Poker

Dessa Användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal (Avtalet) mellan dig (Spelaren) och ElectraWorks (Svenska) Limited (PartyPoker eller partypoker.se). Läs följande Användarvillkor innan du ansluter till PartyPoker eller använder programvaran (Programvaran).

1. Pokerkonto

 • 1.1. I samband med att Spelaren skapar ett pokerkonto hos partypoker.se ska han eller hon välja ett s.k. nickname.
 • 1.2. Spelaren bekräftar att, när han eller hon ombeds välja ett nickname, inte välja ett nickname som felaktigt framställer Spelaren som någon annan eller som på annat sätt kränker tredje parts rättigheter.
  • 1.2.1. PartyPoker förbehåller sig rätten att inte godkänna ett nickname som PartyPoker, enligt eget gottfinnande av PartyPoker, bedöms som olämpliga. PartyPoker förbehåller sig rätten att när som helst säga upp ett pokerkonto som tillhör en Spelare som med sitt valda nickname bryter mot dessa Användarvillkor, tillämplig lag eller på annat sätt agerar på ett sätt som vi, enligt PartyPokers eget gottfinnande bedömer som olämpligt.
  • 1.2.2. Spelaren är ansvarig för alla aktiviteter som utförs i Spelarens nickname. Spelaren är helt ansvarig för all obehörig användning av Spelarens registrerade e-postadress som kan leda till att en annan person får tillgång till Spelarens nickname.
  • 1.2.3. Spelaren försäkrar att han eller hon loggar ut från sitt pokerkonto efter varje session. Spelaren är ansvarig för all obehörig användning av Spelarens pokerkonto, även om Spelaren använder funktionen med automatisk inloggning hos PartyPoker, ända tills Spelaren via telefon meddelar kundtjänst hos PartyPoker om obehörig användning och bekräftar meddelandet via Spelarens registrerade e-postadress. Spelaren håller PartyPoker skadelös för alla aktiviteter som utförs via Spelarens konto.
 • 1.3. PartyPoker förbehåller sig rätten att publicera och använda Spelarens nickname i webbartiklar, kampanjer, bloggar eller i annat format för att annonsera en vinst eller någon annan spelhändelse.

2. Bedrägeri, programvarufel och fusk

 • 2.1. Alla former av bedräglig verksamhet på partypoker.se, efter vad som enligt eget gottfinnande beslutas av PartyPoker, är strängt förbjudna. Bedräglig verksamhet kan omfatta, men är inte begränsad till, stulna kreditkort, överföring av tillgångar till andra spelares konton (chip dumping), förfalskning, kollusion (hemligt eller otillåtet samarbete) och tillhandahållande av falska registreringsuppgifter eller annan efterfrågad information. Utöver all annan gottgörelse enligt dessa Användarvillkor kan PartyPoker ställa skadeståndsanspråk för straffrättsliga åtgärder och/eller civilrättsligt skadestånd för all bedräglig verksamhet.
 • 2.2. Spelaren samtycker till att inte vid något tillfälle försöka utnyttja eventuella fel, virus, buggar, brister eller inkonsekvenser (Fel) i Programvaran till Spelarens fördel eller till andra spelares nackdel. Spelaren samtycker även till att rapportera alla sådana Fel till kundtjänst omedelbart efter upptäckt.
 • 2.3. Alla former av fusk på partypoker.se, enligt eget gottfinnande av PartyPoker, är strängt förbjudna. Fusk omfattar varje form av manipulation av resultatet av en spelad hand eller ett spelat parti så att vinnaroddsen ändras till fördel för Spelaren. Fusk omfattar särskilt, men utan begränsning, varje form av kollusion enligt branschens allmänna tolkning av termen. Utöver de rättsmedel som föreskrivs enligt dessa Användarvillkor har PartyPoker rätt att yrka ersättning i samband med brottmål och/eller civilrättsligt skadestånd för varje form av fusk.
 • 2.4. All användning av programvara som underlättar artificiell intelligens som till exempel pokerbottar är strängt förbjuden. Förbjuden programvara omfattar program som tillåter motståndarprofilering, spelsamarbete eller varje annat program som PartyPoker bedömer göra det möjligt för Spelaren att fuska eller ger Spelaren orättvisa fördelar gentemot andra spelare. PartyPoker har rätt att vidta åtgärder eller utverka att sådana åtgärder vidtas för att upptäcka och förhindra att Spelaren använder sådan programvara, inklusive men inte utan begränsning, genom att läsa listor över de program som för tillfället körs på Spelarens dator. Se Policy avseende förbjudna program för mer information.
 • 2.5. PartyPoker förbehåller sig rätten att, i händelse av att en Spelare gör sig skyldig till bedrägeri eller fusk i någon form, förverka alla tillgångar på Spelarens konto och returnera förverkade tillgångar till dess rättmätiga ägare.
 • 2.6. PartyPoker har med sin nolltolerans mot olämpligt spel och bedrägeri tagit ställning för fair play och bedrägeribekämpning. Alla spelare som på något sätt är inblandade i bedräglig verksamhet anmäls till behörig myndighet.
 • 2.7. PartyPoker har rätt att när som helst avbryta ett parti eller utesluta Spelare under en tidsperiod som fastställs av PartyPoker i händelse av överträdelse av eller misstänkt överträdelse av dessa Användarvillkor.
 • 2.8. Endast ett konto med riktiga pengar tillåts per kund. Ingen har rätt att ha fler än ett konto. Mer information hittar du under Policy avseende användning av flera konton. PartyPoker förbehåller sig rätten att begära att få en kopia av en officiell ID-handling eller motsvarande för att verifiera Spelarens identitet. Om en Spelare öppnar fler än ett konto förbehåller sig PartyPoker rätten att blockera spel från Spelarens samtliga konton med undantag för ett konto.

3. Turneringsregler

4. Lobby- och bordschatt

 • 4.1. Om inte annat beslutats tillhandahåller inte partypoker.se några hjälpmedel för att skicka och ta emot privat eller konfidentiell elektronisk kommunikation. Samtliga meddelanden som skickas till partypoker.se ska anses vara offentliga handlingar. Spelarna får inte använda partypoker.se för att skicka meddelanden som av avsändaren endast är avsedda att läsas av avsändaren och angivna mottagare. Observera att alla meddelanden som skickas till partypoker.se kan och möjligtvis kommer att läsas av den här tjänstens ombud och operatörer oavsett om de är meddelandets avsedda mottagare eller inte.
 • 4.2 partypoker.se tillhandahåller vissa tjänster som gör att spelarna kan chatta med varandra. Sådana tjänster ska användas enligt riktlinjerna.
  Användarna förbjuds att i samband med användning av chattjänsten:
  • 4.2.1. publicera data, texter, bilder, filer, länkar, programvara eller annat innehåll som PartyPoker särskilt bedömer som olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, ofredande, besvärande, vulgärt, oanständigt, rasistiskt eller eggar till hat eller väcker anstöt på annat sätt;
  • 4.2.2. skada minderåriga på något sätt;
  • 4.2.3. utge sig för att vara någon annan Spelare i chattrummen;
  • 4.2.4. ange, publicera eller skicka innehåll som användaren inte har tillåtelse att skicka sådant innehåll;
  • 4.2.5. ange, publicera eller skicka innehåll om detta utgör intrång i tredje parts rättigheter och då särskilt patent-, varumärkes- och upphovsrätt, affärshemligheter eller annan äganderätt;
  • 4.2.6. ange, publicera, sprida eller på annat sätt namnge reklam- och marknadsföringsmaterial eller andra uppgifter/nyheter i chattrummen om detta gynnar andra poker-, sportspels- och/eller spelleverantörer;
  • 4.2.7. använda chattjänsten i kommersiellt syfte;
  • 4.2.8. ange, publicera eller skicka material eller annat innehåll som innehåller virussmittad programvara eller andra uppgifter, filer eller program som är utformade för att eller kan tänkas störa, förstöra eller begränsa program- eller hårdvarans eller telekommunikationssystemets funktion;
  • 4.2.9. hindra chattjänstens tekniska funktion eller avbryta den vanliga kommunikationsprocessen eller på något sätt försämra andra användares möjlighet att kommunicera i realtid;
  • 4.2.10. ansluta till servrar eller nätverk som är länkade till chattjänsten eller störa dessa eller inte följa bestämmelser, processer eller andra regler för nätverk som är anslutna till chattjänsten;
  • 4.2.11. ofreda, hota, förtala, besvära eller genera någon, oavsett om detta berör en fysisk eller juridisk person, eller förorsaka personen olägenheter av något slag.
  När helst partypoker.se tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för användarna att dela information eller kommunicera med andra användare samtycker Spelaren till att inte publicera, sprida eller skicka material som är kränkande, anstötligt eller olagligt eller material som bryter mot eventuell tredje parts rättigheter inklusive, men utan begränsning, rättigheter till intellektuell egendom, sekretess- och publicitetsrättigheter eller avtalsenliga rättigheter i samband med användning av partypoker.se eller andra tjänster som ingår i partypoker.se.
 • 4.3. All chatt måste ske på engelska.
 • 4.4. Om Spelaren bryter mot Användarvillkoren har PartyPoker rätt att tillfälligt hindra eller för all framtid förbjuda Spelaren från att använda chattjänsten.
 • 4.5. Spelaren bekräftar och samtycker till att partypoker.se använder hjälpmedel för att förhindra och ta bort innehåll som lagts upp inklusive, men inte begränsat till, innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande eller på annat sätt är olämpligt eller väcker anstöt.

5. Tekniska fel

 • 5.1. Systemfel

  I händelse av en serverkrasch eller ett systemfel som innebär att samtliga spelare avlägsnas från bordet eller leder till att handen inte kan spelas klart betraktas handen som död (ogiltig) och alla berörda spelare får tillbaka sina tillgångar.
 • 5.2. Anslutningsproblem

  Alla spelare är personligen ansvariga för att säkerställa att den egna internetanslutningen är stabil. partypoker.se kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust som kan uppstå i ett sådant sammanhang. Det finns inget all in-skydd vid no limit- och pot limit-bord. Skulle Spelarens internetanslutning avbrytas får Spelaren extra tid på sig för att göra sitt drag. Om Spelaren fortfarande inte kan återansluta och återuppta spelet under den extra tilldelade tiden ligger Spelarens kort kvar i handen så länge som motståndarna inte höjer potten. När Spelaren är ansluten men inte agerar i tid anses Spelaren automatiskt ha passat sin hand/lagt sig. partypoker.ses system upptäcker om Spelaren har anslutningsproblem eller om Spelaren helt enkelt inte agerar i tid. Information om anslutningsproblem i samband med turneringar hittar du under Turneringsregler.

6. Rakestruktur

Rake är en summa pengar som huset tar ut i avgift av samtliga spelare som ersättning för att de får spela vid bordet. Regeln gäller oavsett om riktiga pengar används eller ej för att göra spelet mer realistiskt. Om spelet däremot inte innehåller flop, eller inte når fjärde gatan i stud-spel, tas ingen rake från potten (no flop no drop).

Rakestruktur på partypoker.se:

Rake vid Fixed Limit
Lägre än $0,50-1,00: $0,01 per $0,20 (Högsta rake: $0,50)
$0,50-1,00 till $2,00-$4,00: $0,05 per $1,00
Högre än $2,00-$4,00: $0,25 per $5,00


Rake vid Pot/No Limit
$0,05/$0,10 eller lägre 1c per 15c
$0,10/$0,20 till $1/$2 1c per 20c
Högre än $1/$2 5c per $1.00


Högsta rake
Reglerna för högsta rake gäller samtliga speltyper (om inte annat anges):
2 spelare $1,00
3-4 spelare $2,00
5+ spelare $3,00

Rakestrukturen anpassas efter insatsnivån och högsta rake efter antalet spelare.

7. Policyprinciper, live-event och slutanvändaravtal

7.1. Policy avseende förbjudna program

7.1.1. Bakgrund och syfte

Vi är medvetna om att våra användare vill bli bättre pokerspelare för att kunna göra bättre ifrån sig vid pokerbordet. Det finns ett antal tekniska verktyg som kan användas för att uppnå detta mål. Enligt vår uppfattning är inte alla verktyg som förekommer förenliga med fair play. Syftet med vår policy är att särskilja godtagbara prestationshöjande tekniska verktyg från verktyg som är förbjudna på partypoker.se.

Först och främst vill vi poängtera att det är övning och erfarenhet som är den bästa vägen att gå för att utveckla ett bättre spel. Detta är något vi förespråkar samtidigt som vi rekommenderar spelare som vill förbättra sig att läsa lämpliga böcker.

Vi är också medvetna om att det finns många programverktyg som sägs kunna hjälpa spelare att förbättra sitt spel. Efter att ha rådgjort med flera av våra spelare, däribland professionella pokerspelare och branschens främsta pokerexperter, har vi beslutat att dela upp dessa program i två kategorier: 1) tillåtna programverktyg som ger spelaren en rättvis fördel; och 2) förbjudna programverktyg som ger spelaren en orättvis fördel.

Vi vill både varna våra spelare och utlova att vi har en strikt policy när det gäller användning av förbjudna program. Vi har en gällande nolltoleranspolicy mot användning av pokerbottar, kollusion och andra former av fusk.

Vi vill att våra spel ska vara rättvisa för alla och vidtar därför nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att när som helst och enligt eget gottfinnande ändra vår policy.

7.1.2. Pokerbottar

Det är vår uppfattning att spelare som använder automatiska pokerbotprogram, som är avsedda att fatta beslut och agera på spelarnas vägnar i samband med spel, fuskar. Alla spelare måste kunna känna sig bekväma och säkra över att vara tekniskt likvärdiga i våra kortrum. För att säkerställa detta har vi förbjudit användningen av sådana program.

Vi vill tydliggöra att spelarna är förbjudna att använda sådana program, eller att tillåta att sådana program används, när de är inloggade på sina konton. Detta förbud omfattar alla spel, turneringar liksom ringspel, i alla valutor, både riktiga pengar och låtsaspengar.

Endast människor tillåts spela på vår webbsida. Det är förbjudet att använda program, processer och applikationer med artificiell intelligens och alla andra former av program- och hårdvara - inklusive pokerbot och auto-folder - för att fatta beslut eller agera i spel på vår webbplats, oavsett om dessa arbetar självständigt eller under uppsikt av en människa.

7.1.3. Rättvis och orättvis fördel

Genom att analysera handhistorik kan en spelare lära sig mönster, styrka och svagheter i sitt spel (och motståndarnas spel) och fastställa förbättringsområden. Vi tillhandahåller omfattande statistik över handhistorik, men är medvetna om att vissa spelare vill ha mer detaljerade uppgifter än så.

Program som samlar handhistorik för att profilera en spelares egna spel och/eller motståndarnas spel vid samma pokerbord är tillåtna.

PokerTracker och Texas Calculatem är exempel på program som ger detaljerad statistisk analys av handhistorik med fördelaktig översikt. Utöver den personliga spelanalysen sammanställer och profilerar dessa program även motståndarnas spel. Detta påminner om vår egen funktion Spelarnoteringar som spelarna kan använda efter varje hand för att sammanställa sina egna motspelarprofiler. Dessa program är därför tillåtna.

Omvänt är program som använder statistik som insamlats av andra än spelaren själv under vanligt rättvist spel inte tillåtna. Program som delar data är inte tillåtna. Därutöver tillåter vi inte att spelare samspelar, delar information om hålkort eller bildar lag gentemot andra spelare. Vi förbjuder även användning av varje programvara som gör det möjligt att dela sådan information eller spelarprofiler.

PokerEdge och CardAnalyzer är exempel på program som samlar spelarprofiler i en databas och sedan säljer åtkomsträttigheter till dessa system. Dessa program gör det möjligt för spelare att få tillgång till profilinformation om spelare som de aldrig spelat mot, vilket enligt vår uppfattning ger en orättvis fördel. Dessa program är därför förbjudna.

Exempel på godkända program

Godkända är, utan begränsning, följande program:

 • GameTime+
 • PokerAce Heads Up
 • PokerOffice
 • PokerTracker
 • PokerWeapon
 • Texas Calculatem
Exempel på förbjudna program

Förbjudna är, utan begränsning, följande program:

 • PokerEdge
 • PokerProphecy
 • PokiBot
 • StarSpy
 • WinHoldem

7.1.4. Övervakning och sanktioner

Vi använder för närvarande avancerade processer för att upptäcka och förhindra användning av förbjudna program. Den här tekniken är en vidareutveckling av vårt säkerhetssystem mot kollusion och är helt integrerat på flera nivåer i vår kund- och serverstruktur.

Det ligger i vårt gemensamma intresse att garantera spelsäkerhet och spelintegritet, vilket är en del av den säkerhet vi erbjuder alla våra spelare.

Vi förbehåller oss rätten att spärra konton, beslagta tillgångar och utesluta spelare från spel på partypoker.se om de använder förbjudna program eller fuskar.

7.1.5. Mer information

Om du funderar på att börja använda en programvara som inte finns med på listan ber vi dig kontakta vår kundtjänst via e-post och lämna information om programvaran, dess namn och en URL där vi kan hitta den. Efter granskning fattar vi beslut om programmet kan tillåtas eller ej.

7.2. Policy avseende användning av flera konton

Pokerfunktionen på partypoker.se ingår i Ongame Network Ltd (Ongame Network) som driver ett av världens största pokernätverk. Spelarna har via Ongame Network möjlighet att registrera konton hos flera operatörer inom Ongame Network som till exempel PartyPoker men policyn är att spelarna endast får anmäla sig till en enskild turnering från ett av dessa konton.

En spelare som deltar i en turnering från flera olika konton bryter mot den policyn vilket får följande konsekvenser:

 1. Spelaren diskvalificeras från pågående turnering om överträdelsen upptäcks i realtid.
 2. Alla tillgångar på spelarens samtliga spelarkonton hos olika Ongame Network-operatörer förverkas och samtliga konton spärras.
 3. Spelaren avstängs för all framtid från fortsatt spel på Ongame Network.

När en sådan spelare upptäcks förverkas spelarens pengar och spärras spelarens konto.

Ongame Network kan enligt eget gottfinnande hålla inne turneringsutbetalningar (fördelning av prispengar till vinnarna) i upp till 14 dagar om en utredning anses berättigad (även om vi försöker avsluta alla utredningar inom 72 timmar). Utredningarna baseras på automatiska processer och manuella kontroller som utförs av särskilda stöd- och säkerhetsteam både under och efter turneringen.

Om utredningen visar på ett aktuellt eller tidigare allvarligt problem kan samtliga konton som misstänks vara inblandade spärras under pågående utredning. Detta innebär att spelaren inte kan logga in eller spela och att han eller hon inte heller kan ta ut eller överföra pengar. Vi förstår att åtgärden kan förorsaka besvär och beklagar att detta kan drabba oskyldiga spelare.

Om utredningen innebär att turneringsutbetalningar till vinnarna måste hållas inne försöker vi informera samtliga berörda spelare snarast efter turneringens slut.

Ongame Networks policy är att inte redovisa resultaten från genomförda utredningar. Om det däremot bedöms som lämpligt får spelarna ta del av både resultat och vidtagna åtgärder via operatörernas webbsidor. Om vinsterna måste omfördelas meddelas spelarna direkt om detta.

Ongame Network anser att det oerhört viktigt att kunna erbjuda samtliga spelare en säker spelmiljö och att garantera ett rättvist spel i våra kortrum. Vi gör vårt yttersta för att eliminera samtliga orättvisa fördelar och att undanröja eventuella fördelar som uppstår i samband med att flera konton används vid registrering till en turnering. Vi vill framhäva att vi anlitar David Sklansky som rådgivare när det gäller förebyggande av olika former av kollusion och sätter stort värde på hans expertkunskaper.

Vi vill också vara tydliga med att vi inte tolererar någon form av fusk.

7.3. Återbetalningspolicy i händelse av samspel i turneringar

Återbetalningspolicyn är en bilaga till PartyPoker Användarvillkoren och Ongame Networks policy avseende användning av flera konton. Av den anledningen kan den inte betraktas som en fristående policy och upphäver inte dessa dokument in händelse av att dessa skulle innehålla motstridiga bestämmelser. Läs de två ovanstående dokumenten innan du fortsätter.

Återbetalningspolicyn täcker partypoker.ses konton och endast partypoker.ses konton. Konton som är anslutna till andra operatörer i nätverket berörs inte.

Av Återbetalningspolicyn framgår vilka ersättningsregler som gäller i händelse av bekräftat samspel i en turnering. De straffåtgärder som används mot upptäckta samspelare regleras - vilket redan omnämnts - av Ongame Networks policy avseende användning av flera konton.

Policyn har utarbetats för att garantera rättvis hantering i händelse av att fusk upptäcks i en turnering. Samtliga beslut fattas av PartyPoker och kan inte upphävas. Detaljerade uppgifter om våra utredningar – och de utredningar som utförs av Ongame Networks säkerhetsteam - publiceras enligt vårt gottfinnande.

Policyn berör tre olika typer av samspel i turneringar. Dessa är s.k. checkdown, chip dumping och co-op-spel (spel från flera konton).

7.3.1. Checkdown

Checkdown kan förekomma när två eller flera spelare synar en an all-in-spelare. På partypoker.se strider det mot spelregler och pokeretik att uttryckligen komma överens om ett sådant handlande. Likaså strider det mot reglerna att föreslå en sådant agerande. Enbart ett förslag kan dock inte jämställas med samspel.

Spelare som befunnits skyldiga till att muntligen ha kommit överens om att inte spela mot varandra i en hand med tydligt syfte att öka chanserna att eliminera en tredje spelare tilldelas en varning. Ett upprepat agerande kan innebära att spelarens prispengar förverkas.

7.3.2. Chip Dumping

Chip dumping i en turnering definieras som en situation där en spelare medvetet förlorar marker till en annan spelare med enda avsikt att öka deras gemensamma chanser att vinna prispengar. Chip dumping leder till att samtliga berörda konton spärras för all framtid och att den totala prissumman förverkas.

7.3.3. Co-op-spel (spel från flera konton)

Co-op-spel definieras som situationer där en eller flera spelare deltar i en turnering (schemalagd eller sit & go) med två eller flera konton och delar, eller försöker att dela, information om händer eller spelare sinsemellan. Att dela information innebär att man spelar konton från samma dator, använder meddelandetjänster online eller andra kommunikationsformer offline eller online.

Alla co-op-konton stängs för all framtid och spelarna riskerar, baserat på Ongame Networks policy om spel från flera konton, att deras prispengar eller hela deras bankroll beslagtas. Vid varje fall av samspel från flera konton initieras även en fullständig utredning av berörda konton. De enskilda spelare som står bakom dessa konton är inte längre, under några som helst omständigheter, välkomna att spela på partypoker.se.

7.4. Villkor för Live Team-event

7.4.1. Allmänt

7.4.1.1. Spelaren deltar i live-turneringen som medlem i team PartyPoker.

7.4.1.2. Spelaren kan inte byta en biljett till en live-turnering mot ett kontantpris.

7.4.1.3. Dessa villkor för Live Team-event kan ersättas med särskilda turneringsregler som live-turneringens arrangör tillhandahåller. Om någon av bestämmelserna i dessa villkor för Live Team-event ersätts med en turneringsregel ska övriga bestämmelser i dessa Live Team-event fortsätta att gälla med full verkan.

7.4.2. Ersättningsturnering

7.4.2.1. Om Spelaren inte kan delta i en viss live-turnering kan PartyPoker ge Spelaren möjlighet att delta i en annan live-turnering med motsvarande eller lägre värde. Om PartyPoker, enligt eget gottfinnande, bedömer att den andra live-turneringen har ett lägre värde, kan Spelaren få mellanskillnaden i buy-in-pengar. Om det inte finns någon lämplig live-turnering som alternativ kan prispaketet förverkas.

7.4.2.2. Om PartyPoker inte kan skicka Spelaren till en live-turnering av orsaker som ligger utanför PartyPokers kontroll, eller som förknippas med syftet att skicka användaren till live-turneringen, kan användaren ges möjlighet att delta i en annan live-turnering.

7.4.2.3. Eventuell ersättningsturnering beslutas enligt eget gottfinnande av PartyPoker.

7.4.2.4. PartyPoker kan, enligt eget gottfinnande, besluta att inte skicka ett team till en live-turnering. PartyPoker ska meddela Spelaren minst två (2) veckor före live-turneringens start och ange orsaken/orsakerna till att laget inte ska delta. PartyPoker ska även ge Spelaren möjlighet att delta i en annan live-turnering

7.4.2.5. Om Spelaren skickas till en annan live-turnering kan inte PartyPoker hållas ansvariga för eventuell kostnad, förlust eller skada som uppstår till följd av detta.

7.4.3. Kostnader i samband med turneringen

För Spelare och medlemmar i Team PartyPoker står PartyPoker för följande kostnader i samband med turneringen:

 • Buy-in till turneringen: PartyPoker står för buy-in-kostnaden till turneringen.
 • Resekostnader och fickpengar: PartyPoker står för resekostnader och förser Spelaren med fickpengar. Belopp meddelas av PartyPokers representant och betalas ut till Spelaren före avresa till live-turneringen. Beloppet ska täcka alla kostnader och utgifter som Spelaren har under vistelsen på den plats där live-turneringen spelas. Beloppet betalas ut till Spelarens konto på partypoker.se.
 • Hotellvistelse PartyPoker står för hotellövernattningen. Alla övriga kostnader, t.ex. måltider, room service, telefonsamtal etc. betalas av Spelaren.

7.4.4. Skyldigheter

7.4.4.1. När Spelaren deltar i en live-turnering, eller i tillhörande evenemang, ska han eller hon hela tiden bära fullt synliga PartyPoker-kläder om inte turneringsarrangören uttryckligen förbjuder detta.

7.4.4.2. I samband med deltagande i en live-turnering godtar Spelaren att bli intervjuad och/eller att samarbeta med reklamföretag på PartyPokers vägnar. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, att dagligen bli intervjuad av PartyPokers personal och att lämna ytterligare information som kan vara intressant att rapportera på PartyPokers webbsida. PartyPoker har exklusiv rätt att kopiera, återge eller använda hela eller delar av dessa intervjuer eller uppdrag med foton av eller videofilmer med Spelaren. Spelaren frånskriver sig rätten att granska och godkänna sådan användning.

7.4.4.3. Om Spelaren intervjuas av en tredje part i samband med en live-turnering ska Spelaren nämna att han eller hon kvalificerat sig till live-turneringen genom att spela på partypoker.se utom om turneringsarrangören uttryckligen förbjuder sådan kommunikation.

7.4.4.4. är medveten om och godkänner att PartyPoker använder bilder och videofilmer med Spelaren och även Spelarens riktiga namn och nickname på PartyPokers webbsida i samband med reportage från live-turneringen.

7.4.4.5. PartyPoker kan ge ersättning för ytterligare aktiviteter efter turneringens slut som Spelaren ombeds delta i. Alla aktiviteter utanför turneringsperioden ska godkännas av Spelaren.

7.4.4.6. Om Spelaren inte uppfyller villkoren i detta avtal utesluts Spelaren från framtida evenemang med Team PartyPoker vilket inkluderar kvalturneringar och live-event. PartyPoker meddelar Spelaren skriftligen om uteslutning och följderna av en sådan uteslutning.

7.4.4.7. Om en utesluten Spelare deltar och vinner ett pris i en kvalturnering förverkas priset.

7.4.5. Andra aktiviteter

PartyPoker kan ordna ytterligare aktiviteter under den tid då live-turneringen pågår. PartyPoker är inte på något sätt ansvarig för vad som kan hända Spelaren i samband med dessa aktiviteter. Spelaren är alltid ansvarig för sin egen personliga säkerhet och bör agera därefter. Detta gäller under hela tiden som Spelaren är medlem i Team PartyPoker.

7.4.6. Prisvärde

Det uppskattade totalvärdet som anges på partypoker.se kan endast garanteras om Spelaren deltar i alla extraaktiviteter. PartyPoker kan inte hållas ansvarigt om Spelaren beslutar sig för att inte delta eller inte har möjlighet att delta av personliga skäl eller turneringsspel.

7.4.7. Övrigt

7.4.7.1. I händelse av tvist angående bestämmelserna och villkoren för PartyPokers prispaket ska PartyPokers beslut anses slutgiltigt och bindande för parterna.

7.4.7.2. Spelaren måste vara myndig för att få delta i en live-turnering och det är Spelarens eget ansvar att verifiera sin ålder. Dokument som verifierar Spelarens ålder kan när som helst krävas av PartyPoker.

7.4.7.3. Det är Spelarens eget ansvar att ordna med visum eller annat som kan krävas, som exempelvis vaccination, som Spelaren kan behöva för att få resa in i ett land där en live-turnering spelas.

7.4.7.4. Spelaren ombeds ta med kredit- eller betalkort för hotellövernattningen. Om användaren inte gör det innebär det att annan, eventuellt sämre, hotellövernattning måste ordnas av PartyPoker. Alla extrakostnader i samband med en sådan omplacering tillkommer Spelaren.

7.4.7.5. Spelaren är själv ansvarig för eventuell vinstskatt.

7.5. Slutanvändaravtal

7.5.1. Information till användarna

Detta avtal är en juridisk överenskommelse mellan dig (Du eller Användaren) och ElectraWorks (Svenska) Limited (Licensgivaren) avseende programvaruklienten (Klientprogramvaran) och serverprogramvaran (Serverprogramvaran), vilka sammanfattningsvis betecknas som Programvaran. När Du laddar ned Klientprogramvaran och klickar på knappen för att godkänna, eller när Du utövar någon av dina rättigheter nedan, accepterar du alla bestämmelser och villkor i detta Slutanvändaravtal (Avtalet). Om Du inte accepterar alla villkor i detta avtal kan du inte fortsätta nedladdningen av Klientprogramvaran.

7.5.2. Licensgaranti

Licensgivaren beviljar dig härmed en icke-exklusiv, personlig och icke överlåtbar licens för användande av Klientprogramvaran och alla utökningar, förbättringar och uppdateringar av den eller bugfixar till den, som i maskinläsbar objektkodform ställs till ditt förfogande av Licensgivaren eller en av Licensgivaren auktoriserad återförsäljare inom ramen för nedanstående villkor och som endast syftar till åtkomst till Serverprogramvaran via användande av Klientprogramvaran.

Du får använda Klientprogramvaran på vilken enskild serverdator som helst och skapa en (1) kopia av Klientprogramvaran för säkerhets- och arkiveringsändamål under förutsättning att samma äganderättsinformation som finns på originalprogramvaran bibehålls på kopian. Det är strikt förbjudet att använda Klientprogramvaran för kommersiella ändamål. Du är endast berättigad att spela för ditt personliga nöjes skull. Du bekräftar och accepterar att användandet av Programvaran uteslutande sker i personligt (och inte i yrkesmässigt) syfte. Innan Du börjar delta på www.partypoker.se är Du själv ansvarig för att informera dig om alla lagar och bestämmelser om spel som tillämpas på den jurisdiktionsort där Programvaran används för att på så sätt utröna vilka restriktioner som gäller för dig och för att kunna agera enligt dessa restriktioner. Du bekräftar dessutom att Du är minst 18 år gammal eller att Du har uppnått den ålder som gällande lagar och bestämmelser om spel föreskriver på din jurisdiktionsort.

Du får inte anpassa, ändra, översätta, utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär koden för (med undantag för i de fall när gällande lagbestämmelser specifikt förbjuder sådana restriktioner) eller på annat sätt försöka härleda Programvarans källkod eller skapa härledda verk på basis av Programvaran, kopiera Programvaran (med undantag för ovan beskrivna form av kopiering), avyttra, hyra ut, leasa ut, underlicensera, distribuera eller på annat sätt överföra Programvaran eller rättigheter till den eller avlägsna äganderättsinformation eller etiketter på Programvaran eller använda Programvaran i multi-user-miljö, nätverk eller i miljö med flera datorer eller för time-sharing- eller datorservicetjänster eller tillåta eller möjliggöra för tredje part att använda Programvaran eller att utföra någon av ovanstående handlingar.

7.5.3. Säkerhet

Serverprogramvaran körs på en remote-dator. Åtkomsten till Serverprogramvaran sker uteslutande via de medel som ställs till förfogande för användandet av Klientprogramvaran. Du måste identifiera dig själv gentemot Programvaran med hjälp av en exklusiv spelaridentitet (Spelar-ID) och ett hemligt lösenord (Lösenord) som endast Du känner till. Du bekräftar och försäkrar att Du ensam är ansvarig för all användning av Programvaran via ditt Spelar-ID och Lösenord. Det åligger dig att hålla ditt Spelar-ID och Lösenordet hemliga och att behandla dem konfidentiellt. Du ansvarar ensam för all obehörig användning av ditt Spelar-ID eller Lösenord. En sådan användning gäller som användning av dig själv Du hålls helt ansvarig för all sådan obehörig användning.

7.5.4. Ansvarsfriskrivning

DU BEKRÄFTAR HÄRMED UTTRYCKLIGEN OCH ACCEPTERAR ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK OCH ATT PROGRAMVARAN STÄLLS TILL FÖRFOGANDE "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER LÖFTEN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG UTESLUTER LICENSGIVAREN, DENNES LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER ALLA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INNEFATTANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OM MARKNADSFÖRBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG BETRÄFFANDE PROGRAMVARAN. VARKEN LICENSGIVAREN ELLER DENNES LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER GARANTERAR ELLER LÄMNAR NÅGRA LÖFTEN BETRÄFFANDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN NÄR DET GÄLLER DESS RIKTIGHET, EXAKTHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN SKER UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ALLA RISKER OCH ALLA KOSTNADER OCH ÅTAGANDEN BETRÄFFANDE PROGRAMVARANS RESULTAT OCH PRESTATIONER OCH ANVÄNDNINGEN AV DEN. OVANSTÅENDE FRISKRIVNING INVERKAR INTE PÅ DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG.

7.5.5. Ansvarsbegränsning

LICENSGIVARENS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER GODTYCKLIG TREDJE PART SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT ÄR RELATERAT TILL DETTA AVTAL, OBEROENDE AV VARIGENOM DET HAR ORSAKATS OCH VILKA SKADESTÅNDSANSPRÅK DET AVSER, DVS. AVTALSENLIGT FASTSTÄLLT ANSVAR ELLER BETINGAT AV KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET) ELLER VARJE ANNAN FORM FÅR I INGET FALL ÖVERSTIGA AVGIFTEN (SÅVIDA EN SÅDAN HAR TAGITS UT) SOM HAR ERLAGTS AV DIG FÖR PROGRAMVARAN ELLER FEMTIO (50) US-DOLLAR, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR LÄGRE. I DEN ENLIGT GÄLLANDE LAGBESTÄMMELSER TILLÅTNA UTSTRÄCKNINGEN HÅLLS VARKEN LICENSGIVAREN ELLER DENNES LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER ÅTFÖLJANDE SKADOR GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART (INNEFATTANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR KOSTNADER FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVARA, FÖRLORAD VINST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, DATAFÖRLUST OCH ALLA ANDRA LIKNANDE SKADOR ELLER FÖRLUSTER), OBEROENDE AV VARIGENOM DE HAR ORSAKATS OCH VILKA SKADESTÅNDSANSPRÅK DE AVSER, DVS. AVTALSENLIGT FASTSTÄLLT ANSVAR ELLER BETINGAT AV KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET) ELLER VARJE ANNAN FORM, ÄVEN I DE FALL NÄR LICENSGIVAREN ELLER DENNES LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER ELLER AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGAR FÅR INTE INVERKA PÅ DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG.

7.5.6. Äganderätt

Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella överenskommelser om upphovsrätt. Alla rättigheter, innefattande äganderättigheter och rättigheter beträffande intellektuellt ägande i och till Programvaran och tillhörande dokumentation och varumärken förblir hos Licensgivaren och/eller dennes licensgivare och leverantörer.

7.5.7. Avslutande

Detta Avtal liksom alla dina rättigheter att använda Programvaran upphör automatiskt och omedelbart att gälla om Du inte följer bestämmelserna i detta Avtal. När Avtalet har avslutats får Du med omedelbar verkan inte använda Programvaran och måste radera alla kopior av Programvaran. Om Programvaran har ställts till ditt förfogande inom ramen för en tidsbegränsad "testperiod" eller under liknande förutsättningar upphör din rättighet att använda Programvaran automatiskt när den aktuella testperioden har löpt ut och Du får inte längre använda Programvaran efter denna tidpunkt och måste radera alla kopior av Programvaran. Du bekräftar härmed uttryckligen och accepterar att Licensgivaren eventuellt har integrerat en funktion i Programvaran som ger Licensgivaren möjlighet att hindra dig från att använda Programvaran om Du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal och/eller som automatiskt utesluter fortsatt användning av Programvaran efter testperioden.

7.5.8. Hela avtalet och ändringar

Detta Avtal utgör den kompletta överenskommelsen mellan dig och Licensgivaren beträffande Avtalets föremål. Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och ensidigt ändra detta Avtal genom att publicera en ny version av Avtalet på webbsidan www.partypoker.se. Om detta skulle vara fallet kommer Du att uppmanas att acceptera de nya villkoren för att kunna fortsätta använda Programvaran. Du bekräftar härmed och accepterar att Licensgivaren kan avbryta ditt användande av Programvaran om Du inte accepterar de ändrade villkoren.

7.5.9. Ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta Avtal av någon anledning bedöms vara ogiltig eller omöjlig att genomdriva skall den endast omformuleras i den utsträckning som är nödvändig för att göra det möjligt att genomdriva den.

7.5.10. Tillämplig lag och laga domstol

Detta Avtal skall vara underkastat och tolkas i enlighet med nu gällande lagar i Gibraltar oavsett lagvalsprinciper. Alla tvister med anledning av detta Avtal skall regleras av domstolar i Gibraltar och parterna underkastar sig härmed oåterkalleligen dessa domstolars exklusiva domsrätt.