Policy för tredjepartsinnehåll

Vi vill att våra plattformar och tjänster ska vara säkra och trygga för alla våra kunder. Policyn för tredjepartsinnehåll har utformats för att uppmärksamma dig på de regler som gäller vid uppladdning av tredjepartsinnehåll (så som termen definieras i våra användarvillkor) till våra plattformar. Observera att policyn för tredjepartsinnehåll är ett avtal mellan dig och oss och en del i det avtal du slutit med oss. Vi kan periodvis göra ändringar i policyn för tredjepartsinnehåll och rekommenderar därför att du regelbundet går tillbaka och läser policyn för tredjepartsinnehåll.

Villkoren i policyn för tredjepartsinnehåll är följande:

1) Vi gör inte anspråk på några äganderättigheter till något tredjepartsinnehåll (så som termen definieras i våra användarvillkor inklusive men inte begränsat till spelarbilder) som du lagt upp på våra plattformar. Du intygar att du ensam är ansvarig för tredjepartsinnehåll som du lagt upp under ditt användarnamn.

2) Härmed beviljar du oss en kontinuerlig, icke-exklusiv, royaltyfri och världsomfattande licens (inklusive rätten till underlicenser) att använda och, i de fall vi anser det nödvändigt, göra kopior av tredjepartsinnehåll för underlätta uppladdning och lagring på vara plattformar eller i anslutning till kampanjer i alla kända och hädanefter utvecklade medier.

3) Du garanterar att du har fullständiga rättigheter att bevilja oss licens enligt 2) ovan och att det tredjepartsinnehåll som lagts upp av dig (a) inte strider mot någon tredje parts immateriella äganderätt, annan äganderätt eller publicitets- eller sekretessrättigheter; (b) inte bryter mot några lagar, föreskrifter eller bestämmelser; (c) inte är kränkande, felaktigt anklagar, är olagligt hotfullt eller trakasserande; (d) inte är oanständigt eller pornografiskt och inte innehåller barnpornografiskt material; (e) inte bryter mot några lagar gällande orättvisa tävlingar, antidiskriminering eller falsk marknadsföring; (f) inte innehåller någon typ av förbjudet tredjepartsinnehåll enligt beskrivning i avsnitt 5 nedan och (g) inte innehåller virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber, cancelbots eller andra datorprogramrutiner som är avsedda att skada, på ett skadligt sätt hindra, utan din vetskap blockera eller ta över ett system, data eller personlig information.

4) Du samtycker till att betala alla royaltyer, avgifter och andra kostnader till tredje part till följd av att du lagt upp tredjepartsinnehåll på någon av våra plattformar.

5) Du bekräftar att följande utgör (men är inte begränsat till) förbjudet tredjepartsinnehåll: tredjepartsinnehåll som:

  1. är uppenbart stötande, verkar för rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ, eller exploaterar, är trakasserande eller förespråkar trakassering av annan person
  2. innehåller information som du vet är falsk, missvisande eller förespråkar illegal verksamhet eller uppförande som är kränkande, hotfullt, oanständigt, nedsättande eller ärekränkande
  3. innehåller nakenbilder, överdrivet våld eller stötande ämnen eller länkar till sådant innehåll
  4. begär ut personliga uppgifter om någon under arton år
  5. innehåller information som kan utgöra en integritets- eller säkerhetsrisk för en person
  6. innehåller en obehörig kopia av en annan persons upphovsrättsskyddade arbete
  7. innehåller ett foto eller en film med en annan person som du lagt upp utan den personens samtycke.

Ändrad/skapad 17 december 2012