Hur gör jag om jag vill lägga till, redigera eller ta bort filtreringskolumner?

Du kan använda redigeringsfiltren om du väljer Filter-knappen högst upp till höger i lobbyn. Ett visst antal alternativ visas i ett popupfönster beroende på speltyp. När du markerar eller avmarkerar alternativen ändras filtreringen automatiskt.

De urvalsalternativ som inte är tillgängliga för användaren visas alltid som filtreringskolumner och utgörs av de alternativ som minst krävs för den aktuella speltypsvyn.