Bortkopplingsskydd och annulleringspolicy

 1. Om vi inte uppger något annat, så definierar följande deltagarvillkor de regler och procedurer som styr alla spelares rättigheter vid bortkoppling och annullering av spel.
 2. Bortkopplingsskydd är ett verktyg som skyddar spelare om deras Internet-förbindelse felaktigt bryts medan de är involverade i en pott. Om en spelare kopplas bort så tillåts denna spelare att fortsätta handen (förutsatt att han eller hon har bortkopplingsskydd tillgängligt) och spela om den del av potten som han eller hon var finansiellt involverad i fram till dess att bortkopplingen inträffade.
 3. Vi strävar efter att erbjuda det bästa bortkopplingsskyddet till våra spelare. Vårt mål är att skydda spelare samtidigt som vi använder lämpliga kontroller för att förhindra missbruk av bortkopplingsskyddet.
 4. Bortkopplingsskyddet får endast användas för verklig bortkoppling, inte i något annat syfte. Allt missbruk av denna policy kan resultera i förlust av pengar som vunnits, diskvalificering från turneringar, förlust av bortkopplingsskyddprivilegiet eller uteslutning från sajten.
 5. Vår mjukvara är utformad att identifiera om en spelare har stött på en verklig bortkoppling innan bortkopplingsskyddet ges till honom eller henne. Om en spelare försöker få bortkopplingsskydd genom att enbart låta bli att agera när det är hans eller hennes tur och på så sätt få en "time out", så bedöms det som om han eller hon hade gett upp.
 6. Spelare måste acceptera risken för bortkoppling och logga in på nytt och fortsätt spela så snart som möjligt om de kopplats bort. För att minimera svårigheterna vid eventuella bortkopplingar bör du kontakta din ISP vad gäller åtgärder som kan vidtas för att minska risken. Vi tar inget ansvar för bortkopplade spelare.
 7. Om en spelare kopplas bort under en hand och har bortkopplingsskydd Om en spelare kopplas bort under en hand och har bortkopplingsskydd så tillåts denna spelare att spela om den del av potten som han eller hon var finansiellt involverad i. Spelaren kan vinna det som var i potten när han/hon kopplades bort.
 8. När det gäller tjänster som tillhandahålls under vår svenska licens, ska ett spel som avbryts till följd av bortkoppling avslutas automatiskt 90 dagar efter att bortkopplingen först inträffade, om det inte avslutades på annat sätt.
 9. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy och fatta det slutliga beslutet på alla frågor som omfattas av detta. Policyändringar och relevanta beslut kommer att meddelas av oss elektroniskt och/eller skriftligt.

Livlina

Vissa typer av bord (alla turneringar och vissa ringspelbord) har ingen "Bortkopplingsskydd"-funktion. Sådana bord markeras med "(inget BS)" bredvid bordsnamnet i lobbyn . Vid dessa bord kommer systemet att bevilja extra tid för att ge en bortkopplad spelare, som bidragit till den aktuella potten, en chans att återvända och göra sitt drag.

Hur mycket extra tid som ges beror på den aktuella pottstorleken:

 • För Stud-spel är "X" en lägre insats.
 • För Flop-spel är "X" stor blind.

För bord utan Heads-up:

 • Ingen tid läggs till om pottstorleken är upp till 5xX
 • 20 sekunder om potten är större än 5xX och upp till 20xX
 • 30 sekunder om potten är större än 20xX och upp till 40xX
 • 45 sekunder om potten är större än 40xX och upp till 80xX
 • 60 sekunder om potten är större än 80xX

För bord med Heads-up:

 • 20 sekunder om potten är större än 0 och upp till 5xX
 • 30 sekunder om potten är större än 5xX och upp till 10xX
 • 45 sekunder om potten är större än 10xX

Systemet kommer att bevilja extra tid endast om den bortkopplade spelaren har a) bidragit till potten och b) hans/hennes nuvarande alternativ inte innehåller "Checka". Denna funktion kallas "livlina".

Livlinan är helt enkelt extra tid som en spelare får om han/hon kopplas bort när det är hans/hennes tur att agera. Eventuellt missbruk av denna funktion kan leda till att spelaren förlorar sina marker och pengar.

Spelaren har 60 sekunder på sig att koppla upp sig igen, inklusive livlinan. Om spelare kopplar upp sig igen den 56:e sekunden, kommer han/hon att ha minst 20 sekunder på sig att agera: det är den s.k. extra "bet time-out" perioden.

Nedan ser du en lista med bord och turneringar som har livlinor eller normalt bortkopplingsskydd:

 • Ett bord (vanligt, STT, MTCT) har antingen livlina eller bortkopplingsskydd, inte båda.
 • Alla turneringsbord har livlinor.
 • Spel vid livebord kan ha antingen BS eller livlina.
 • Det finns ingen flik för bord med livlinor för STTs/MTCTs i lobbyn.
 • I lobbyn läggs "(inget BS)" till i slutet av spelnamnet för livespel om det har livlina.

Livlinan är tillgänglig för alla spelare, hur många gånger som helst, enligt villkoren som beskrevs ovan.

Spelaren får ett chattmeddelande systemet har beslutat sig för att ge denne tilläggstid pga. bortkoppling.

Om den bortkopplade spelaren har ett "Checka"-alternativ, kommer systemet automatiskt att checka åt honom/henne utan att tillåta extratid.

Bortkopplingsskydd vid Sit & Go enbordsturneringar

Vi har tagit bort bortkopplingsskydd från alla Sit & Go-enbordsturneringar. Du betraktas ha gett upp om du förlorar din förbindelse. Denna ändring infördes eftersom många spelare begärde det.

Bortkopplingsskydd vid Sit & Go flerbordsturneringar

Det finns inga bortkopplingsskydd för några Sit & Go-flerbordsturneringar. Du betraktas ha gett upp om du förlorar din förbindelse.

Flerbordsturneringar, bortkopplingsskydd

Vi har tagit bort bortkopplingsskyddet från alla flerbordsturneringar. Du betraktas ha gett upp om du förlorar din förbindelse. Denna ändring infördes eftersom många spelare begärde det.

Policy för spelavbrott

Spel med riktiga pengar

Spelaren får tillbaka det exakta belopp i pengar som han eller hon hade vid tidpunkten för avbrottet.

Spel med låtsaspengar

Spelaren får tillbaka det exakta antal marker som han eller hon hade med sig till bordet. Vi registrerar inte all information i samband med spel med låtsaspengar.

Alla turneringar med riktiga pengar (Sit & Go schemalagda)

Vänligen se turneringsreglerna för att se bortkopplings-policyn för Single Table Sit & Go, Multi-Table Sit & Go och Multi Table turneringar.

Blackjack

Om du blir bortkopplad mitt i ett blackjack-spel ska du logga in till ditt konto igen. Det avbrutna spelet kommer att visas som det var när du kopplades bort. Om du kopplades bort efter att ha angivit information, kommer den nästa sekvensen eller resultatet att visas som det skulle ha gjorts om du inte hade blivit bortkopplad.

Om du fortsätter att stöta på problem, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi kommer att undersöka situationen grundligt. Om vi kommer fram till att du förlorade pengarna p.g.a. ett fel i systemet kommer vi omedelbart att återbetala dina förluster.

Sluta avtal

Om du kopplas bort mitt i en avtalsförhandling så fortsätter denna som om du fortfarande var ansluten. Följande situationer kan inträffa:

 • Du återansluter under avtalsförhandlingen och har tid att delta.
 • Du återansluter efter att tidsgränsen har löpt ut och avtal vägras eftersom avtalstiden har löpt ut.
 • Andra spelare har vägrat att ingå avtal medan du var bortkopplad och spelet har fortsatt.
 • Bortkopplingen behandlas som att avtalet har förkastats. Detta innebär att om ett avtal måste godkännas av alla spelare vid bordet, kommer det att förkastas om du inte lyckas koppla upp dig igen och bekräfta avtalet inom tillåten tid.

Allt användande av våra plattformar görs enligt Användarvillkoren.