Turneringsregler

Följande regler gäller alla turneringar såvida inget annat anges.

Registrering

 1. Sit & Go-turneringar startar när det nödvändiga antalet spelare har satt sig.
 2. Spelare kommer att kunna avregistrera sig från en Sit & Go-turnering så länge som alla platser ännu inte har fyllts.
 3. Flerbordsturneringar startar vid förutbestämda tidpunkter. Spelarna placeras slumpmässigt runt bordet.
 4. Sen registrering är möjlig i valda flerbordsturneringar. Registreringen anses vara stängd när något av följande sker:
  • Man har nått nivån som specificerats i fönstret "Turneringsinfo" i lobbyn
  • Maximal turneringskapacitet har uppnåtts
  • När turneringen har tilldelats förstaprisrankningen.
  • I slutet av add-on- och rebuy-perioden.
 5. Spelare kommer att kunna avregistrera sig från en flerbordsturnering upp till 5 minuter innan turneringens starttid och registreringen fortfarande är öppen. Spelare som registrerar sig inom 5 minuter före turneringens starttid kommer inte att kunna avregistrera sig.
 6. Regler

 7. Alla spelare i turneringar är tvungna att posta blinds och/eller ante. Spelare som inte är på plats och klara att spela, kommer att bli "blindas/bli anted ut".
 8. Det kommer att hållas en fem minuters paus varje timme i alla schemalagda turneringar, om inte annat anges.
 9. Spelare som flyttats till ett nytt bord kommer att delas in till ett spel så fort som möjligt.
 10. I allmänhet kommer varje spelare att posta en liten och stor blind i varje runda. När bord sammanförs och spelare förflyttas kan något av följande hända när som helst:
  1. En spelare kan tvingas att posta stor blind fler än en gång per runda.
  2. En spelare kan få knappen i fler än en hand.
  3. En spelare kan hoppa över en eller båda blinds i en runda.
 11. Eftersom dessa är slumpvisa händelser, kommer ingen spelare att få fördelar under någon längre tid och regeln är rättvis för alla spelare.
 12. I turneringar tilldelas platser slumpmässigt innan den börjat.
 13. Förutom vid rebuy-turneringar, elimineras en spelare när han/hon har förlorat alla marker.
 14. I limit-turneringar (fast satsning) kommer det bara att finnas en satsning och tre höjningar i varje satsningsrunda. När endast två spelare återstår finns det ingen begränsning på antalet höjningar. I pot-limit- och no-limit-turneringar finns det inga begränsningar för hur ofta man höjer.
 15. När två spelare återstår kommer den spelare som står i tur att överta stora blind att göra det och liten blind får knappen. Liten blind eller knappen agerar först före floppen och därefter efter floppen.
 16. Om två (eller fler) spelare från samma bord elimineras i samma hand, kommer den spelare som startade handen med flest chips att få den högsta slutplaceringen.
 17. Turneringar kommer, vid förutsatta tider, att gå i "hand-för-hand"-läge. Detta tillåter bord att spela exakt samma antal händer vid kritiska tider.
 18. När turneringen går hand-för-hand och två eller fler spelare elimineras i samma hand (från samma eller olika bord), kommer den spelare som startade handen med flest chips att tilldelas den högre slutplaceringen.
 19. Det förväntas att spelare följer etablerad pokeretikett. Spelare som inte följer korrekt etikett kan diskvalificeras från turneringen.
 20. Mjukt spel är inte tillåtet i turneringar. Mjukt spel sker när en spelare inte satsar sin hand till dess fulla potential med ändamålet att hjälpa en annan spelare att gå vidare i turneringen.
 21. Spelare som inte spelar sin hand i tid ("time out") kommer att lägga sig automatiskt.
 22. Annulleringspolicy

 23. Sit & Go-turneringar med ett bord, Sit & Go-turneringar med flera bord, flerbordsturneringar: om en turnering avbryts av tekniska skäl träder följande återbetalningspolicy i kraft:
  1. Om turneringen ännu inte har startat:
   • Alla registrerade spelare kommer att få tillbaka sina buy-in och deltagaravgifter
  2. Om turneringen har startat men registreringen till turneringen är fortfarande öppen (dvs. turneringen är fortfarande i slutet av registreringsperioden)
   • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift.
   • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att återbetalas sina buy-in och deltagaravgifter.
   • Alla buy-in (exklusive deltagaravgifter) som samlats in från spelare som har eliminerats från turneringen kommer att fördelas på procentbasis till de kvarvarande spelarna enligt kvarvarande spelares markerantal.
   • Turneringen kommer bara att betala ut medel som har samlats in genom buy-in. Garanterade prispottbelopp från turneringen kommer inte att vara en relevant faktor vid beräkning av utbetalningar.
  3. Om turneringen har startat och registreringstiden för turneringen har stängt:
   • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift.
   • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att få tillbaka samma belopp som skulle ha getts till följande spelare som eliminerats från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att distribueras på en procentuell basis enligt varje spelares markerantal. De återstående spelarna kommer också att få tillbaka sina deltagaravgifter.
  4. Vid extraordinära omständigheter där kvaliteten på vår tjänst är allvarligt skadad, vilket kan hända på grund av force majeure, en terroristattack, brand eller skadlig DDoS-attack, förbehåller vi oss rätten att avbryta turneringar och återbetala spelare deras buy-in och deltagaravgifter endast för turneringar där de faktiska prispotterna kan vara mindre än garanterade prispotter. I sådana fall kommer vi att återbetala alla spelare sina buy-in och deltagaravgifter, inklusive de spelare som eliminerades vid tidpunkten för annulleringen.
 24. Sit & Go Hero-turneringar. Om en turnering avbryts av tekniska orsaker, kommer följande återbetalningspolicy att gälla:
  1. Om turneringen ännu inte har startat
   • Alla spelare kommer att få tillbaka sina buy-in och deltagaravgifter
  2. Om turneringen har startat
   • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift.
   • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att få tillbaka samma belopp som skulle ha getts till följande spelare som eliminerats från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att distribueras på en procentuell basis enligt varje spelares markerantal. Det förutbestämda bounty-beloppet utgör en del av den totala prispotten om detta inte redan har vunnits. De återstående spelarna kommer INTE att få tillbaka sina deltagaravgifter.

  En Sit & Go Hero-turnering anses ha börjat först när det första kortet delats ut.

 25. Rebuy-turneringar: Det totala antalet marker i turneringen ökar med varje rebuy och add-on. Det totala markerantalet i rebuy-turneringar kommer att vara lika med summan av alla spelares "spelarstartmarker" (inklusive extra startmarker, om några) plus summan av marker som ges till alla spelare genom en rebuy-begäran plus summan av marker som ges till alla spelare genom en add-on-begäran. Det totala antalet marker i turneringen kommer att fortsätta att öka om och när spelare begär en rebuy. Det slutliga markerantalet beräknas först efter att add-on-perioden är över.
 26. Om alla spelare kopplas bort under add-on-perioden i en turnering, kommer det exakta antalet totala marker i turneringen vid tiden för bortkopplingen (inklusive marker i turneringen efter rebuy- och add-on-begäran) att användas när man fördelar pengarna i prispotten.

 27. Om en satellit-turnering erbjuder ett garanterat pris, kommer det priset endast att garanteras och betalas ut om den sena registreringsperioden avslutas efter det angivna antalet blindnivåer. Om turneringen avslutas medan den sena registreringen fortfarande är öppen, delas endast pengar ut som samlats i form av priser som biljetter, pokerdollar och/eller kontanter. Detta är grunden för hur prisstrukturen ser ut.
 28. Turnerings- nedkopplingsskyddet och strukningspolicy gäller för samtliga turneringar.
 29. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller ändra tidpunkten för turneringarna, av godtycklig anledning, med eller utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra pokerturneringsregler och policyer utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de upptas i avsnittet "Turneringsregler" på webbsajten. Det ligger på spelarens ansvar att gå igenom turneringsregler och policyer innan han eller hon deltar i en turnering.
 30. De pokerturneringsregler och -policyer som finns här representerar totalt samförstånd mellan spelare och sajten avseende spelarens aktiviteter vid varje turnering, om inte annat anges i eventuella pokerturneringsregler avseende en viss turnering, vilket publiceras på webbsajten.
 31. Om ingenting annat bestämts är allt användande av sidan kontrollerat enligt Användningsvillkoren. Dessa användarvillkor tillämpas vid tvister.

Senaste uppdatering: 30/10/2018