Färgpar) betyder att dina eller givens första två kort bildar ett par i samma färgschema och värde men olika färg (exempel: en fyra i ruter och en fyra i hjärter).
 • Rött/Svart Par betyder att dina eller givens första två kort bildar ett par i samma värde, men med olika färgschema och färg (exempel: en fyra i ruter och en fyra i spader)

21+3 SPEL

 • Du kan placera ett 21+3 sidospel för alla dina händer där ett ordinarie spel placerats. Du kan göra det i "21+3" spelytan, som du kan hitta under varje normal spelyta Den här typen av sidospel vinner om kombinationen av spelarens två första kort och dealerns första kort ger en färg, stege, triss, färgstege eller triss i samma färg.
 • Färg: Tre kort i samma färg, t.ex. hjärter kung, hjärter 2 och hjärter 8.
 • Stege: Tre kort med efterföljande värde och färg, t.ex.: klöver 5, hjärter 6 och spader 7.
 • Triss: Tre kort av samma värde och vilken färg som helst, t.ex.: ruter kung, hjärter kung och spader kung.
 • Färgstege: Tre kort i efterföljande värde i samma färg, t.ex.: hjärter 5, hjärter 6 och hjärter 7.
 • Suited triss: Tre kort av samma värde och färg, t.ex. 3 x ruter kung.
 
 • Perfekt Par, Par i samma färg, Rött/Svart Par och 21+3 kombinationer betalar enligt betalningstabellen nedan.
 • Sidospel kan ej placeras utan att ett ordinarie spel placeras. Alla slags sidospel kan placeras samtidigt.

Webbläsarpanelens kommandon: