Poker - Så funkar det

Alla varianter av poker har någon typ av insats. Det innebär att innan en spelare kan visa sina kort och vinna potten (om han/hon har den bästa handen) måste spelaren först syna de andra spelarnas insatser. Antalet satsningsrundor för varje giv varierar mellan de olika pokervarianterna. Men oberoende av vilken typ av poker det handlar om följer en satsningsrunda ungefär samma mönster.

En typisk satsningsrunda

I en typisk satsningsrunda finns det redan en pott av en viss storlek från tidigare satsningrundor. Vilken spelare som börjar satsandet bestäms av vilken typ av regler som gäller för spelet som spelas. Nästa person i tur att satsa är spelaren till vänster och så fortsätter det runt bordet.

Lägga sig, passa, satsa eller höja

När det är din tur att satsa har du ett antal valmöjligheter. Om du inte gillar din hand kan du alltid lägga den, dvs. slänga korten och låta de andra spelarna slåss om potten. Om ingen annan har satsat innan dig i denna satsningsrunda kan du passa.

Att passa betyder att du inte gör någonting och låter turen gå över till spelaren till vänster om dig.

Om däremot en spelare har satsat före dig så kan du inte passa. Du kan alltid lägga dig, men om du vill spela måste du antingen syna eller höja.

Du synar genom att lägga in samma summa som las in vid den senaste satsningen.

Du höjer genom att satsa mer än satsningen innan dig.

Exempel

Om exempelvis spelaren innan dig satsar $1 så kan du antingen syna med $1 eller höja genom att satsa mer än $1.

Avsluta satsningarna

När alla spelare antingen har lagt sig eller lagt in samma summa i potten är satsningsrundan över. Nu delas nästa kort ut. Eller om det var sista rundan så jämför man händerna för att utse en vinnare. Det kallas för showdown.

Vinna utan att visa din hand

Om du satsar eller höjer och alla de andra spelarna lägger sig, vinner du utan att behöva visa din hand. Det händer ofta i poker och det är också orsaken till att det går att bluffa. Du behöver inte visa upp en vinnande hand för att vinna potten. Att bluffa kanske inte är så vanligt som folk tror men det är fortfarande karaktäristiskt för poker.

Den första satsningsrundan

Den första satsningsrundan är lite mer komplicerad än den typiska satsningsrundan som beskrivs ovan.

Blinds eller ante

Innan korten ens delats ut måste några eller alla spelare lägga in en obligatorisk insats, antingen blinds eller ante (se nedan). Detta görs för att skapa en inledande pott att spela om. Om ingen spelare tvingades satsa något skulle alla kunna sitta och vänta på bästa möjliga hand innan de spelar utan att det skulle kosta något.

När de obligatoriska insatserna är gjorda och korten delats ut börjar den första satsningsrundan. Det fungerar på lite olika sätt beroende på om det är blinds eller ante som används för obligatoriska satsningar.

Spel med ante

En ante är en påtvingad satsning som görs av alla spelare innan korten delas ut. Det är vanligtvis ca. 10% av lilla insatsen.

När korten delats ut är det reglerna för den variant som spelas som bestämmer vilken spelare som ska satsa först. När den första spelaren har satsat går turen över till spelaren till vänster och fortsätter vidare runt bordet precis som den typiska satsningsrundan som beskrivs ovan.

Spel med blinds

En blind är en påtvingad satsning, som några men inte alla spelare måste göra innan korten delas ut. Vanligtvis är det de två spelarna till vänster om given som måste lägga en blind-insats. Vanligtvis måste den första spelaren lägga in en lägre insats, kallad "small blind", medan den andra spelaren måste lägga in en större insats, kallad "big blind".

Blinds, i motsats till antar, räknas som levande. De räknas som giltiga insatser i den första satsningsrundan.

När korten har delats ut inleds satsandet av spelaren till vänster om big blinds. Denna spelare kan inte passa, eftersom big blinds räknas som en insats. Man kan alltid lägga sig, men vill man spela måste man syna eller höja.

För att syna måste man lägga in en insats motsvarande storleken på big blind. För att höja måste man lägga in en större insats än så (åtminstone två gånger storleken på big blind).

Sen rör sig satsandet åt vänster runt bordet, mycket likt det som beskrivs i den typiska satsningsrundan ovan.

Small blind

Om man sitter i small blind när satsningsrundan når en kan man antingen lägga sig, syna eller höja. Eftersom small blind räknas som en insats är det lite billigare att syna. Om small blind exempelvis är $1, så måste man lägga in $3 för att syna en höjning på $4. Att syna innebär att man matchar den senast gjorda satsningen och eftersom blinds är levande kan man räkna in sin small blind när man beräknar summan som behövs för att syna.

Big blind

Om man sitter i big blind när satsningsrundan når en kan man fortfarande lägga sig, syna eller höja. Eftersom big blind också räknas som en insats är det nu ännu billigare att syna. För att syna en satsning måste man lägga in motsvarande summa, minus storleken på big blind.

Om exempelvis big blind är $2 och en spelare har satsat $4, då synar man helt enkelt genom att lägga in ytterligare $2.

Passa big blind

Om man sitter i big blind position är den första satsningsrundan lite speciell. När turen kommit till dig och ingen spelare har höjt din big blind har du rätt att antingen passa eller satsa.

Detta skiljer sig lite från den typiska satsningsrundan och kan vara en aning förvirrande för en nybörjare i poker.

Showdown

Om fler än en spelare återstår när sista satsningsrundan är avslutad blir det en showdown. Detta innebär att de återstående spelarna visar sina händer för att avgöra vem som har den bästa handen.

En showdown inleds av den spelare som var först med att inleda den avslutande satsningen, dvs. spelaren som satsade och sedan blev synad av de andra spelarna.

Exempel

Om en spelare satsar $5, en annan lägger sig och en tredje synar måste den första spelaren visa sina kort först.

Om en spelare satsar $10 och en annan spelare höjer till $20, och därefter blir synad av den första spelaren så är det den andre spelaren som måste visa sina kort först, eftersom han/hon var den förste som satsade $20.

Att inte visa när du har förlorat

När en spelare före dig i en showdown har visat en hand som slår din behöver du inte visa din hand.

Vinna utan att visa din hand

Om man satsar eller höjer så att alla spelare lägger sig, vinner man utan att behöva visa sin hand. Det är vanligt i poker och är orsaken till att det går att bluffa i det här spelet. Man behöver inte visa upp en vinnande hand för att vinna potten.