ALLMÄNNA VILLKOR SOM ÄNDRATS DEN 28.02.2022

VIKTIGT – LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU GODKÄNNER AVTALEN OCH SKRIV SEDAN UT OCH FÖRVARA DEM MED ALLA DE BEKRÄFTELSER DU FÅR I E-POST, SMS-MEDDELANDEN, YTTERLIGARE VILLKOR, TRANSAKTIONSUPPGIFTER, SPELREGLER OCH BETALNINGSMETODER SOM ÄR RELEVANTA FÖR DITT BRUK AV PLATTFORMARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA. VI ARKIVERAR INTE VÅRT AVTAL MED DIG, SÅ SKRIV UT OCH SPARA DET. DESSA VILLKOR KAN ÄNDRAS (ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN).

Du godkänner att vara bunden av detta Avtal genom att klicka på "Skicka" eller "Jag accepterar" och/eller genom att använda Tjänsterna (som denna term i det följande definieras). Efter att Du (som denna term i det följande definieras) har klickat på ”Skicka” eller ”Jag accepterar” eller då du använder tjänsterna, upprättas ett juridiskt bindande avtal med dessa Användningsvillkor mellan (a) Dig och slutanvändaren (”Du") och (b) ElectraWorks (Svenska) Limited. ElectraWorks (Svenska) Limited definieras som "Vi", "Oss" eller "Vår" beroende på vad som är tillämpligt.

ElectraWorks (Svenska) Limited är licensierat och reglerat av Loteriinspektionen under spelförordningen (2018:1475). ElectraWorks (Svenska) Limited har beviljats en licens för online-spel (under nummer 18Li10275) för drift av fjärrspel i Sverige. Licensen gäller till och med 27 maj 2024.

Vi tillhandahåller Tjänster påpartypoker.se (tillsammans "PartyPoker Plattformerna") och alla andra online- eller mobilplattformar som Vi tillhandahåller (varje enskild webbplats kallas en "Plattform") på vilka Du har tillgång till Våra Betting- och Speltjänster som dessa definieras nedan med hjälp av Ditt Konto ("Tjänster").

Om Du har några klagomål, anspråk eller tvister om något resultat som rör Tjänsterna eller någon annan aktivitet som Vi utför, ska Du i första hand kontakta Oss i enlighet med punkt 22 nedan.

Dessa villkor och Integritetspolicy, Regler för Sportspeltjänster, Villkor för sportvideo , avsnittet Turneringar, avsnittet Spelregler/Komma igång, Vanliga frågor, alla ytterligare spelregler, Policyer för Bortkoppling och Annullering, Standardkampanjvillkor , Villkor för presentkort, avgifter och provision, Innehållspolicy för tredje part, Lojalitets/Belöningsplan och eventuella andra regler och villkor som publiceras på Plattformarna och meddelas till dig via e-post som specifikt avser och reglerar ett visst evenemang, spel, programvara, kampanj eller turnering utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss (" Avtal”). Efter att Du meddelats om en ändring av regler eller villkor i Avtalen via e-post, ska Du ha möjlighet att upphöra med spel och/eller stänga Ditt Konto i enlighet med punkt 18. Du bör läsa alla dessa dokument noga, eftersom samtliga ingår i det juridiskt bindande avtalet mellan Dig och Oss.

OM DESSA AVTAL ÖVERSÄTTS TILL NÅGOT ANNAT SPRÅK, HAR DEN SVENSKA VERSIONEN FÖRETRÄDE OM DET FINNS EN KONFLIKT MELLAN ÖVERSÄTTNINGEN OCH VERSIONEN PÅ SVENSKA.

Observera att dessa Villkor skall gälla om överensstämmelsen brister mellan dessa Villkor och andra spelregler eller andra dokument som åsyftas i dessa Villkor.

Genom att klicka på "Skicka" eller "Jag godkänner" och accepterar dessa villkor, bekräftar och accepterar du även dessa avtal Tillgång till och bruk av Våra Tjänster underställs dessa Avtal. Om Du har frågor om dessa Avtal råder Vi Dig att söka oberoende juridiskt hjälp.

Tjänsterna och interaktiva funktioner (inklusive vissa spel) kan variera beroende på vilken Plattform du använder för att komma åt dem.

Vänligen uppmärksamma vår Integritetspolicy som beskriver hur Vi hanterar och skyddar Dina personuppgifter. Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar Du även och godkänner Integritetspolicyn.

SPORTSPELTJÄNSTER

Sportspeltjänster är de tjänster som Vi tillhandahåller via följande Plattformar: partypoker.se och eventuella andra sportspelplattformar som Vi då och då kan komma att tillhandahålla (tillsammans "Sportspeltjänsterna").

Om Du använder eller har för avsikt att använda Sportspeltjänsterna måste Du göra det i enlighet med punkt 28 i dessa Villkor, som gäller just Sportspeltjänsterna.

SPELTJÄNSTER

Speltjänster är de tjänster som Vi tillhandahåller via följande Plattformar: partypoker.se och eventuella andra spelplattformar som Vi då och då kan komma att tillhandahålla (tillsammans "Speltjänsterna").

Om Du använder eller har för avsikt att använda Speltjänsterna måste Du göra det i enlighet med punkt 29 i dessa Villkor, som gäller just Speltjänsterna.

1. TILLÄMPLIGHETEN AV AVTAL

Genom att godkänna att Du har läst dessa Avtal när du registrerar dig och/eller genom att klicka på knappen "Skicka" eller "Jag accepterar' när Du installerar något av programmen som hör till Tjänsterna som tillhandahålls via Plattformarna eller när Du registrerar Dig för ett Konto, samtycker Du till att följa dessa Avtal, och Du tillstår att Din underlåtenhet att följa dessa Avtal kan leda till diskvalificering eller stängning av Kontot (enligt definitionen i punkt 3 i det följande), förverkning av medel och/eller rättsliga åtgärder mot Dig i lämplig omfattning och såsom anges utförligare i dessa Avtal. Du bekräftar att om Du accepterar dessa Avtal och Du inte är föremål för en tillfällig spelpaus eller obestämd självuteslutning från Lotteriinspektionen som kräver registrering, kommer Vi att börja tillhandahålla Tjänsterna till Dig omedelbart genom en tillfälligt konto ("Tillfälligt konto"). Du kommer endast ha tillgång till Ditt Konto (enligt definitionen nedan) när Vi har verifierat Din identitet och de juridiska kraven (enligt definitionen nedan) i enlighet med punkt 2. Om Du godkänner dessa Avtal när Du registrerar Dig för Våra tjänster kan Du inte senare att kunna annullera registreringen, även om Du kan säga upp dessa Avtal och stänga kontot i enlighet med punkt 18.2 nedan. Notera att eventuella utbetalningar, bonusar och vinster som Du fått via Ditt Tillfälliga konto inte betalas ut till Dig innan Du har fått tillgång till Ditt Konto.

2. LAGENLIGHET FÖR BRUK AV TJÄNSTERNA

2.1

Du kan bara registrera dig för ett konto hos Oss och använda Tjänsterna om (i) Du är 18 år eller äldre, (ii) Du är bosatt eller normalt bosatt i Sverige och har en svensk postadress, (iii) Du inte har försatts i konkurs och ingen vårdnadshavare har utsetts till Dig enligt kapitel 11, punkt 7 i föräldrabalken, (iv) Du inte är föremål för tillfällig spelpaus eller obestämd självuteslutning från Lotteriinspektionen som kräver registrering och (v) Vi anser att Du är lämplig att ha ett registrerat konto och använda Tjänsterna. Ovannämnda krav (i)-(iv) kallas hädanefter tillsammans "Juridiska krav". Du ska se till att de Juridiska kraven är uppfyllda vid registrering och därefter så länge Du har ett registrerat konto hos Oss. Du bekräftar att Vi har rätt att verifiera med tredje part att de Juridiska kraven är uppfyllda och genom att begära att Du lämnar dokumentation i samband med registrering för ett konto och därefter så länge Du har ett registrerat konto hos Oss. Du godkänner att Du inte kommer åt våra Tjänster från USA, Polen eller något annat territorium där det inte är tillåtet att delta i online-gaming vid tidpunkten för när Du satsar pengar eller deltar i ett spel. Du förstår och accepterar att Vi inte kan ge Dig något juridiskt bistånd eller några garantier och att det är Du som alltid har ansvaret för att se till att Du följer lagarna som Du lyder under och att Du har laglig rätt att använda Tjänsterna. All användning av Tjänsterna sker med Ditt fria val, efter Ditt godtycke och på egen risk. Genom att använda tjänsterna bekräftar Du att Du inte anser att Tjänsterna är kränkande, anstötliga, orättvisa eller opassande på något sätt.

2.2

Innan Vi har verifierat Din identitet och innan de Juridiska kraven är uppfyllda får Du bara tillgång till någon av våra Tjänster via det Tillfälliga kontot. Om Vi inte kan verifiera Dina identitetsuppgifter och de Juridiska kraven inom 30 dagar efter ansökan om att öppna ett Konto, förbehåller Vi oss rätten att stänga Ditt Tillfälliga konto och endast betala återstående insatta medel tillbaka till Dig.

2.3

Om Du, efter avslutad verifiering, har visat sig vara underårig, förbehåller Vi Oss rätten att ogiltigförklara alla transaktioner som gjorts medan Du var underårig. Vi förbehåller Oss rätten att stänga Ditt Konto och Vi förbehåller oss rätten att informera Gibraltar Gambling Commissioner eller UK Gambling Commission, beroende på var Du bor vid den tidpunkt då Du mottagit Tjänsterna.

3. KONTO/REGISTRERING

3.1

För att kunna använda Tjänsterna måste Du först registrera ett konto hos Oss. Du kan få tillgång till alla Våra tjänster från Ditt konto (enligt definitionen nedan).

3.2

Du kan öppna ett konto hos Oss genom att välja ett unikt användarnamn och lösenord och ange annan information som Vi kan fråga efter i Vårt registreringsformulär, till exempel (vilket inte är begränsat till) Ditt för- och efternamn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, svenskt personnummer och telefonnummer (ett "Konto"). Du garanterar att uppgifterna som lämnas vid registreringen är korrekta och hålls aktuella. Du kan ändra en del (men inte alla) av de uppgifter Du lämnar vid registreringen genom att redigera Dina Kontoinställningar eller genom att kontakta Oss. Se vår Integritetspolicy för mer information. Du kan även kontakta Oss för ytterligare information.

3.3

Du kan också bli ombedd att välja en valuta för Ditt Konto från de tillgängliga valutorna ("Kontovaluta"). Observera att Du inte kan ändra Kontovalutan fler än en gång utan Vårt tillstånd efter att ha valt den en gång (tillstånd kan nekas eller fördröjas efter Vårt godtycke). Om du vill byta kontovaluta mer än en gång måste du kontakta Oss. Alla ändringar av Kontovaluta kommer att göras enligt villkoren för de Valutakurser som Vi erbjuder vid tidpunkten för omvandlingen. Läs våra Vanliga frågor för mer information.

3.4

Det kostar inget att öppna Ditt konto. Vi är inte någon bank och medlen garanteras inte av någon myndighet. Alla betalningar till och från Ditt konto måste betalas i de valutor som för tillfället går att använda i tjänsterna och ger ingen ränta, och Du måste se till att alla betalningar till Ditt konto kommer från en betalningskälla för vilken Du är kontoinnehavare. Vi kommer att utföra kontroller för att säkerställa att detta är fallet och begränsar uttag till betalningsinstrument som inte är bekräftade att vara ägda av Dig. Observera att Vi endast accepterar betalning från en betalningstjänsteleverantör i enlighet med lagen om betaltjänster. Om du gör en insättning eller uttag från Ditt konto i ett annat valuta än din kontovaluta, kommer sådan insättning och/eller uttag att göras till de Valutakurser som erbjuds av Oss vid tidpunkten för insättningen eller uttaget och kan bli föremål för en liten växlingsavgift. Se Valutakurser och Vanliga frågor för mer information.

3.5

Vi är skyldiga att meddela Dig om nivån på skyddet av Dina medel via Redovisningsförklaringen. Eventuella vinster och insättningar på Ditt konto som ska Vi tar ut eller betalar tillbaka till Dig utgör Vår direkta, allmänna, ovillkorliga, icke efterställda och osäkrade åtaganden och ska alltid vara minst samtidiga med alla våra direkta, allmänna, ovillkorliga, icke efterställda och osäkrade skyldigheter och utan någon preferens bland dem, förutom de skyldigheter som är obligatoriskt föredragna enligt lag. Detta innebär att Du i händelse av Vår verksamhets likvidation, konkurs, omorganisation eller likvidation, får normal betalning efter att alla prioriterade fordringsägare har betalats i sin helhet. Du bör vara medveten om att Du, genom att använda våra Tjänster och sätter in pengar på Ditt konto, riskerar att förlora hela eller delar av eventuella insättningar eller vinster vid likvidation, konkurs eller omorganisation.

3.6

Om Du vill spela om riktiga pengar eller göra en satsning, måste Du sätta in ”riktiga pengar” på Ditt konto med någon av de metoder som Vi för tillfället erbjuder. Dessa pengar sätts in på Ditt konto när Vi och/eller Våra ombud tar emot dem. Ett minsta och högsta insättningsbelopp kan tillämpas på inbetalningar till ditt konto, beroende på din historik hos Oss, insättningsmetod och andra faktorer som Vi själva bestämmer. Besök Kassan om Du vill ha mer information om aktuella insättnings- och uttagsalternativ.

3.7

Du kan när som helst begära att få ta ut pengar från Ditt konto, under förutsättning att alla gjorda inbetalningar har tagits emot. Vi förbehåller Oss rätten att betala ut en del eller hela det begärda uttagsbeloppet med samma betalningsmetod och i samma valuta med vilken insättningarna gjordes.

3.8

För att kunna använda vissa Tjänster måste Du först hämta och installera programvara som tillhandahålls på den aktuella Plattformen.

3.9

Vi kan inte garantera att en särskild valuta förblir tillgänglig. För den osannolika händelse att det blir nödvändigt för Oss att sluta stödja en viss valuta och Din kontovaluta inte längre är tillgänglig, förbehåller Vi Oss rätten att kräva att Du väljer en ny kontovaluta bland de som är tillgängliga på sidan Valutakurser och som Vi erbjuder vid växlingstillfället.

4. ÄKTA IDENTITET OCH ETT KONTO

Namnet i Ditt Konto måste vara detsamma som Ditt fullständiga namn och Din identitet och namnet i kontoregistreringen måste vara detsamma som namnet på kreditkortet/kreditkorten eller något annat betalningsmedel som används för att sätta in pengar på kontot eller ta emot pengar från det. Utan att avvika från ovanstående, om Du använder kreditkort eller andra betalkonton som inte står i Ditt sanna och juridiska namn och identitet för att sätta in eller ta emot pengar på Ditt konto, antar Vi att Du har fått fullständigt och tillräckligt medgivande från den rättmätiga ägaren och/eller den namngivna personen på sådana kreditkort eller andra betalningskonton. Vi ska inte vara skyldiga att på något sätt undersöka sådant samtycke och ansvarar inte för Din representation enligt dessa villkor. För att verifiera Din identitet förbehåller Vi Oss rätten att när som helst begära att Du legitimerar Dig (däribland men inte begränsat till att Du skickar kopior av ett giltigt pass/ID-kort och/eller något betalkort som har använts) och bevis på att Du bor där Du påstår (däribland men inte begränsat till en ny faktura från ett elbolag eller ett bankkontoutdrag). Underlåtenhet att tillhandahålla sådan dokumentation kan resultera i att Ditt Konto avbryta eller avsluta ditt konto och vi kan hålla inne kontobalansen på ditt konto tills du levererar sådan dokumentation och vår kontrollen fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Du får inte ha mer än ett (1) Konto när Du använder Plattformarna. Om du har fler än ett (1) Konto eller Konton i olika namn, måste Du kontakta oss omedelbart för att få Dina konton åtgärdade så att du bara har ett (1) Konto. Vi förbehåller Oss rätten att stänga Ditt konto/Dina konton om Du öppnar flera. Om vi har rimlig anledning att tro att flera konton har öppnats i avsikts att bedra företaget, förbehåller vi oss rätten att annullera alla transaktioner som har med sagda bedrägeriförsök att göra. Kontakta oss för byte om Du har förlorat Ditt Kontonamn/ användarnamn eller lösenord.

5. INGEN GRUPP AV ANSTÄLLDA, AFFILIATER, BOOKMAKERS, IDROTTSDELTAGARE ELLER FÖRBJUDNA PERSONER

Om Du är (i) tjänsteman, direktör, anställd, konsult eller ombud förEntain eller något av företagets direkta eller indirekta dotterbolag ("Koncernen"), (ii) en leverantör eller säljare i Koncernen, (iii) (endast i förhållande till Sportsbook-tjänsterna) en bookmaker eller vadslagningsombud eller en person som på annat sätt är inblandad i utarbetandet, organisationen eller genomförandet av ett evenemang under vilket Vi accepterar spel (inklusive men inte begränsat till idrottsutövare, idrottsmän, medlemmar av idrottsförening och/eller ligor), får Du inte registrera Dig för ett Konto hos Oss eller direkt eller indirekt använda någon av Tjänsterna (alla dessa är "Obehöriga personer"), annat än som led i Din anställning inom Koncernen. På samma sätt får inte släktingar till Obehöriga personer registrera sig hos Oss eller direkt eller indirekt använda någon av Tjänsterna. För detta ändamål ska termen ”släkting” innefatta (men inte begränsas till) make, maka, partner, förälder, barn och syskon. Dessutom är Deltagare (enligt definitionen nedan) i all verksamhet som sanktioneras direkt eller indirekt av Fotbollsförbundet (förutom för en Deltagare som bara skulle betraktas som en Deltagare på grund av sin medverkan i en klubb under steg 4 i det nationella ligasystemet och alla matchfunktionärer, domartränare eller domarbedömare som arbetar på nivå 4 eller lägre) förbjudna att använda Våra Sportsbook-tjänster i syfte att spela, vare sig direkt eller indirekt, i alla frågor som rör eller har anknytning till fotboll var som helst i världen, inklusive, utan begränsning till, överföring av spelare, anställning av chefer, uttagning av team samt disciplinfrågor. I detta avsnitt ska en "Deltagare" ha samma betydelse som tillskrivs Fotbollsförbundets regler och ska betyda alla anslutna föreningar, auktoriserade agenter, tävlingar, klubbar, klubbfunktionärer, licensierade agenter, spelare, funktionärer, matchfunktionärer, ledningens kommittémedlemmar eller anställda i en ansluten klubb och alla sådana personer som då och då deltar i någon aktivitet som sanktionerats direkt eller indirekt av Fotbollförbundet.

6. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

6.1

I syfte att säkerställa rättvisa, kan det hända att Vi vidtar åtgärder som Vi finner lämpliga för att skapa en rättvis och balanserad spelmiljö.

6.2

Utan att det påverkar någon av Dina nuvarande och pågående transaktioner som inbegriper Tjänster, förbehåller Vi oss rätten att tillfälligt upphäva, ändra, avlägsna och/eller lägga till någon av Tjänsterna enligt vårt eget gottfinnande och i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi är inte ansvariga för någon sådan åtgärd.

6.3

Vi förbjuder användningen av alla otillbörliga metoder vid användning av Tjänsterna. Vi gör detta för att skydda Våra kunder och Tjänsternas integritet. Läs vår Policy för orättvis fördel som ingår i dessa Avtal för ytterligare information och vår Antifuskpolicy i punkt 29.4. Om någon kund befinns delta i någon form av maskopi eller andra aktiviteter som Vi anser utgör fusk, kan hans eller hennes konto stängas permanent och det eventuella saldot kan riskera att förverkas eller undanhållas enligt punkt 17 i dessa Villkor.

6.4

Vi förbjuder publiceringen av förbjudet Tredjepartsmaterial på Våra Plattformar. Läs vår policy om Tredjepartsmaterial som inkluderats i dessa Avtal om Du vill veta mer.

6.5

Vi förbehåller oss rätten att tills vidare utesluta Dig från att använda vissa av våra tjänster, plattformar eller spel på Våra plattformar.

6.6

Inga meddelanden eller information som publiceras på Tjänsterna är avsedda att utgöra juridisk eller skatterådgivning och Vi accepterar inget ansvar för tillit till sådant innehåll.

6.7

För hänvisning till tid i samband med Din användning av Tjänsterna använder Vi tidszonen GMT+1 om inte annat anges.

6.8

Din användning av Tjänsterna är endast för Ditt personliga bruk. Du får inte använda Tjänsterna i kommersiellt syfte.

6.9

Vi tar ansvarsfullt spelande på stort allvar. Du får inte använda Våra Tjänster om (i) Du har diagnostiserats ha ett spelproblem eller (ii) Du genomgår behandling för ett spelproblem. Meddela Oss omedelbart om Du känner att Du har förlorat eller kan förlora kontrollen över Ditt spelande eller spelutgifter, eller känner att Du riskerar att förlora kontrollen. Se även funktionen Ansvarsfullt Spelande som finns tillgänglig under avsnittet Stängning av tjänster på ditt konto.

7. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

VillkorenPartyPoker och andra varumärken som används av Koncernen är varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn som tillhör Koncernen eller något av dess dotterbolag eller anknutna företag eller dess licensgivare. Dessutom ägs allt annat material som används av koncernen, däribland men inte begränsat till datorprogram, bilder, grafik, fotografier, animeringar, filmer, musik, ljud, text (och all annan immateriell egendomsrätt till något av detta) av Koncernen eller ett av dess dotterbolag eller tillhörande koncernföretag och/eller licensgivare och skyddas av upphovsrätt och/eller annan immateriell egendomsrätt. Du erhåller ingen rätt till sådant upphovsrättsskyddat material eller varu- eller servicemärken och får inte använda dem utan Koncernens skriftliga tillstånd.

8. LEVERANTÖR AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER

För att Du ska kunna använda Tjänsterna måste Du skicka pengar till och kan behöva ta emot pengar från Oss. Vi kan använda elektroniska betalningsprocessorer från tredje part och/eller finansinstitut ("ESP:er") för att behandla sådana finansiella transaktioner. Du ger oss oåterkalleligt tillstånd att efter behov meddela en sådan EBF att hantera kontoinsättningar och uttag från Ditt Konto, och Du samtycker oåterkalleligt till att Vi kan utfärda sådana anvisningar å Din räkning i enlighet med Dina önskemål som Du skickar in genom en relevant funktion på Våra Plattformar. Du samtycker till att följa användningsvillkoren för varje tillämplig EBF. Om det föreligger någon konflikt mellan dessa Avtal och EBF:s användningsvillkor skall dessa Avtal gälla.

8.1

I Tyskland är Paypal-insättningar endast tillåtna för Sportsbetting. Det är förbjudet att använda Paypal i Tyskland för kasino- eller pokersatsningar.

9. BONUSAR

Som incitament för registrering kan Vi erbjuda Dig gratis eller bonusbelopp som krediteras av Oss till Ditt konto ("Bonus(ar)"). Sådana Bonusar får endast erbjudas Dig i samband med den första registreringen för ett konto hos Oss, och endast användas i förhållande till sådana Tjänster som kan specificeras när Bonusen erbjuds Dig. Mottagandet av en Bonus ska ske i enlighet med ytterligare villkor som Vi kan göra tillgängliga för varje sådant Bonuserbjudande eller, om inga sådana villkor ges, i enlighet med Standardkampanjvillkoren och bonusutdelningsrestriktionerna som ingår i det aktuella erbjudandet. Erbjudanden får endast utnyttjas EN gång om inget annat anges. Du har inte rätt att ta ut några bonusbelopp och Du får inte ta ut några pengar som Du har skaffat Dig via en bonus från Ditt konto utan att först ha följt de aktuella villkoren, däribland men utan begränsning till, eventuella bestämningar eller restriktioner. Vad gäller Sportsbook-tjänsterna kan Du, utöver vad som anges i ytterligare aktuella villkor, bara ta ut eventuella pengar från Ditt Konto som Du har fått via en Bonus när Du har satsat en summa som är fem gånger Bonusbeloppet och fem gånger insättningsbeloppet som ledde till Bonusbeloppet till odds på 1,7 eller högre.

10. UTTAG

10.1

Ditt kontosaldo är det belopp med riktiga pengar som satts in på Ditt Konto (av Dig eller Oss) plus eventuella vinster (inklusive bonus som inte har uppfyllt gällande satsningsbegränsningar) och/eller minus eventuella förluster som har uppkommit genom bruk av Tjänsterna, minus eventuella rejker eller andra avgifter, i tillämpliga fall, och minus eventuella belopp som Du tidigare har tagit ut eller belopp som har förverkats eller krävts tillbaka av Oss på grund av något känt eller misstänkt bedrägeri eller på grund av insättningar eller andra transaktioner som har nekats eller annullerats av Din bank eller någon annan relevant utomstående bank (oavsett om det beror på att medlen inte har räckt till, återföringar eller något annat), eventuella avgifter för inaktiva konton (se punkt 11 nedan) eller några summor som av annan anledning dras bort eller förverkas i enlighet med dessa Avtal ("Kontosaldo").

10.2

Samtliga belopp som Du tar ut omfattas av transaktionsgränser och uttagmetoder som Vi meddelar Dig om innan Du gör ett uttag. Besök Kassan om Du vill ha mer information om aktuella insättnings- och uttagsalternativ.

10.3

Vi kan rapportera och hålla valfria vinstbelopp inne för att följa tillämplig lag. Du ansvarar själv för alla skatter i samband med eventuella vinster som Du får. Kontosaldot går inte att överföras, ersättas med eller inlösas för något annat pris. Utbetalning av medel som Du tar ut skall göras elektroniskt, med kreditkort och/eller på annat sätt som Vi väljer enligt Vårt eget gottfinnande, även om Vi kommer att försöka tillgodose Dina önskemål som indikerades av Dig när Du registrerade Dig.

10.4

Betalningar kommer att ske så snart som möjligt (med förbehåll för upp till tre arbetsdagar intern behandlingstid), även om det kan uppstå förseningar på grund av eventuella säkerhetsgranskningar (se punkt 16 nedan) som utförs av Oss och där Vi håller sådana betalningar i enlighet med dessa Avtal.

10.5

Alla betalningar som görs med banköverföring i EUR i SEPA-området behandlas enligt SEPA:s kriterier. Det innebär att både avsändaren och mottagaren debiteras ordinarie inhemska avgifter avseende transaktionen av deras respektive banker, även om överföringen görs mellan två länder som ingår i SEPA-området.

11. INAKTIVA KONTON

11.1

Om Du inte går in på Ditt Konto genom att ”logga in” på det med Ditt Kontonamn och lösenord och antingen (i) gör en kontantsatsning eller placerar ett spel via Tjänsterna eller (ii) deltar i en turnering med kontaninträdesavgift via Speltjänsterna eller (iii) spelar en rejkad hand via Speltjänsterna eller (iv) gör en insättning under 365 dagar i rad, kommer ditt konto efter dessa 365 dagar ("Respittiden") att anses vara "inaktivt". Du kan aktivera ditt konto igen genom att delta i en turnering eller göra ett kontantspel eller -satsning, spela en rejkad hand eller göra en insättning. Du kan också kontakta oss för att ta ut pengar och stänga ditt konto.

12. AVSLÖJANDE AV ANVÄNDARNAMN/ANVÄNDAR-ID OCH LÖSENORD

Användarnamnet och lösenordet som Du väljer när Du ansöker om medlemskap bör inte avslöjas för någon utomstående. Du har själv ansvaret för att Ditt Användarnamn och lösenord skyddas.

Du samtycker till att hålla Ditt användarnamn och lösenord hemligt och att inte låta någon annan använda dem. Vi förutsätter att alla personer som identifierar sig genom att ange rätt Användarnamn och lösenord är den rättmätiga Kontoinnehavaren och alla transaktioner där Användarnamnet och lösenordet har angetts korrekt betraktas som giltiga. Vi är under inga omständigheter ansvariga för några förluster som Du åsamkas på grund av obehörigt bruk eller missbruk av Dina inloggningsuppgifter. Vi behöver inte behålla information om Användarnamn eller lösenord. Kontakta oss för byte om Du har förlorat Ditt användarnamn eller lösenord. Om Du förlägger, glömmer eller tappar bort Ditt användarnamn eller lösenord av någon annan anledning än att Vi har gjort fel har Vi inget ansvar för det i den utsträckning som lagen tillåter.

13. BEDRÄGLIGA AKTIVITETER, FÖRBJUDNA TRANSAKTIONER OCH MISSLYCKADE INSÄTTNINGAR

Vi har en nolltoleranspolicy vad gäller olämpligt spel och bedrägliga aktiviteter. Om Du enligt Vårt godtycke upptäcks ha fuskat eller försökt bedra Oss och/eller Koncernen eller någon annan användare av Tjänsterna på något vis, däribland men inte begränsat till att ha manipulerat spelet eller begått betalningsbedrägeri, eller att ha manipulerat valutafunktionerna, eller om Vi misstänker Dig för bedrägliga betalningar, däribland att ha använt stulna kreditkort eller någon annan bedräglig aktivitet (däribland men inte begränsat till någon återföring eller annan återbetalning) eller förbjuden transaktion (däribland men inte begränsat till pengatvätt) eller om Dina insättningar av någon orsak inte godkänns av Din bank, förbehåller Vi Oss rätten att tillfälligt suspendera och/eller stänga Ditt konto och återföra kundförluster med någon metod som Vi enligt lagen kan använda, däribland men inte begränsat till (i) att debitera kontobeloppet Du är skyldig Oss och (ii) instruera utomstående indrivningsbyråer att driva in skulden. Detta kan skada Din kreditvärdighet och innebär att Vi måste delge de aktuella byråerna Dina personuppgifter (däribland din identitet) och rapportera eventuella kriminella eller misstänkta aktiviteter till behöriga myndigheter.

Vi förbehåller oss rätten att annullera och hålla inne delar av eller hela den vinst som en person eller grupp av personer har gjort och att annullera och hålla inne Spelarpoäng som en person eller grupp personer har skaffat sig om Vi har rimliga skäl att tro att sagda personer eller grupp av personer handlar eller har handlat i maskopi med varandra i ett försök att bedra eller skada Oss och/eller Koncernen och/eller Tjänsterna och/eller Plattformarna på något sätt.

I dataskydds-, säkerhets- och bedrägeriskyddsintresse tillåter Vi inte något bruk av några kommunikationskanaler inom Tjänsterna och/eller på Plattformarna (däribland men inte begränsat till chattrum vid kortbordet) för framförande eller marknadsföring av några erbjudanden, produkter eller tjänster (oavsett om de är Dina egna eller en tredje parts). Vi förbjuder Dig uttryckligen att lägga upp information eller kontakta Våra kunder för att erbjuda eller marknadsföra några erbjudanden, produkter eller tjänster.

Vad beträffar Sportsbook-tjänsterna och i den händelse Vi misstänker att matcher eller odds är uppgjorda i förväg eller annan manipulation, förbehåller Vi Oss rätten att efter eget godtycke (i) ogiltigförklara ett evenemang eller en serie av evenemang på Våra marknader och (ii) fördröja och/eller hålla inne betalningar avseende ett evenemang eller en serie av evenemang på Våra marknader tills giltigheten för evenemanget eller serien av evemenang kan bekräftas av behörigt idrottsförbund.

I den händelse att ledningen för behöriga idrottsförbund bekräftar att ett evenemang eller en serie av evenemang aktivt manipulerats förbehåller Vi oss rätten att enligt eget godtycke ogiltigförklara spel som placerats på sådana evenemang, oavsett om en enskild person identifierats ha haft tillgång till insidekunskap eller information eller om någon annan enskild person enligt Vår rimliga bedömning är ansluten till, agerar tillsammans med eller på annat sätt samarbetar med en sådan enskild person.

14. FEL

Du måste informera Oss så fort Du blir medveten om fel som rör Ditt Konto eller några beräkningar som rör någon insats eller satsning som Du har gjort eller någon valutaväxling. Om ett sådant fel, systemfel eller spelfel (en avvikelse från spellogikens normala funktion av någon anledning) inträffar som leder till ett fel vid oddsberäkning, debiteringar, avgifter, rejk, bonusar eller utbetalning, eller i någon valutaväxling i tillämpliga fall ("fel"), försöker Vi återföra alla som har påverkats av detta fel till den ställning de hade innan felet inträffade. Fel Vi förbehåller oss rätten att förklara insatser eller spel som berörs av ett sådant fel som ogiltiga och att ta pengar, som hänför sig till berörda spel eller insatser, från ditt konto. Om tillräckliga medel saknas på ditt konto kan vi be dig betala utestående belopp, som hänför sig till dessa spel eller insatser, till oss. I alla de fall då Vi (efter Eget godtycke) kommer fram till att ett Fel har använts för att skaffa någon en orättvis fördel, förbehåller Vi oss rätten att betrakta att denna aktivitet faller under punkt 17 (förverkande och kontostängning) i dessa användningsvillkor.

15. SÄKERHETSGRANSKNING

För att upprätthålla systemets skick och höga nivå av säkerhet, förbehåller Vi oss rätten att utföra säkerhetskontroller när som helst för att kontrollera Din identitet, ålder och de registreringsuppgifter Du har angett för att verifiera Din användning av Tjänsterna, däribland men inte begränsat till, att Du följer dessa avtal och Koncernens policy och om Dina ekonomiska transaktioner som Du har genomfört via Tjänsterna har brutit mot dessa Avtal och tillämpliga lagar (en "säkerhetskontroll"). Du ger Oss eller Vårt ombud tillstånd att göra förfrågningar om Dig och att använda och avslöja till en tredje part om Vi anser det nödvändigt att granska informationen som Du ger Oss eller bör ge Oss i enlighet med dessa Avtal, däribland men inte begränsat till att beställa en kreditrapport och/eller på annat sätt verifiera informationen mot uppgifter i tredjepartsdatabaser. För att underlätta dessa säkerhetskontroller accepterar Du även att tillhandahålla information och dokumentation som Vi efter eget godtycke kan komma att begära.

17. FÖRVERKANDE OCH KONTOSTÄNGNING

16.1

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT EFTER EGET GODTYCKE OCH BETRÄFFANDE DITT KONTO, NÅGOT RELATERAT EBF-KONTO (enligt definitionen av termen i punkt 8), EVENTUELLA KONTON DU KAN HA PÅ ANDRA WEBBPLATSER OCH/ELLER KASINON OCH/ELLER TJÄNSTER SOM ÄGS ELLER DRIVS AV ELLER Å KONCERNENS VÄGNAR OCH, IFALL DU ANVÄNDER SPELTJÄNSTERNA, EVENTUELLA TJÄNSTER SOM UTNYTTJAR DEN DELADE SPEL-/BORDSPLATTFORMEN, SÄGA UPP DESSA AVTAL, HÅLLA INNE KONTOSALDOT, TILLFÄLLIGT STÄNGA DITT KONTO OCH FRÅN ETT SÅDANT KONTO FÖRSÖKA ÅTERVINNA DE BELOPP SOM BERÖRS AV NÅGON AKTUELL UTBETALNING, BONUS ELLER VINST OM:

16.1.1

Du har begått ett väsenligt brott mot något av dessa Avtal:

16.1.2

Vi uppmärksammades på att Du har använt eller försökt använda Tjänsterna i syfte att begå bedrägeri, maskopi (även vad gäller återföringar) eller ägnat Dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter (däribland, men utan begränsning till, manipulering av valutafunktionerna),

16.1.3

Vi blir uppmärksamma på att Du har spelat på någon annan spelsajt eller Tjänst och misstänks för bedrägeri, hemliga överenskommelser (även vad gäller återföringar) eller ägnat Dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter,

16.1.4

Du har ”återfört” eller nekat till något av köpen eller insättningarna som Du har gjort på Ditt Konto,

eller

16.1.5

Du försätts i konkurs eller liknande förfaranden var som helst i världen.

16.1.6

Om Vi stänger Ditt konto av någon anledning (inklusive vad som anges i detta avsnitt 16), betalas Kontosaldot tillbaka till Dig inom fem (5) arbetsdagar. Men om Ditt konto är stängt eftersom (i) Du, i samband med öppnandet av ett tTillfälligt konto, angav felaktiga uppgifter om Dig själv eller inte skickade in begärd information eller (ii) Ditt konto stängdes på grund av missbruk, betalar Vi bara tillbaka det som återstår av Dina insättningar.

17. UPPSÄGNING OCH STÄNGNING AV TJÄNST

17.1

Du har rätt att blockera vissa eller alla av de produkter som Vi erbjuder (poker, kasino, betting) Dig genom Ditt Konto ("Stängning av tjänst"). Om Du väljer att aktivera Stängning av tjänst kommer avgiften för Inaktivt konto att dras från Ditt konto enligt 11.2 ovan. Du hittar mer information om Stängning av tjänst här. Om Du stänger Ditt Konto hos Oss betalas Kontosaldot tillbaka till Dig inom fem (5) arbetsdagar.

17.2

Om Du vill stänga Ditt Konto, kommer Du att behöva aktivera en obestämd Stängning av tjänster för alla Speltjänster.

17.3

Utan att detta begränsar punkt 17, har Vi rätt att säga upp dessa Avtal med sju (7) dagars varsel (eller varselförsök) till Dig på den e-postadress som Du har gett Oss. Om Vi säger upp avtalet skall Vi varsla Dig om detta via e-post, såvida inte uppsägningen sker i enlighet med punkt 17, och så fort det rimligen går återbetala saldot på Ditt konto. Om Vi har sagt upp Avtalet i enlighet med punkt 17, är eventuella utbetalningar, bonusar och vinster på Ditt konto inte återbetalbara och anses förverkade.

17.4

En uppsägning av dessa Avtal påverkar inte några utestående insatser eller satsningar, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT de utestående insatserna och satsningarna är giltiga och inte bryter mot dessa Avtal på något vis.

17.5

Följande punkter i dessa Användningsvillkor gäller även efter det att dessa Avtal har sagts upp av någon av parterna: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 och 25, jämte de punkter som krävs för att tolka dem.

18. KOMPENSATION

DU SAMTYCKER TILL ATT DU BARA FÅR ANVÄNDA TJÄNSTERNA I ENLIGHET MED ANVÄNDNINGSVILLKOREN SOM KOMMER TILL UTTRYCK I AVTALEN. DU SKALL KOMPENSERA OSS FULLT UT FÖR FÖRLUST ELLER KOSTNADER (INKLUSIVE RIMLIGA RÄTTSLIGA AVGIFTER) SOM VI (ELLER NÅGON MEDLEM I VÅR KONCERN) ÅSAMKAR OSS OCH SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT DU BRYTER MOT DESSA AVTAL.

19. SPELPAUS OCH SJÄLVUTESLUTNING

19.1

Du kan ha rätt att lämna in en begäran om en tillfällig spelpaus eller obestämd självuteslutning med hjälp av spelansvarsfunktionen på Ditt Konto via Konto, Mina uppgifter, Ansvarsfullt spelande eller genom att klicka här. Du har också rätt att lämna in en ansökan om tillfällig spelpaus och obestämd självuteslutning hos Lotteriinspektionen. Om Du väljer att använda verktyget för spelpaus eller självuteslutning, inklusive något av Lotteriinspektionens spelpaus- eller självuteslutningsverktyg på Ditt Konto, kommer Avgiften för inaktivt konto inte att dras från Ditt Konto. Vid obestämd självuteslutning kommer utbetalning av kontosaldot (minus eventuella bonusar) på ditt konto att initieras, med förbehåll för villkoren i detta avtal.

19.2

Om Du har valt verktyg för obestämd självuteslutning för någon av de Plattformar som tillhandahålls av ett Koncernföretag eller om Du valt obestämd självuteslutnning hos Lotteriinspektionen, bekräftar och godkänner Du att Du inte får öppna eller använda ett Konto hos något andra Koncernföretag ("Ytterligare koncernkonto") under självuteslutningsperioden (som kommer att vara minst tolv (12) månader).

19.3

Om Du bryter mot punkt 19.2 ovan har Vi och/eller något Koncernföretag dessutom rätt att (men behöver inte) frysa eventuella medel som Du sätter in (eller har satt in) på något Ytterligare koncernkonto.

19.4

För att undanröja alla tvivelsmål skall varken Vi eller något Koncernföretag vara skyldiga att återbetala några medel som Du satsar på något Ytterligare koncernkonto under självavstängningsperioden som Du har valt om Du bryter mot punkt 19.2 ovan.

19.5

Vi ger dig möjligheten att bestämma en individuell daglig, vecko- och/eller månadsgräns. Varje begäran om att minska Din insättningsgräns behandlas omedelbart. För att effektivt kunna förebygga tvångsmässigt spelande, bearbetas samtliga höjningar av insättningsgränser inom 72 timmar efter ansökan. Du kan bestämma eller anpassa din inbetalningsgräns i Ansvarsfullt Spelande på ditt konto.

20. BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

20.1

DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMARNA, HÄMTNING AV PROGRAMVARA SOM HÖR SAMMAN MED TJÄNSTERNA PÅ PLATTFORMARNA OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER NÅGON INFORMATION SOM VI KAN TILLHANDAHÅLLA I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER MED DITT FRIA VAL, EFTER DITT GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK.

20.2

I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER, HAR VI INGET ANSVAR FÖR: (i) FUNKTIONSSTÖRNINGAR I DATORPROGRAMMEN SOM HÖR TILL TJÄNSTERNA SOM VI GÖR TILLGÄNGLIGA PÅ PLATTFORMARNA, (ii) FEL SOM BESKRIVS I PUNKT 15, (iii) PROGRAMFEL ELLER VIRUS SOM LEDER TILL ATT DATA GÅR FÖRLORADE ELLER (iv) NÅGON ANNAN SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING, DIN MOBILTELEFON ELLER DIN PROGRAMVARA.

20.3

DESSUTOM HAR VI INGET ANSVAR FÖR NÅGRA FÖRSÖK DU GÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA VIA METODER ELLER PÅ SÄTT SOM VI INTE HAR AVSETT. VI BEHÖVER INTE TILLHANDAHÅLLA REDUNDANTA ELLER EXTRA NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM.

20.4

VI TILLHANDAHÅLLER DESSA TJÄNSTER MED RIMLIG KOMPETENS OCH OMSORG OCH VÄSENTLIGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN I DESSA AVTAL. VI GER INGA ANDRA LÖFTEN ELLER GARANTIER OM TJÄNSTERNA.

20.5

VÅRT MAXIMALA ANSVAR INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART SOM KAN UPPKOMMA GENOM DESSA AVTAL ELLER GENOM DITT BRUK AV TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMMEN SOM HÖR TILL TJÄNSTERNA SOM VI TILLGÄNGLIGGÖR PÅ PLATTFORMARNA, VARE SIG DET UPPKOMMER GENOM AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA UNDER EN TOLVMÅNADERSPERIOD (12) VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP DU HAR BETALAT FRÅN DITT KONTO I SATSNINGAR, REJKER OCH/ELLER AVGIFTER, I TILLÄMPLIGA FALL, UNDER SAMMA TOLVMÅNADERSPERIOD (12) OCH BETRÄFFANDE DEN TJÄNST FÖR VILKEN ANSVARET I FRÅGA HAR UPPKOMMIT.

20.6

KONCERNEN (I VILKEN INRÄKNAS DESS TJÄNSTEMÄN, LEDNING, AGENTER OCH ANSTÄLLDA) HAR INGET ANSVAR GENTEMOT DIG GENOM AVTAL, ÅTALBARA HANDLINGAR (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER NÅGOT ANNAT FÖR EVENTUELLA RÖRELSEFÖRLUSTER, DÄRIBLAND MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, VINSTER, INTÄKTER, AFFÄRER, MÖJLIGHETER, GOODWILL, RYKTE ELLER AFFÄRSAVBROTT, ELLER FÖR NÅGRA FÖRLUSTER SOM KONCERNEN FÖR NÄRVARANDE INTE KAN FÖRUTSE SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV DESSA AVTAL ELLER DITT BRUK AV TJÄNSTERNA.

20.7

INGENTING I DETTA AVTAL FRÅNTAR ELLER BEGRÄNSAR EMELLERTID VÅRT ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV VÅR FÖRSUMLIGHET.

20.8

OM NÅGON DEL AV AVTALEN ANSES OLAGLIG, OGILTIG ELLER AV NÅGON ANLEDNING ICKE VERKSTÄLLBAR, SKA DENNA DEL ANSES VARA ÅTSKILJBAR FRÅN RESTEN AV AVTALEN OCH SKA INTE PÅVERKA GILTIGHETEN OCH VERKSTÄLLBARHETEN AV ÖVRIGA VILLKOR.

21. REKLAMATION

Om du anser att vi gjort något fel, såsom, t.ex. men inte uteslutande, utbetalat eller gottskrivit dig fel vinstbelopp, inte lämnat dig den vinst du anser dig berättigad till eller inte fått återbetalning av insats, kan du reklamera felet eller bristen. Reklamation avseende fel eller brist sprungna ur något av våra avtalsförhållanden kan förslagsvis och enklast ske genom att du kontaktar vår kundtjänst. 

Mail: complaints@partypoker.se

Telefon: 0046 0200896838

Postadress: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar

Reklamation måste du göra inom skälig tid efter att du märkt felet/bristen eller skäligen borde ha märkt felet/bristen. Fel eller brist som du reklamerar inom två månader från att du märkte felet/bristen anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamationer som lämnas efter denna tidpunkt har vi rätt att avvisa om reklamationen inte kan anses ha lämnats inom skälig tid efter att du märkt felet/bristen eller inom skälig tid från när du borde ha upptäckt felet/bristen. 

Vi har rätt att avvisa reklamationer som framställs efter den angivna reklamationsfristen ovan.

22. DATASKYDD

22.1

Vi kan avslöja Dina personuppgifter för någon av Våra ombud som endast får använda dessa uppgifter för exakt de syften som Vi anger och inom ramen för dessa Avtal. Vi använder Dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. Om Vi ingår partnerskap med en tredje part som innebär att de utför vissa funktioner för Oss eller Vi är verksamma under en tredje parts varumärke, kan Vi dela och/eller överföra Dina personuppgifter och andra uppgifter om Din användning av Tjänsten med en sådan tredje part. Genom att använda Tjänsten och acceptera dessa villkor, ger Du härmed Ditt samtycke till att Vi delar och/eller överför denna information och personuppgifter till tredje part i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och tillhörande bestämmelser.

22.2

Du bör förutsätta att all användning av Vår webbplats och att e-postmeddelanden, SMS och telefonsamtal mellan Dig och Oss registreras. Denna registrerade information är Vår egendom och kan användas som bevis om någon tvist uppkommer eller för att förbättra kundtjänsten.

23. GÄLLANDE LAG

Tvist parterna emellan skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN:s beslut är inte juridiskt bindande eller tvingande för parterna utan utgör en rekommendation till parterna om hur tvisten enligt ARN:s bedömning borde lösas. Vanligtvis utgör ARN:s beslut en indikation på hur en domstol skulle kunna bedöma tvisten. ARN:s prövning av tvisten är kostnadsfri även om parterna måste ansvara för sina egna ombudskostnader. Processen i ARN är anpassad så att man skall kunna föra sin egen talan utan att biträdas av ombud och processen är uteslutande skriftlig.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

Om parterna hamnar i tvist, kan Du också vända dig till EU:s onlineplattform för tvistlösning.

https://ec.europa.eu/consumers/odr

På ovanstående webbadress kan du bland annat få hjälp med att hitta tvistlösningorgan, nationella konsumentorganisationer och advokater.

24. ÖVERLÅTELSE

Vi förbehåller Oss rätten att överlåta, tilldela, underlicensiera eller som säkerhet lämna dessa Avtal, helt eller delvis, till vilken person som helst (utan Ditt godkännande) där Du meddelas om sådan överlåtelse genom e-post, under förutsättning att en sådan tilldelning sker med samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för Dig. Du får inte tilldela, underlicensiera eller på något annat sätt överlåta någon av Dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Avtal.

25. TREDJEPARTSRÄTTIGHETER

25.1

Förutom i den mån som dessa Avtal uttryckligen anger att en tredje part har egen rätt att verkställa ett villkor i dessa Avtal, har en person som inte är en part i dessa Avtal ingen rätt enligt lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser att förlita sig på eller verkställa något villkor i dessa Avtal. Detta gäller emellertid inte tredjepartsrättighet som föreligger utöver detta annat än i lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser.

25.2

För att undanröja alla tvivelsmål är varje medlem av Koncernen en avsedd tredjepartsförmånstagare till dessa Avtal.

26. VILLKORS GILTIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Du accepterar dessa avtalsvillkor i samband med ansökan om registrering hos oss. Villkoren gäller tills vidare fram till dess att du avregistreras eller låter avregistrera dig i enlighet med detta avtal.

Som tillägg till villkoren gäller vid varje speltillfälle de vid tidpunkten gällande spelreglerna för den aktuella spelformen. Det åligger dig att vid varje speltillfälle hålla dig informerad om de gällande spelreglerna.

Vi har rätt att när som helst ändra villkoren och spelreglerna för varje spelform med anledning av legala, tekniska eller kommersiella skäl. Ändringar kan även ske med anledning av våra ändrade rutiner eller ändrad organisation eller av säkerhetsskäl.

Om villkor eller spelregler ändras, och ändringen inte är obetydlig, ska du informeras om detta i god tid innan ändringen träder ikraft. 

Information om ändringar skickas via de kontaktuppgifter som du låtit registrera hos oss eller via onlinekanaler. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella och att kontaktuppgifterna verifieras när vi så begär. Om du inte efterlever dina åtaganden enligt denna punkt, har vi rätt att spärra dina spelkonton och säga upp samtliga avtalsförhållanden samt också låta avregistrera dig från vårt register.

Eventuellt förekommande ändringar och/eller tillägg till detta avtal, tillämpas, från det datum vi anger, på samtliga spel som inlämnas på sådant datum och därefter. Ändrade villkor och tillägg äger som huvudregel inte tillämplighet på spel som avser flera spelomgångar och som har inlämnats före det datum då ändringarna trätt i kraft. Om vi gör tillägg eller om villkor ändras på grund av att en viss spelform ändras, kan dock dessa ändringar bli tillämpliga även på redan inlämnade spel. Vi ska, i förekommande fall, informera om sådan ändring i god tid innan den träder i kraft.

Om dessa villkor i något avseende skiljer sig från spelreglerna för en viss spelform, äger spelreglerna företräde. 

För det fall det förekommer avvikelser mellan tvingande bestämmelser i svensk konsumentköps lagstiftning eller i Spellagen, Spelförordningen eller Spelinspektionens föreskrifter å ena sidan och dessa villkor eller spelreglerna å andra sidan, ska bestämmelserna som följer av den tvingande regleringen och Spellagen, Spelförordningen och Spelinspektionens föreskrifter äga företräde.

27. SPORTSBOOK-TJÄNSTER

27.1

Följande villkor gäller endast för Din användning av Sportsbook-tjänsterna. Observera att denna punkt 28 ska gälla i den utsträckning som den gäller Ditt bruk av Sportsbook-tjänsterna om det föreligger någon konflikt mellan denna punkt 28 och de övriga punkterna i dessa villkor.

27.2. Regler och procedurer för Sportsbook-tjänsterna

Du måste använda Sportsbook-tjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade spelreglerna som beskrivs i Våra Sportsbook-tjänstregler och någon annan sida som specifikt gäller och reglerar ett särskilt evenemang, spel eller en särskild turnering ("Regler"). Vi råder Dig att läsa alla dessa regler noga.

27.3. Satsningsvillkor

Vi förbehåller Oss rätten att använda symboler (t.ex. 1, X, 2) och förkortningar för att visa resultatet av satsningar. Vi ska vid varje enskild tidpunkt ha ett hjälpavsnitt på Sportsbook-tjänsterna med information om satsningstyper och vilka villkor som gäller. Vi råder Dig att bekanta Dig med alla detaljer kring någon satsning innan Du gör den. Eventuell extra information som ges ovanför eller under evenemanget och de visade oddsen utgör en del av satsningsreglerna för ett visst evenemang och ska, om någon diskrepans föreligger, prioriteras högre än dessa villkor. Vi råder Dig att läsa all denna information noga.

27.3.1. Begränsningar av insatser

Vi förbehåller Oss rätten att begränsa det maximala belopp som får satsas på enskilda eller flerdubbla spel.

27.3.2. Begränsningar av vinster

Det maximala sammanlagda belopp som Du kan vinna via Sportsbook-tjänstena inom en tjugofyratimmarsperiod är 1 750 000 kronor (nettovinst exklusive insatser). Maximibeloppet gäller oavsett hur många satsningar som görs eller som inte har avgjorts eller det satsade eller ännu inte godkända beloppet, och att Vi godkänner insatsen eller satsningen utgör inte en överenskommelse om utbetalning om Din nettovinst överskrider Vår vinstbegränsning (ovan). Det är Du som har ansvaret för att veta att Du inte får betalt om nettovinsten överskrider den här gränsen..

Det maximala belopp som Du kan tillåtas vinna via Sportsbook-tjänsterna på ett enskilt satsning är 1 000 000 kronor (nettovinst exklusive insats).

Dessa gränser är endast ungefärliga värden och kan ändras på grund av valutafluktuationer. Vi förbehåller Oss rätten att vid olika tillfällen införa nya vinstbegränsningar.

27.3.3. Vinstberäkning

Vid spel med fasta odds beräknas vinsten genom att insatsen multipliceras med det fasta oddset. Vid livespel godkänner Du alla eventuella ändringar i decimalodds under spelplaceringsprocessen. Med ändringar i decimalodds menas förändringar som inträffar mellan det att Du lägger till ett val på spelkupongen och Vi godkänner spelet. Oddsen visas i spelbekräftelsen. I den händelse att Du placerar fler än ett spel (däribland kombinationer av enkel- och kombispel) och Din totala vinst överskrider vinstbegränsningen enligt punkt 28.3.2 ovan, ska Vi ha rätt att reducera beloppet i nödvändig omfattning i syfte att uppnå överensstämmelse med vinstbegränsningen.

27.3.4. Spelens och resultatens riktighet

För att säkerställa högsta möjliga riktighet avseende alla spel och resultat beräknas Dina kontomedel med fyra decimaler. Av tekniska orsaker kan Ditt kontosaldo endast visas med två decimaler, vilket ibland kan leda till bristande överensstämmelse när ett värde med fyra decimaler avrundas till ett värde med två decimaler.

27.4. Godkännande och bekräftelse av villkor

27.4.1

Satsningarna måste göras via Sportsbook-tjänsterna.

27.4.2

En satsning anses vara giltig efter bekräftelse från Våra fjärrservrar. En satsning bekräftas när den visas på kundens konto under "Mina spel". När en satsning görs och godkänns debiteras Ditt konto med motsvarande belopp. En godkänd satsning går inte att annullera eller ändra på något sätt.

27.4.3

När Du placerar ett spel bekräftar Du att du inte har någon förhandskunskap om resultatet för respektive evenemang som spelet avser ("Evenemanget"). Om information, under tiden för godkännande av satsningar, blir känd genom vilken resultatet av ett Evenemang kan fastställas, förbehåller Vi Oss rätten att variera tidsfristen för godkännande av satsningar eller att ogiltigförklara eventuella gjorda satsningar.

27.4.4

Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara eventuella spel, inklusive, men inte begränsat till spel som kan vara oavsiktligt accepterat när Ditt Konto inte har tillräckliga medel för att täcka det satsade beloppet innan evenemanget äger rum. Med förbehåll för ovanstående, om Ditt kontosaldo delvis täcker en insats för ett spel, förbehåller Vi oss rätten att godkänna Din satsning med en insats som är lika med summan av Ditt kontosaldo. Vi förbehåller Oss även rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Dig från ytterligare förluster om Du skulle förlora 5 000 euro (eller motsvarande belopp i en annan valuta) eller mer under en fyraveckorsperiod.

27.4.5

Alla satsningar måste göras och accepteras innan det aktuella Evenemanget. Alla satsningar som görs eller tas emot efter att Evenemanget har börjat annulleras, såvida inte satsningserbjudandet uppenbarligen är avsett att vara tillgängligt efter det att Evenemanget har inletts (dvs. live-satsningar, öppna satsningar).

27.4.6

Om det vid live-satsningar visar sig att en satsning har gjorts till fel pris på grund av försenad TV-sändning eller dataöverföring omedelbart efter att den valda deltagaren/det valda laget har fått ett markant övertag, förbehåller Vi oss rätten att annullera satsningen, oavsett om den ger vinst eller förlust.

27.4.7

Om ett Evenemang inte blir av och förklaras ogiltigt, räknas respektive val med det neutrala decimaloddset ett (1,00). Enskilda satsningar återbetalas. Vid flera satsningar där annullerade Evenemang visas tillsammans med andra giltiga Evenemang som ser ut att leda till vinst, förblir den flerfaldiga satsningen giltig, men det ackumulerade oddset justeras därefter.

27.4.8

Flera satsningar är inte tillåtna där resultatet av en del av satsningen bidrar till resultatet av en annan.

27.4.9

Vi förbehåller Oss rätten att helt eller delvis inte godkänna ett spel och att betrakta alla tvetydiga spel som ogiltiga.

27.4.10

Vi förbehåller oss rätten att upphäva, ändra, ta bort och/eller lägga till Sportsbook-tjänsten enligt eget gottfinnande med omedelbar verkan genom att meddela Dig via e-post och, i den utsträckning som lagen tillåter, kommer Vi inte att vara ansvariga för någon sådan åtgärd.

27.5 Byte av kontovaluta

För att undanröja alla tvivelsmål räknas alla vinster om till den nya Kontovalutan enligt Valutakurserna vid utbetalningstidpunkten för den händelse att Du byter kontovaluta medan en satsning ännu inte har avgjorts.

28. SPELTJÄNSTER

28.1

Följande villkor gäller enbart Din användning av Speltjänsterna. Observera att om det föreligger någon konflikt mellan denna punkt 29 och de övriga punkterna i dessa Användningsvillkor, så skall de övriga punkterna i dessa Användningsvillkor gälla.

28.2. Spel med gratispengar och riktiga pengar

Genom att registrera Dig för speltjänsterna har Du tillgång till (via programvaran (som definieras nedan)) både för spel med "gratispengar" och i turneringar ("Spel med gratispengar" respektive "Gratisspel") och spel och turneringar med riktiga pengar ("Spel med riktiga pengar" respektive "Riktiga pengaspel") via Speltjänsterna. Det är inte nödvändigt eller obligatoriskt att köpa något för att spela med gratispengar, förutom eventuell kostnad som Du kan ådra Dig för att komma åt Speltjänsterna och som debiteras av Din Internet-leverantör eller Ditt telefonbolag, och Du kan spela spel med gratispengar utan att satsa riktiga pengar. Vi förbehåller oss rätten att upphäva, ändra, ta bort och/eller lägga till en Speltjänst efter eget gottfinnande med omedelbar verkan genom att meddela Dig via e-post. I den utsträckning som lagen tillåter, kommer Vi inte att vara ansvariga för någon sådan åtgärd.

28.3. Regler och procedurer för speltjänsterna

Du måste använda Speltjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade spelreglerna som beskrivs i avsnittet Spelregler, och procedurerna som gäller Speltjänsten som Du använder och som beskrivs i avsnittet Spel påpartypoker.se webbsidan, inklusive men inte begränsat till avsnittena Kampanjer, Turneringar, Spelinstruktioner och -regler, b'friends, Spelregler, Bordsinsatser, Turneringsregler, Pokeretikett och annan sida som specifikt hänför sig till och reglerar ett visst evenemang, spel eller turnering ("Regler").

28.4. Fusk

28.4.1 Antifuskpolicy

Vi arbetar för att förhindra användningen av otillbörliga metoder vid utnyttjande av Speltjänster, inklusive men inte begränsat till spelarmaskopi, icke-mänskliga spelare (robotar), chipdumpning, skript och andra former av olämpligt beteende som ger spelare en orättvis fördel (Policyn för orättvis fördel) över andra spelare på sajten. Vi gör även allt Vi kan för att upptäcka och förhindra bruket av datorprogram som är designade för göra det möjligt för artificiell intelligens att spela på Våra plattformar, vilket inbegriper men är inte begränsat till, profilering av motståndare, fuskprogram eller något annat som Vi anser ger Dig en orättvis fördel över andra spelare som inte använder sådana program eller system ("AI-programvara"). Du accepterar att Vi vidtar åtgärder för att upptäcka och förhindra bruket av sådana program och AI-programvara med hjälp av olika metoder (däribland men inte begränsat till att avläsa listan med program som körs på en användares dator), och Du godkänner att Du inte ska använda någon AI-programvara och/eller några sådana programvaror. I händelse av att Vi misstänker att en spelare har varit inblandad i något förfarande som beskrivs i denna punkt 29.4 eller andra förfaranden som Vi anser vara orättvisa eller bedrägliga, förbehåller Vi oss rätten, efter eget gottfinnande, att spärra deras konto och permanent hålla inne tillgängliga medel på sådana konton. Ingen spelare ska ha rätt att kräva att Vi vidtar några andra åtgärder mot spelare som misstänks för maskopi, fusk, skript eller någon annan form av orättvist eller bedrägligt beteende. Om en spelare har blivit lurad av en annan spelare när han/hon använt Tjänsterna, ska Vi bara återbetala de medel som spelaren förlorade till följd av att han/hon lurades i händelse av att Vi kan lokalisera det fuskande kontot och få tillgång till medlen i fråga. I händelse av att fler än en spelare påverkas av det fuskande kontot och Vi kan hitta det fuskande kontot, kommer de återstående medlen i det fuskande kontot att distribueras på en pro-rata-basis i enlighet med varje drabbad spelares förlust.

28.4.2 Maskopi och fusk

Maskopi inträffar när två eller fler spelare försöker att få en orättvis fördel genom att dela kunskap om sina kort eller annan information. En spelare som enligt Vår rimliga åsikt verkar i maskopi eller försöker verka i maskopi med någon annan spelare när de använder Tjänsterna kan förbjudas permanent från att använda Tjänsterna eller programvaran. Deras konton kan även stängas omedelbart och Vi har rätt att behålla alla pengar på en sådan spelares konto. Kontakta Oss via e-post på alerts@partypoker.se om Du misstänker att spelare är i maskopi med varandra eller fuskar.

28.4.3 Automatiska spelare (Bots)

Användningen av robotprogramvaror är förbjuden och vi anser att användningen är skadlig för andra spelare. Vår programvara kan utföra någon eller alla av följande funktioner för att upptäcka användning av olagliga automatiserade program och för att säkerställa att vi upprätthåller en "fuskfri" miljö för alla användare: (1) Skanna din lista över aktiva programvaror medan du använder tjänsten; (2) skanna din lista över aktiva processer medan du använder tjänsten; och (3) skanna filerna i dina tjänster och i tjänsterelaterade programmappar för att säkerställa att du endast använder "icke-hackade" versioner av vår programvara. Om en misstänkt applikation eller process upptäcks i någon av ovanstående processer kan vår programvara skanna filerna som associeras till den misstänkta applikationen eller processen och sammanställa ett sammansatt nät (dvs. en profil som utmärker de filer som associeras till applikationen eller processen) som sedan ställs mot profiler som är kända för att innehålla otillåtna automatiserade program. Vår programvara används inte för slumpmässig sökning av större delar av din hårddisk, din utrustning eller dina filer och inte heller för att skicka information till oss eller tredje part annat än uppgifter som behövs för att identifiera användning av otillåtna automatiserade program enligt beskrivning ovan. Vår programvara används inte för att ändra filer eller uppgifter på din dator eller utrustning och stör inte användningen av dina applikationer. Du kan när som helst avsluta användningen av vår programvara genom att avinstallera vårt programvarupaket. Vi förlitar oss på legitima intressen för att utföra denna behandling och vi strävar efter att tillhandahålla en säker och rättvis spelplattform för alla våra spelare. Du kan läsa vår integritetspolicy här.

28.4.4 Chipdumpning

Chipdumpning uppstår när en spelare avsiktligt förlorar en hand för att medvetet överföra sina chips till en annan spelare. Alla spelare som Vi skäligen misstänker att deltar eller försöker delta i chipdumping med någon annan spelare medan de använder Tjänsterna, kan förbjudas permanent från att använda Tjänsterna och deras konton kan stängas upp omedelbart. Kontakta Oss via e-post på alerts@partypoker.se om du misstänker att en spelare deltar i chipdumping.

28.5. Programvara

Du får installera och använda Programvaran som Vi gör tillgänglig på Plattformarna som används för att tillhandahålla Speltjänsterna ("Programvara") på en hårddisk eller ett lagringsmedium och att göra säkerhetskopior av Programvaran, under förutsättning att sådan användning och sådan säkerhetskopiering endast är för personligt bruk då Du använder Speltjänsterna i enlighet med dessa Avtal, och vidare att en sådan installation och ett sådant bruk görs genom en dator eller en annan enhet som Du är huvudanvändare av. Programvarans uppbyggnad, organisation och kod är värdefulla företagshemligheter som tillhör Koncernen och/eller dess närstående bolag och/eller dess licensgivare. Du erhåller ingen rätt till Programvaran annat än att använda den i enlighet med dessa Avtal. Förutom enligt vad lagen uttryckligen medger, är Du strängt förbjuden att och samtycker till att inte ändra, anpassa, översätta, analysera, dekompilera, disassemblera eller på något annat vis försöka upptäcka Programvarans källkod eller någon del av den för att skapa, publicera eller distribuera härledda verk av Programvaran. Du samtycker till att Programvaran inte får skickas, överföras eller exporteras till något land eller användas på något sätt som är förbjudet i tillämpliga lagar, restriktioner eller föreskrifter.

28.6. Delad spel-, bords- och databasplattform

Vi förbehåller Oss rätten, men är inte skyldiga, att använda en delad bords-, server- och databasplattform eller ett sådant system ("Delad spel-/bordsplattform") som gör det möjligt för användare av Speltjänsten att spela med spelare som deltar i spel, vid bord eller i turneringar från andra webbplatser och varumärken som använder samma delade spel-/bordsplattform. Om en Delad spel-/bordsplattform används, samtycker Du till att Du kan föras samman på dessa delade spel/bord efter Vårt godtycke och att Vi, om Du bryter mot användningsvillkoren för en webbplats eller ett varumärke som använder den Delade spel-/bordsplattformen, kan förhindra att Du helt eller delvis använder hela systemet, så att Du inte kan spela på någon webbplats eller med något varumärke som använder eller befinner sig på den Delade spel-/bordsplattformen. Utan begränsning av inskränkningen vad gäller att ha flera konton hos Oss (se punkt 4) kan Vi kräva att Du bara har ett Konto på den Delade spel-/bordsplattformen om densamma används.

28.7. Påfyllning av konto med gratispengar och riktiga pengar

”Gratispengar” saknar värde och hålls åtskilda från ”riktiga pengar”. De går inte att överföra till ett konto med ”riktiga pengar” och går heller inte att lösa in mot någon valuta. Vi lovar inte att hålla noggrann ordning på hur många gratischips Du har, och Du kan när som helst förlora Dina gratischips. Dessutom förbehåller Vi Oss rätten att begränsa det maximala antalet chips för Konton med gratispengar.

28.8. Lösning av speltvister

Du godkänner och samtycker till att slumptalsgeneratorer ("RNG") används för att blanda och ge kort och andra slumpmässigt genererade händelser som krävs i speltjänsterna. Om det finns avvikelser mellan resultatet som visas i programvaran (som har installerats och används på Din maskinvara) och Vår server, är det resultatet som visas på Vår server som gäller. Dessutom förstår och samtycker Du till att (utan förfång för Dina andra rättigheter och anspråk) Våra uppgifter ska vara de som avgör villkoren för Ditt bruk av speltjänsterna, aktiviteterna som blir resultatet av dem och omständigheterna kring vilka sådana aktiviteter inträffade.

28.9. Spel med riktiga pengar och turneringsvaluta

Om ett spel eller en turnering om riktiga pengar bara erbjuds i en valuta som skiljer sig från Din kontovaluta, kan Du i vissa fall ges möjlighet att köpa in Dig till samma belopp i det aktuella spelets/den aktuella turneringens valuta. Sådant buy-in (tillsammans med eventuella vinster) kommer att omfattas av de Villkor och Valutakurser som Vi erbjuder vid den aktuella tidpunkten. Se Valutakurser och Vanliga frågor för mer information. I alla andra fall tillåts Du bara att göra satsningar i Din egen Kontovaluta.

29. MEDLEMSKAP I VÅRT VIP-PROGRAM

Vi kan när som helst erbjuda, dra tillbaka, upphäva och/eller ändra villkoren i något av vårt VIP-programs medlemskap genom att meddela Dig via e-post. För att undvika tvivel bestämmer Vi över medlemskap i Vårt VIP-program efter eget gottfinnande, och Din ställning som medlem av Vårt VIP-program kan när som helst ändras av Oss.

30. ÖVRIGT

30.1 Förbud mot spel på kredit

Kunden måste alltid betala full insats för att få spela. Spelbolaget kan och får ej erbjuda eller lämna Kunden kredit för spel, d.v.s. tillåta att spel betalas i efterhand.

SKRIV UT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH FÖRVARA DEM SÅ ATT DU HAR TILLGÅNG TILL DEM. DESSUTOM FÖRESLÅR VI ATT DU SKRIVER UT OCH SPARAR ALLA TRANSAKTIONSKVITTON OCH SPELREGLER SOM GÄLLER DINA AKTIVITETER.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor.