Kasino

1. Spel-om-pengar

 1. Du kan delta i spelen som erbjuds av företaget i en "Spela för skojs skull"-sektion eller "Spela om pengar"-läge. Varje spelare kommer initialt att få ett fast belopp kostnadsfria krediter för att testa något av spelen som listas i avsnittet "Spela för skojs skull" eller "Spela om pengar"-läget.
 2. "Spela för skojs skull" eller "Spela om pengar"-läget-krediter i PartyPoker kasinot kan bara användas på PartyPoker kasinots webbplats och har absolut inget kommersiellt värde.

2. Uttag

 1. Kontosaldot är det belopp med riktiga pengar som finns på kontot (om där finns några pengar) plus eventuella vinster och/eller minus eventuella förluster som har uppkommit genom bruk av tjänsterna, minus eventuella anmälningsavgifter eller andra avgifter, i tillämpliga fall, och minus eventuella belopp som du tidigare har tagit ut eller belopp som har förverkats eller krävts tillbaka av oss på grund av något känt eller misstänkt bedrägeri eller på grund av insättningar eller andra transaktioner som har nekats eller annullerats av din bank eller någon annan relevant utomstående bank (oavsett om det beror på att medlen inte har räckt till, återföringar eller något annat), eventuella avgifter för inaktiva konton eller eventuella belopp som på annat sätt är avdragsgilla eller förverkade enligt dessa avtal.
 2. Godkännandet av uttag är underställt eventuella villkor för den aktuella insättningsmetoden, bonusvillkor och/eller säkerhetskontroll och eventuella andra villkor i dessa Avtal. Alla belopp som du tar ut är underställda transaktionsvillkor och eventuella hanteringsavgifter för insättningar och uttagsmetoder som vi meddelar dig om innan du tar ut pengarna. Mer information om aktuella insättnings- och uttagsalternativ och avgifter finns på sidan om insättningar och uttag på partypoker.se sajten.
 3. Du samtycker till att det maximala beloppet som du kan ta ut per månad ska vara högst 50 000 € (eller motsvarande belopp i din kontovaluta). Alla vinster på partypoker.se direktspels- och nedladdningsbara kasinon över 50 000 € kan tas ut i omgångar varje efterföljande kalendermånad på max 50 000 € tills hela beloppet uppnås. Detta villkor gäller även vinster från progressiva jackpotter.
 4. Vi kan rapportera och hålla valfria vinstbelopp inne för att följa tillämplig lag. Du ansvarar själv för alla skatter i samband med eventuella vinster som du får. Kontosaldot går inte att överföras, ersättas med eller inlösas för något annat pris. Utbetalning av medel som du tar ut skall göras elektroniskt, med kreditkort och/eller på annat sätt som vi väljer enligt vårt eget gottfinnande, även om vi kommer att försöka tillgodose dina önskemål som indikerades av dig när du registrerade dig.
 5. Betalningar kommer att ske så snart som möjligt (med förbehåll för upp till tre arbetsdagar intern behandlingstid), även om det kan uppstå förseningar på grund av eventuella säkerhetsgranskningar (se punkt nedan) som utförs av Oss och där Vi håller sådana betalningar i enlighet med dessa Avtal.

3. Kampanjvillkor

Standardvillkor för kasinokampanjer gäller för all kampanjaktivitet så vi ber dig att kontrollera standardvillkor för kasinokampanjer.

4. Bedrägliga aktiviteter och antifuskpolicy

Vi har en nolltoleranspolicy vad gäller olämpligt spel och bedrägliga aktiviteter. Om du, efter vårt eget beslut, visar sig ha fuskat eller försökt lura oss och/eller gruppen eller någon annan användare av någon av tjänsterna på något sätt, inklusive men inte begränsat till spelmanipulation eller användning av program som är utformade för att göra det möjligt för artificiell intelligens att spela på våra plattformar inklusive, men inte begränsat till, motståndarprofilering, fuskprogramvara eller något annat som vi anser gör att du kan ha en orättvis fördel gentemot andra spelare som inte använder sådana program eller system, rätt att stänga av och/eller stänga ditt konto och återkräva osäkra fordringar med vilken metod som helst som lagligen kan vara tillgänglig för oss inklusive, men inte begränsat till, (i) debitera det belopp som du är skyldig från ditt konto; och (ii) instruera tredje parts inkassobyråer att driva in skulden. Det kan skada din kreditvärdighet och innebär att vi måste delge de aktuella byråerna dina personuppgifter (däribland din identitet).

Vi förbehåller oss rätten att annullera och hålla inne delar av eller hela den vinst som en person eller grupp av personer har gjort och att annullera och hålla inne standardspelarpoäng som en person eller grupp personer har skaffat sig om vi har rimliga skäl att tro att sagda personer eller grupp av personer handlar eller har handlat i maskopi med varandra i ett försök att bedra eller skada oss och/eller koncernen och/eller tjänsterna och/eller plattformarna på något sätt.

I dataskydds-, säkerhets- och bedrägeriskyddsintresse tillåter Vi inte något bruk av några kommunikationskanaler inom Tjänsterna och/eller på Plattformarna (däribland men inte begränsat till chattrum vid kortbordet) för framförande eller marknadsföring av några erbjudanden, produkter eller tjänster (oavsett om de är Dina egna eller en tredje parts). Vi förbjuder dig uttryckligen att lägga upp information eller kontakta våra kunder för att erbjuda eller marknadsföra några erbjudanden, produkter eller tjänster.

5. Misstag

Du måste informera oss så fort du blir medveten om fel som rör ditt konto eller några beräkningar som rör någon insats eller satsning som du har gjort eller någon valutaväxling. Om ett sådant fel, systemfel eller spelfel (en avvikelse från spellogikens normala funktion av någon anledning) inträffar som leder till ett fel vid oddsberäkning, debiteringar, avgifter, rejk, bonusar eller utbetalning, eller i någon valutaväxling i tillämpliga fall ("fel"), försöker Vi återföra alla som har påverkats av detta fel till den ställning de hade innan felet inträffade. Vi förbehåller oss rätten att förklara insatser eller spel som berörs av ett sådant fel som ogiltiga och att ta pengar, som hänför sig till berörda spel eller insatser, från ditt konto. Om tillräckliga medel saknas på ditt konto kan vi be dig betala utestående belopp, som hänför sig till dessa spel eller insatser, till oss. Under alla omständigheter där vi (efter eget gottfinnande) fastställer att ett fel har använts för att få en orättvis fördel, förbehåller vi oss rätten att, efter vårt fria gottfinnande och i förhållande till ditt konto, alla relaterade ESP (tredjeparts elektroniska betalningsbehandlare) och/eller finansiella institutioner) konto, alla konton du kan ha på andra webbplatser och/eller kasinon och/eller tjänster som ägs eller drivs av eller på uppdrag av gruppen och, i fallet med din användning av speltjänsterna, alla tjänster som dela den delade spel-/bordsplattformen, för att säga upp dessa avtal, hålla inne ditt kontosaldo, stänga av ditt konto och återställa beloppet eller eventuella påverkade utbetalningar, bonusar och vinster från ett sådant konto.

6. Insatser

 1. Varje användare bestämmer värdet på hens insats i enlighet med bordsgränserna för de individuella spelen själva.
 2. Kraven för att ett spel ska fungera effektivt beror helt på villkoret att användaren har respektive belopp med riktiga pengar eller bonuspengar, som hen vill satsa i form av marker eller spelkrediter, tillgängligt på sitt konto.
 3. Om detta belopp inte är tillgängligt kommer användaren att få ett felmeddelande som ber henne/honom att ändra värdet på marker eller krediter för respektive insats.
 4. En insats är uteslutande ett respektive belopp som bekräftats och anges av företaget.
 5. Om du råkar tappa anslutningen till internet medan du spelar på riktigt eller om ett spel avbryts på grund av någon annan anledning, beroende på vilket spel du spelar och vilket stadie av spelet du är i, kommer du antingen att börja precis där du slutade när du logga in i spelet igen, annars avslutas spelet och du kan se resultatet i dina spelloggar.

7. . Delad spel-, bords- och databasplattform

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att använda en delad bords-, server- och databasplattform eller ett sådant system ("Delad spel-/bordsplattform") som gör det möjligt för användare av speltjänsten att spela med spelare som deltar i spel, vid bord eller i turneringar från andra webbplatser och varumärken som använder samma delade spel-/bordsplattform. Om en delad spel-/bordsplattform används, samtycker du till att du kan föras samman på dessa vanliga jackpott/spel/bord efter vårt godtycke och att vi, om du bryter mot användningsvillkoren för en webbplats eller ett varumärke som använder den delade spel-/bordsplattformen, kan förhindra att du helt eller delvis använder hela systemet, så att du inte kan spela på någon webbplats eller med något varumärke som använder eller befinner sig på den delade spel-/bordsplattformen. Utan begränsning av inskränkningen när det gäller att ha flera konton hos oss kan vi kräva att du bara har ett konto på den delade spel-/bordsplattformen om densamma används.

8. . Lösning av speltvister

Du godkänner och samtycker till att slumptalsgeneratorer ("RNG") används för att blanda och ge kort och andra slumpmässigt genererade händelser som krävs i speltjänsterna. Om det finns avvikelser mellan resultatet som visas i programvaran (som har installerats och används på Din maskinvara) och Vår server, är det resultatet som visas på Vår server som gäller. Dessutom förstår och samtycker du till att (utan förfång för dina andra rättigheter och anspråk) våra uppgifter ska vara de som avgör villkoren för ditt bruk av speltjänsterna, aktiviteterna som blir resultatet av dem och omständigheterna kring vilka sådana aktiviteter inträffade.

9. Blandat

 1. Dessutom blir användaren part till de allmänna villkoren som anges av PartyPoker och samtycker till att följa dessa allmänna villkor, inklusive eventuella revideringar som kan ske med jämna mellanrum. Minst en gång i månaden samtycker användaren till att granska de allmänna villkoren som finns tillgängliga på: http://www.partypoker.se.
 2. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan dessa villkor och de allmänna villkoren ska dessa villkor ha företräde men endast i den utsträckning som är nödvändig för att lösa en sådan konflikt eller inkonsekvens.