Allmänna kampanjvillkor 01.01.2019

 1. Inledning

  1.1 Villkoren i det här dokumentet (Standardkampanjvillkor) tillämpas på alla kampanjerbjudanden som är tillgängliga genom våra Plattformar (Kampanj) och, tillsammans med eventuella Särskilda kampanjerbjudanden, som också kan kallas "Nyckelvillkor", som anges på den enskilda webbmålsidan för den aktuella Kampanjen (Särskilda kampanjvillkor och våra Användningsvillkor, Villkor för lojalitetsprogram och Integritetspolicy (kollektivt Reglerna), bildar ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss och kan endast ändras med Vårt medgivande. Genom att delta i en Kampanj visar du att du godkänner och samtycker till att vara bunden av Reglerna.

  1.2 Du bör läsa dessa Standardkampanjvillkor och eventuella tillämpliga Särskilda kampanjvillkor innan du deltar i någon Kampanj.

  1.3 I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan dessa Standardkampanjerbjudanden, tillämpliga Särskilda kampanjvillkor och Användarvillkoren, ska de Särskilda kampanjvillkoren gälla, följt av dessa Standardkampanjvillkor, men endast i den utsträckning som krävs för att lösa en sådan konflikt eller inkonsekvens.

  1.4 Du kan skriva ut ett exemplar av dessa Standardkampanjvillkor genom att välja alternativet "Skriv ut" i menyn Arkiv i webbläsaren.

  1.5 Ditt bruk av varje enskild Plattform och av de tjänster som finns på den är underställt Reglerna.

 2. Kampanjer och kampanjperioder

  2.1 Vi kan ibland erbjuda Kampanjer, och de kan vara i form av bonuserbjudanden (bonusar med riktiga pengar eller något annat incitament), prisutlottningar, matcher, tävlingar, ligor, turneringar eller någon annan form av Kampanj, eller en kombination av dessa. Det speciella Kampanjformatet kommer att beskrivas och fullständiga uppgifter anges i den kommunikation (såsom e-post, pop-up-fönster och brev) som vi utfärdar för att berätta om varje Kampanj (Kampanjmeddelande) och/eller på den individuella webbsajtens målsida för den aktuella Kampanjen.

  2.2 I alla kampanjer är initiativtagaren den enhet som du har ett avtal med enligt Användningsvillkoren ("Vi", "Oss" och "Vår").

  2.3 Perioden när varje Kampanj gäller (Kampanjperiod) kommer att anges i de tillämpliga Särskilda kampanjvillkoren. Varje kampanj avslutas automatiskt i slutet av den aktuella Kampanjperioden och då går det inte längre att delta i den. Om ingen Kampanjperiod anges avslutas den aktuella kampanjen när den inte längre erbjuds på Plattformen.

 3. Kampanjmeddelande

  3.1 Om inget annat anges i Kampanjmeddelandet, får alla spelare på vilken som helst av våra Plattformar delta i varje Kampanj, men deltagandet begränsas till en per person, familj, hushåll, adress eller organisation till vilken vi skickar Kampanjmeddelandet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa deltagandet i vissa Kampanjer till de spelare som uppfyller särskilda urvalskriterier. Om ett Kampanjmeddelande visar att flera får delta förbehåller vi oss att efter eget godtycke begränsa antalet deltagare.

  3.2 Om inget annat anges i Kampanjmeddelandet är det avsett enbart för den adresserade mottagaren eller mottagarkategorin och går inte att överlåta. Om du inte är den avsedda mottagaren eller tillhör den avsedda mottagarkategorin är erbjudandet ogiltigt.

 4. Rätt att delta i kampanjer

  4.1 För att vara berättigad att delta i kampanjen måste du:

  (a) vara (18) år eller äldre, eller ha myndighetsåldern i ditt hemland, din stat eller provins;
  (b) ha laglig rätt att använda Våra tjänster i enlighet med våra Användarvillkor;
  (c) om Kampanjen är speciellt avsedd för spelare som är bosatta i och/eller befinner sig i ett land som anges i de tillämpliga Särskilda kampanjerbjudanden, är bosatt i och/eller befinner sig i det landet;
  (d) såvida de tillämpliga Specifika kampanvillkor indikerar att en "inget köp är nödvändigt"-rutt är tillgänglig och med förbehåll för avsnitt 5.2 nedan, har framgångsrikt slutfört registreringen på Plattformen för den aktuella tjänsten och öppnat ett spelarkonto med riktiga pengar (Konto}) i enlighet med Våra villkor;
  (e) tillfredsställer alla andra urvalskriterier i de relevanta delarna av dessa Standardkampanjvillkor gällande vissa allmänna kampanjkategorier och i tillämpliga Specifika kampanjvillkor; och
  (f) inte är en Obehörig person (enligt definitionen i avsnitt 6 nedan);

  (en Kvalificerad spelare).

  4.2 För att vara behörig att delta i en Kampanj som uttryckligen är avsedd för nya spelare eller som beskrivs som ett erbjudande för "nya spelare" eller gälla "registrering" (eller liknande) får du inte tidigare ha öppnat och gjort en insättning på något Konto på några av våra tjänster. Sådana Kampanjer får inte användas tillsammans med någon annan Kampanj.

  4.3 Identiteten på varje deltagare i en kampanj kommer att bestämmas utifrån alla eller en kombination av följande: namn, adress, e-postadress, kredit-/betalkortsnummer, IP-adress och andra former av identifikation som kan krävas. Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare information från dig om du vill delta i en spedifik Kampanj.

 5. Deltagande i kampanjer

  5.1 Det är frivilligt att delta i kampanjer.

  5.2 Om du vill delta i en Kampanj måste du följa anvisningarna som ges i det aktuella Kampanjmeddelandet, på Kampanjens målsida och, i tillämpliga fall, i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren. Om det i Kampanjmeddelandet eller på målsidan står att man inte behöver köpa något för att delta i Kampanjen, kan du delta genom att skicka ett e-postmeddelande till den angivna adressen.

  5.3 Om inget annat anges i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren går det bara att delta i en Kampanj en gång.

 6. Undantagna och diskvalificerade spelare

  6.1
  1. Tjänstemän, ledningen, personal, konsulter eller ombud till GVC Holdings PLC eller något av dess dotterbolag, moderföretag eller anknutna företag, eller några av dess respektive leverantörer (vilket även omfattar annonsbyråer, tryckerier och reklambyråer) eller tjänstemän, ledning, anställda, konsulter eller ombud till någon enhet som är förknippad med någon kampanj, eller släktingar till någon av ovan nämnda personer, där "släkting" omfattar men inte begränsas till, make/maka, partner, barn, syskon eller någon person som bor i samma hushåll som någon av de föregående personerna.
  2. Personer som är bosatta i Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa eller Rhode Island och andra jurisdiktioner där det är olagligt att delta i kampanjer och/eller att vinna kontantpriser.
   (kollektivt, Obehöriga personer)

 7. Kvalficerande insättningar

  7.1 Om det inte i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren står att "inget köp behövs" (eller att något annat sådant undantag går att välja), är deltagande i en Kampanj underställt att du sätter in det minsta belopp som krävs på ditt Konto, (Kvalificerande insättning), när du har öppnat det, såvida inte de Särskilda kampanjvillkoren uppger att ett annat Kvalificerande insättningsbelopp krävs.

  7.2 Kraven för Kvalificerande insättning finns här.

 8. Begränsningar för inlösen och uttag

  8.1 I samband med vissa Kampanjer måste specifika inlösningskrav eller, i tillämpliga fall, uttagsbegränsningar, vara uppfyllda utöver de allmänna behörighetskraven som anges i dessa Standardkampanjvillkor innan en bonus får användas, går att spela med eller, i tillämpliga fall, går att ta ut, eller som ett villkor för att vara behörig till ett pris eller att delta i en match, tävling, liga eller turnering. Alla sådana ytterligare restriktioner eller krav beskrivs eller hänvisas till i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren. Bonusbeloppet som vinns på våra Sporttjänster måste satsas 5 gånger till odds på minst 1,7 innan du kan ta ut den om inte annat anges i det relevanta erbjudandet.

  Alla spel som placerats på startpriset (SP) på hästkapplöpning ska inte räknas med för att uppfylla dessa bonusutdelningskrav.

  Om du tar ut pengar för vilka du har fått en bonus utan att ha uppfyllt något tillämpligt utdelningskrav, någon uttagsrestriktion eller allmänna behörighetskriterier, förverkas hela bonussumman och eventuella vinster till följd av denna bonus och vi har rätt att dra bort detta från ditt Konto.

  8.2 Om det i en Kampanj ställs krav på att ett visst antal spel, händer eller satsningar ska spelas eller göras, räknas inte spel, händer eller satsningar som spelas eller görs vid turneringsbord (såvida Kampanjen inte är en turnering) eller vid bord med gratispengar, om inte annat anges i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren.

  8.3 Om det i en Kampanj ställs krav på att ett visst antal poäng ska samlas, ska, om inte annat anges i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren, referensen "Poäng" endast betyda standardpoäng som samlas under den relevanta Kampanjperioden. Om inget annat anges i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren kommer Poäng som samlats genom "påfyllning" eller som har lösts in eller använts på något sätt utanför den aktuella Kampanjen inte att räknas mot sådana krav och Poängen kan inte återvinnas när de har lösts in i samband med en Kampanj.

  8.4 Om det i en Kampanj ställs krav på att ett visst antal satsningar ska göras, räknas inte satsningar som görs på (i) roulett där vinstnumret är rött, svart, udda, jämnt eller i intervallet 1–18, eller i intervallet 19–36, och (ii) blackjack med en kortlek eller (iii) blackjack med bonuspar (iv) trekortspoker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; och (vii) Tens or Better som giltiga satsningar för att möta en Kampanjs begränsningar för uttag eller satsning, såvida inte annat anges i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren.

 9. Betalning av bonusar

  9.1 Med förbehåll för punkt 8.1 ovan, betalas alla bonusar med riktiga pengar ut till Kvalificerade spelares Konton inom sju (7) dagar efter registrering till den aktuella Kampanjen, om inte annat anges i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren.

  9.2 Din användning av bonusar med riktiga pengar är föremål för vår granskning för oregelbundna spelmönster. För att säkerställa ett rättvist spel och korrekt användning av bonusar, anser vi att betting med låg marginal, jämlik betting, satsningar med noll risk eller hedge-betting är olagligt spel när de används för att utnyttja bonusar. Ytterligare exempel på oregelbundna spelmönster inkluderar, men är inte begränsade till: (i) att placera en eller flera satsningar till ett värde av femtio procent eller mer av bonusen på varje enskilt spel, individuell hand eller omgång, skapa ett saldo och väsentligt ändra spelmönster (insatsstorlek, speltyper, bettingstrukturer osv.) för att uppfylla bonusutdelningskravet; (ii) göra stora satsningar som leder till en väsentlig fördel följt av en nedgång i insatsens storlek som är lika med eller mer än sjuttiofem procent av den tidigare genomsnittliga insatsstorleken tills kraven för bonusutdelning har uppfyllts; (iii) om vi har goda skäl att misstänka att du har försökt skapa en orimlig fördel med hjälp av en bonus som erbjuds av oss. I händelse av att vi anser att ett oregelbundet spelmönster har ägt rum, förbehåller vi oss rätten att hindra dig från att ta ut medel från ditt Konto och/eller undanhålla någon av dina vinster som härrör från din användning av bonusen.

  9.3 För den händelse att fler än en bonus med riktiga pengar eller för mycket råkar betalas ut till en Kvalificerad spelare, förbehåller vi oss rätten att försöka få tillbaka den överskjutande bonusen med riktiga pengar eller betalningen från spelarens konto, utan förfång för eventuella andra rättigheter enligt reglerna.

 10. Priser

  10.1 Kvalificerade spelare som vinner ett pris efter att ha deltagit i en Kampanj som består av en utlottning, match, tävling, liga eller turnering (alla en Vinnare och ett Pris) måste acceptera det aktuella Priset "i befintligt skick" och det finns ingen rätt till ett kontantalternativ om vi, enligt vårt eget gottfinnande, väljer att erbjuda ett sådant kontantalternativ (som kan vara mindre än det fulla värdet av priset). Vi förbehåller oss rätten att när som helst byta ut ett Pris mot ett eller flera Priser (andra än kontantpriser) med väsentligen samma värde. Vi kan göra detta i synnerhet om det är opraktiskt eller oskäligt dyrt att leverera ett visst Pris till den plats där vinnaren befinner sig.

  10.2 Priser dras slumpmässigt och, under förutsättning att alla spelare är kvalificerade, ingen favoriseras efter kön, ålder, geografisk plats, tid som Kvalificerad spelare, vilka av våra spelkanaler eller Plattformar som en Kvalificerad spelare har använt eller någon annan faktor.

  10.3 Alla Priser lottas ut vid den tidpunkt eller inom den tidsperiod som anges i de aktuella Särskilda kampanjvillkoren och, om inte annat anges där, kontantpriser betalas ut till Vinnarens konto. Om vi arrangerar så att ett Pris som inte består av kontanter levereras till dig, kan du behöva kvittera ut det, men vi förbehåller oss i alla fall rätten att kräva att ett visst Pris bara görs tillgängligt för avhämtning, däribland men utan begränsning till, om ett sådant Pris är opraktiskt eller oskäligt dyrt att leverera. Om Priset inte är i form av kontanter gör vi alla rimliga försök att kontakta Vinnaren med hjälp av hans/hennes kontaktuppgifter på kontot, men om vi inte har lyckats kontakta Vinnaren inom 30 dagar efter att Priset har vunnits, förbehåller vi oss rätten att dra en ny Vinnare i stället för den ursprungliga eller att förverka Priset helt utan något ansvar inför Vinnaren.

  10.4 Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut ett Pris eller att försöka få tillbaka ett Pris som har delats ut under förutsättning att Vinnaren inte har rätt att erhålla Priset i enlighet med tillämplig lag (alltid under förutsättning att Vinnaren själv har ansvaret för att se till han/hon har rätt att ta emot Priset) eller om vi har anledning att diskvalificera Vinnaren i enlighet med avsnitt 6.3.

  10.5 Om du deltar i en tävling, liga eller turnering och av någon anledning inte kan eller väljer att inte gå vidare till nästa omgång efter att ha kvalificerat dig, förverkas din plats och du är inte behörig att få något pris som delas ut för nästa eller någon annan kommande omgång eller för finalpriset.

  10.6 Rätten att erhålla ett Pris går inte att överföra.

  10.7 Vinnaren har hela ansvaret för att betala eventuella skatter beträffande det aktuella Priset och för alla kostnader som förknippas med Priset eller dess användning, däribland men utan begränsning kostnaden av att följa kraven som lokala lagar föreskriver. Exempel på sådana anknutna kostnader gäller, men är inte begränsade till, om Priset består av ett motorfordon; fordonsregistrering, bilförsäkring och körkort eller, om priset består av en utlandsresa: ett pass, visum och krav på reseförsäkringar eller, beträffande Priser som är platsspecifika (till exempel ett evenemang, en aktivitet eller en semester), kostnaden för resan till och från den aktuella platsen (såvida inte Priset sägs omfatta resan eller består av en flygresa, en tågresa eller en resa till havs, i vilket fall Vinnaren själv får bära kostnaden för resan till och från avresestället).

  10.8 Om ett Pris består av ett evenemang, en aktivitet, en semester eller genomförandet av en tjänst har vinnaren ansvar för att efterleva den aktuella tredje partens eller organisatörens bokning eller andra villkor eller anvisningar och måste kunna efterleva alla restriktioner vad gäller datum och tider beträffande Priset (vars datum inte får ändras) och eventuella andra behörighetsrestriktioner som den aktuella tredje parten eller organisatören ställer upp. Avtalet som gäller ett sådant evenemang, en sådan aktivitet, semester eller sådan tjänst upprättas direkt mellan Vinnaren och den aktuella tredje parten eller organisatören, och vi är inte en av parterna till avtalet och har inget ansvar beträffande dess uppfyllelse eller bristande uppfyllelse, som den relevanta tredje parten eller organisatören bär ansvaret för. Vi tillhandahåller ingen form av försäkring, däribland men utan begränsning, någon ansvarsförsäkring eller något avbokningsskydd, beträffande något Pris som består av ett evenemang, en aktivitet, en semester eller en tjänst.

  10.9 Om vi beträffande något Pris utnyttjar någon tredje parts namn eller varumärke tillhör dessa den aktuella tredje parten. Ingen licens, ingen anknytning, inget sponsorskap och inget stöd görs gällande eller skall avläsas genom bruket av dessa namn eller varumärken eller genom bruket av något fotografi av ett pris. Ett fotografi som används för att marknadsföra Priset används enbart som illustration och det faktiska Priset kan vara ett annat än artikeln som visas på fotografiet, däribland men utan begränsning vad gäller fabrikat, modell, specifikation, färg, finish, förpackning och andra egenskaper.

  10.10 Vårt erbjudande om ett visst Pris innebär ingen anknytning från vår sida med eller något sponsorskap av eller stöd för den aktuella utomstående tillverkaren, leverantören eller organisatören.

  10.11 Vinnaren har själv ansvaret för all användning av priset. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Standardkampanjvillkor, gör vi inga framställningar, ger inga garantier och lovar inget, och inga andra villkor skall gälla mellan oss och någon annan person beträffande något Pris, däribland men utan begränsning till några garantier om lämplighet, tillförlitlighet, nöjaktig kvalitet eller lämplighet för ett syfte, eller några andra underförstådda villkor, varav vi undantar samtliga i den utsträckning lagen tillåter det.

 11. Prisutlottningar

  11.1 Vid prisutlottningar dras Vinnarna slumpmässigt bland alla korrekt inskickade inträden (information om processen finns i punkt 11.2 nedan ("Utlottningsprocessen")) och erbjuds alla spelare som är Kvalificerade spelare. Ingen favoriseras efter kön, ålder, geografisk plats, tid som Kvalificerad spelare, vilka av våra spelkanaler eller Plattformar som en Kvalificerad spelare har använt eller någon annan faktor.

  11.2 Utlottningen sker på följande sätt:

  (a) Varje inträde som giltigt skickats in av Kvalificerande spelare i utlottningen kommer att slumpmässigt sorteras i ett Microsoft Excel-ark och tilldelas ett slumpmässigt unikt biljettnummer, med start från nummer 1 till det totala antalet inträden för ifrågavarande utlottning (ett "Unikt ID");

  (b) Slumptalsgeneratorfunktionen i Microsoft Excel skall användas för att bestämma de vinnande unika ID-nummer som motsvarar antalet Vinnare som ska dras för ifrågavarande utlottning.

  (c) "Utlottningdomaren" är vår Kampanjchef eller någon annan motsvarande person;

  (d) utlottningen kommer att äga rum i vårt Gibraltar-kontor och genomföras av vår Utlottningsdomare och kommer att bevittnas av en medlem i Vår juridiska avdelning.

 12. Kasinogratissnurrningar

  12.1 Kasinogratissnurrningar kan erbjudas då och då till vissa kvalificerade spelare i form av antingen en bonus eller belöning. Kasinogratissnurrningar består av ett antal gratissnurrningar på vissa enarmade banditer. Det exakta antalet Kasinogratissnurrningar som utdelas ska vara enligt Vårt eget gottfinnande och ska vara föremål för de villkor som anges i punkt 12.2 och 12.3 nedan.

  12.2 Kasinogratissnurrningar kan erbjudas/utfärdas till Kvalificerade spelare i någon av följande omständigheter:

  (a) där en ny Kvalificerad spelare registrerar sig med ett erbjudande som inkluderar Kasinogratissnurrningar;

  (b) där en Kvalificerad spelare deltar i en Kampanj där Kasinogratissnurrningar utdelas vid en insättning;

  (c) som en del av en Kampanj; eller

  (d) enligt Vårt eget gottfinnande.

  12.3 De exakta villkoren för att göra anspråk på Kasinogratissnurrningar ska anges i de relevanta Särskilda bonusvillkoren. I avsaknad av Särskilda bonusvillkor ska följande villkor gälla för Kasinogratissnurrningar:

  (a) Kasinogratissnurrningar ska beviljas till Kvalificerade spelare som en Bonuskod som kan utdelas när du gör en insättning (i förekommande fall);

  (b) alternativt kan Kasinogratissnurrningar erbjudas Kvalificerade spelare genom att ange en tidsram inom vilken den Kvalificerade spelaren måste göra anspråk på Kasinogratissnurrningar eftersom erbjudandet annars förfaller;

  (c) när Kasinogratissnurrningar utfärdats kommer de att ha en giltighetstid under vilken den Kvalificerande spelaren måste använda sina Kasinogratissnurrningar, annars kommer de automatiskt att förfalla;

  (d) inga vinster från Kasinogratissnurrningar kan användas omedelbart för att spela på andra spel. Efter att ha slutfört alla Kasinogratissnurrningar ska Kvalificerad spelare tilldelas en bonus som ska omfattas av uttagsbegränsningar;

  (e) när Kasinogratissnurrningarna förfaller och du har kvarvarande Kasinogratissnurrningar, förbehåller vi oss rätten att återta vinster och utestående Kasinogratissnurrningar och

  (f) Kasinogratissnurrningar får endast användas på specifika enarmade banditer från tid till annan.

 13. Prestationer, Vänner, Uppdrag och Belöningar

  13.1 Du kommer att ha möjlighet att få belöningar genom att utföra olika online-aktiviteter. Sådana aktiviteter kan omfatta spela spel, att uppnå uppsatta mål, sätta in pengar, delta i specifika Kampanjer eller dela aktiviteter i spelet med andra spelare. Genom att utföra de specificerade aktiviteterna kommer du att få krediter som kan leda till utdelning av olika typer av bonusar och priser ("Belöningar").

  13.2 Belöningar kan inkludera upplåsning av nya spel eller funktioner, bonusspelerbjudanden, tillgång till turneringar och/eller tilldelning av andra monetära eller icke-monetära artiklar. Om inte annat anges, där Belöningar inkluderar bonusspel eller bonuspengar, kommer dessa typer av Belöningar att bli föremål för inlösen- och uttagsbegränsningar som anges i punkt 8.

  13.3 Om du väljer att spela något av våra spel på vår Plattform, ger du härmed ditt samtycke till att dela dina grundläggandeuppgifter med oss, inklusive ditt namn, födelsedatum, profilbild, och vänlistan som sedan kommer att användas för att hjälpa med registreringsprocessen och för att identifiera dig under spelets gång. Efter ditt godkännande kan vi lägga upp aktiviteter i spel till din newsfeed och dela innehåll med andra spelare som kan leda till Belöningar. Sådan aktivitet kan styras i dina integritetsinställningar.

  13.4 Om du ännu inte har gjort en Kvalificerande insättning och spel med gratispengar eller kreditsaldon förfaller i slutet av en spelsession.

  13.5 Ditt deltagande i Uppdrag och Prestationer är föremål för följande begränsningar:

  13.5.1 Uppdrag och Prestationer är endast tillgängliga för spelare med riktiga pengar som har gjort en Kvalificerande insättning;

  13.5.2 Framsteg mot ett Uppdrag räknas endast om du uttryckligen har startat Uppdraget genom att klicka på knappen "Starta uppdrag" för att registrera dig;

  13.5.3 Endast ett (1) Uppdrag kan vara aktivt samtidigt; men Uppdrag kan pausas och återupptas, och när ett Uppdrag pausas kommer ingen aktivitet att räknas mot Uppdragets uppgifter;

  13.5.4 Vid tillämpningen av detta avsnitt ska "Dag" avse 00.00 ET till 23.59 ET och "Vecka" avse 00.00 ET måndag till 23.59 ET söndag;

  13.5.5 Du har endast rätt att få varje Prestation och delta och slutföra varje Uppdrag en gång;

  13.5.6 Prestationer och Uppdrag utdelas inte eller markeras som slutförda när en turnering kraschar och avgörs.

 14. Publicitet och immateriella rättigheter

  14.1 Genom att delta i en kampanj där du vinner ett Pris eller som tar sig uttryck i form av en tävling, liga eller turnering där du lyckas komma till en andra eller efterföljande omgång, samtycker du till att samarbeta vid all annonsering, marknadsföring och i allt publicitetsmaterial och alla publicitetsaktiviteter som vi, på vår bekostnad, framställer eller ordnar. Du samtycker också till att på begäran (a) bära klädesplagg eller utstyrslar med vårt varumärke som vi tillhandahåller och (b) att på begäran underteckna en oåterkallelig friskrivning som tillåter oss att utan kompensation använda ditt namn, ditt fotografi, ditt porträtt, information om det land och/eller den stad där du bor, eventuella kommentarer som du har fällt eller som tillskrivs dig, och att använda all sådan information och eventuella ljud-/bildinspelningar eller sändningar för marknadsföringsändamål, i valfritt medium, överallt i världen.

  14.2 Om du deltar i något evenemang som vi står värd för eller anordnar i samband med en Kampanj, samtycker du till att inte använda någon tredje parts varumärke eller marknadsföringsmaterial för någon organisation som vi anser vara vår konkurrent, däribland men utan begränsning något varumärke eller något marknadsföringsmaterial från något annat spelföretag, och du samtycker till att inte uppföra dig på ett sätt som enligt vår skäliga tro kan få oss, något av våra partnerföretag eller något av våra eller deras respektive varumärken att hamna i vanrykte. Om någon överträdelse sker mot detta krav förbehåller vi oss rätten att inte dela ut ett Pris eller att försöka återfå ett Pris som har delats ut.

  14.3 Beträffande något du skickar in eller anmäler dig till då du deltar i någon Kampanj, garanterar du att det relevanta materialet är ditt originalarbete och inte kränker någon annan persons immateriella egendomsrätt eller någon annan rätt. Du samtycker till att tilldela alla rättigheter (även immateriella egendomsrätter) till sådant material (och om ideella rättigheter existerar att frånsäga dig dessa) och samtycker till att underteckna alla dokument och att göra alla sådana saker som rimligen krävs för att garantera vår äganderätt till sådant material och att tillåta oss att använda och nyttja sådant material till fullo.

 15. Valutaväxling

  15.1 Om en summa pengar nämns i någon kommunikation eller reklam eller annat marknadsföringsmaterial (Kampanjbelopp) och det finns ett behov av att ett sådant Kampanjbelopp konverteras från den utannonserade valutan till din Kontovaluta, kommer detta att omfattas av de växelkurser som erbjuds av oss vid tidpunkten för växlingen Se Vanliga frågor eller kontakta vårt Kundtjänstteam för mer information. Du medger och godtar att växlingskurser kan ändras snabbt och att vi därför inte kan hållas ansvariga för några ändringar av växlingskursen mellan den tidpunkt då du erbjuds att delta i Kampanjen och tidpunkten för växlingen.

 16. Vårt ansvar

  16.1 Förutom att vi inte undantar eller begränsar vårt ansvar för personskador eller dödsfall om vi är försumliga eller för bedrägliga framställningar eller några andra ansvarsområden som inte enligt lag får begränsas eller undantas, tar vi inget ansvar för att du deltar (eller inte kan delta) i någon Kampanj, däribland men utan begränsning till din användning (eller oförmåga att använda) ett Pris, i den mån lagen tillåter detta.

  16.2 Om någon Kampanj inte går att genomföra som planerat, däribland på grund av tekniska problem eller omständigheter som vi inte rår över, skall vi inte ha något ansvar för detta, och ingen bonus, utbetalning eller pris av något slag skall delas ut.

 17. Ändring och uppsägning av kampanjer; ändring av regler

  17.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avsluta en Kampanj, eller en aspekt av den, när som helst, med eller utan föregående meddelande, av vilket skäl som helst, däribland utan begränsning om något tryck-, produktions- eller distributionsfel eller annat fel i ett Kampanjmeddelande eller på Plattformen har skett, eller i de fall då ett fel har inträffat under förberedelserna inför eller genomförandet av en Kampanj som påverkar resultatet av Kampanjen eller antalet deltagare eller värdet av påståenden.

  17.2 Reglerna kan när som helst ändras av oss genom att vi publicerar de ändrade villkoren på den relevanta sidan/de relevanta sidorna som hör till Plattformen. Vi råder dig att läsa dessa Standardkampanjvillkor regelbundet. Genom att fortsätta delta i Kampanjen accepterar du alla sådana ändringar.

 18. Pokerliveevenemang

  18.1 Vinnarna kommer att delta i en live-turnering som medlem i vårt team.

  18.2 Vinnare får inte inkassera en live-turneringsbiljett för ett kontantpris.

  18.3 Villkoren för dessa live-pokerevenemang kan ersättas med särskilda live-turneringsregler som tillhandahålls av live-turneringsarrangören. Om någon bestämmelse i dessa villkor för live-pokerevenemang ersätts med en live-turneringsbestämmelse, skall de återstående bestämmelserna i dessa villkor för live-pokevenemang förbli i full effekt.

  18.4 Om vinnaren inte kan delta i en viss live-turnering, kan vi ge Vinnaren en möjlighet att delta i en alternativ live-turnering av samma eller mindre värde. Om vi, på vårt eget gottfinnande, anser att den alternativa live-turnering är av mindre värde, kommer Vinnaren att få buy-in-värdeskillnaden i kontanter. Om ingen lämplig alternativ live-turnering är tillgänglig kan prispaketet förverkas.

  18.5 Om vi inte har möjlighet att skicka Vinnaren till en live-turnering på grund av orsaker utanför vår kontroll, eller på grund av skäl som har samband med syftet att skicka Vinnaren till live-turneringen, kommer Vinnaren att ges möjlighet att delta i en alternativ live-turnering.

  18.6 Alla substituerande live-turneringar beslutas av oss på vårt eget gottfinnande.

  18.7 Vi kan efter eget gottfinnande besluta att inte skicka ett team till en live-turnering. Vi ska meddela Vinnaren minst två (2) veckor före starten av live-turneringen som anger orsaken/orsakerna för icke-deltagande. Vi ska också erbjuda möjlighet att delta i en alternativ live-turnering.

  18.8 Om spelaren skickas till en alternativ live-turnering, kan vi inte hållas ansvariga för eventuella kostnader, förlust eller skada som uppstått som en följd av detta.

  18.9 Som medlem av vårt team, kan följande kostnader täckas av oss i samband med en live-turnering. Kostnader som betalas beror på paketvärdet som vanns av Vinnaren:

  a) Turnerings-buy-in: Vi kan täcka kostnaderna för turneringens buy-in.

  b) Resekostnader och fickpengar: Vi kan täcka resekostnader och ge fickpengar till vinnaren. Det belopp som utbetalas kommer att meddelas via vår representant och kommer att betalas åt Vinnaren före avresan till en live-turnering. Beloppet kan täcka alla kostnader och utgifter som spelaren har under vistelsen på platsen för en live-turnering. Beloppet kommer att krediteras till spelarens konto på vår webbsajt.

  c) Hotellrum: Vi kan täcka kostnaderna för hotellrum. Eventuella ytterligare kostnader, t.ex. måltider, rumsservice, telefonsamtal, osv. är vinnarens ansvar.

  18.10 Vid deltagande i en live-turnering, eller i omgivande evenemang, ska vinnaren bära våra kläder fullt synliga hela tiden, om inte turneringsarrangörerna uttryckligen förbjuder sådana.

  18.11 I samband med deltagande i en live-turnering, samtycker Vinnaren att bli intervjuad och/eller samarbeta med PR-företag för vår räkning. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, bli intervjuad av vår personal på en daglig basis och lämna potentiella ytterligare uppgifter av intresse för rapportering på någon av våra webbsajter. Vi äger ensamrätten att kopiera, reproducera och använda hela eller delar av resultatet från intervjuer eller engagemang, inklusive foton och videoklipp av vinnaren. Vinnaren avstår från rätten att inspektera och godkänna sådan användning.

  18.12 Om Vinnaren intervjuas i samband med en live-turnering av en tredje part, ska Vinnaren nämna att han/hon har kvalificerat sig till live-turneringen genom att spela på vår webbsajt, såvida turneringsarrangörerna uttryckligen förbjuder sådan kommunikation.

  18.13 Spelaren är medveten om och samtycker till att vi får använda bilder och videor av Vinnaren samt uppge Vinnarens riktiga namn och smeknamn på någon av våra sajter i samband med rapporteringen från en live-turnering.

  18.14 Vi kan ge ersättning för ytterligare aktiviteter efter utgången av en live-turnering som Vinnaren kan bli ombedd att delta i. All verksamhet utanför en live-turneringsperiod är föremål för Vinnarens godkännande.

  18.15 Om Vinnaren inte fullgör sina skyldigheter som anges i detta avtal, kommer Vinnaren att förbjudas från våra framtida teamevenemang, inklusive kvalevenemang och live-evenemang. Vi kommer skriftligen att meddela Vinnaren om ett förbud och konsekvenserna av ett sådant förbud.

  18.16 Om en förbjuden Vinnare deltar och vinner ett pris i ett kvalevenemang, kommer priset att förverkas.

  18.17 Vi kan arrangera ytterligare aktiviteter under den tid som en live-turnering pågår. Vi är inte ansvariga på något sätt för något som kan hända en Vinnare under dessa aktiviteter. Vinnaren är alltid ansvarig för sin personliga säkerhet och bör agera därefter. Detta gäller under hela tiden som Vinnaren fungerar som en medlem i vårt team.

  18.18 Det uppskattade totala priset som anges på vår webbsajt kan endast garanteras till en Vinnare som deltar i alla aktiviteter utanför evenemanget. Vi kan inte hållas ansvariga om Vinnaren beslutar sig för att inte delta eller är förhindrad att delta på grund av personliga skäl eller turneringsspel.

  18.19 När det gäller eventuell tvist angående prispaketets villkor, är vårt beslut är slutgiltigt och bindande för parterna.

  18.20 Vinnaren måste vara myndig för att få delta i en live-turnering och Vinnaren är ensam ansvarig för att tillhandahålla verifiering av ålder. Dokumentation för att verifiera ålder kan begäras av oss när som helst.

  17.21 Vinnaren är ensam ansvarig för att skaffa fram alla resevisum eller uppfylla andra krav, såsom vaccinationer, etc. som krävs för vinnaren ska släppas in i landet/regionen där en live-turnering äger rum.

  18.22 Vinnaren är skyldig att ta med ett kredit- eller betalkort för att få tillträde till boendet. Underlåtenhet att göra detta kommer att innebära att ett alternativt, potentiellt sämre, boende måste ordnas av oss. Alla extra och därmed tillhörande kostnader i händelse av en sådan flytt skall betalas av Vinnaren.

  18.23 Vinnaren är individuellt ansvarig för eventuella skatter i samband med att vinna priset.

 19. Turneringsbiljetter:

  19.1 En turneringsbiljett är en virtuell kupong med ett visst värde som du kan använda för att delta i en specificerad turnering och kan förvärvas i följande fall:

  i. Du vann den i en Sit & Go- eller flerbordsturnering (antingen med ett buy-in i riktiga pengar eller inget buy-in),
  ii. Du köpt den i belöningsbutiken,
  iii. Den utdelats till Dig i en kampanj; och
  iv. Den utdelats till Dig som kompensation.

  ("Turneringsbiljetter")

  19.2 Turneringsbiljetter kan inte överlåtas och kan inte lösas in mot kontanter motsvarande deras angivna värde. Flera turneringsbiljetter kan inte användas tillsammans för att delta i en turnering med ett högre buy-in-värde än det angivna värdet för varje enskild turneringsbiljett.

  19.3 Alla turneringsbiljetter har ett utgångsdatum, antingen som ett visst datum eller ett datum efter en viss tid från det datum då turneringsbiljetten förvärvades. När en turneringsbiljett har förfallit kan den inte längre användas och kommer att tas bort från ditt konto.

  19.4 I händelse av att du registrerar dig till en turnering med hjälp av en Turneringsbiljett och turneringen avbryts innan den börjar, kommer du att vara berättigad att behålla en sådan Turneringsbiljett och använda den för att delta i en annan turnering. Om turneringen avbryts efter att den startat, kommer du att kompenseras för ett sådant avbrott som om du hade använt pengar för att registrera dig till en sådan turnering, på samma sätt som andra spelare i en sådan turnering kompenseras efter eget gottfinnande.

  19.5 Informationen om dina Turneringsbiljetter, inklusive deras värde och utgångsdatum, finns på ditt konto genom att välja: "Belöningar" > "Turneringsbiljetter".

 20. Allmänt

  20.1 Du får inte tilldela eller överföra någon del av alla dina rättigheter eller skyldigheter enligt reglerna.

  20.2 Ingen tredje part har rätt att genomdriva reglerna mot oss.

  20.3 Om vi inte driver igenom en rättighet enligt reglerna innebär det inte att vi frånsäger oss denna rättighet.

  20.4 Om någon del av reglerna befinns vara omöjlig att verkställa av lagliga skäl, skall alla andra delar av reglerna vara opåverkade och fortsätta att gälla.

  20.5 Vår analys och vårt beslut i alla frågor är slutgiltigt och vi inlåter oss inte i några diskussioner. Alla tvister eller situationer som inte täcks av reglerna löses av företagets ledning på ett sätt som den anser vara mest rättvist för alla inblandade och, underställt följande avsnitt. Detta beslut är slutgiltigt och bindande för alla spelare.

  20.6 Du och vi samtycker till att lagarna i Gibraltar gäller reglerna och att en tvist mellan dig och oss som uppkommer på grund av eller i samband med reglerna eller någon kampanj bara kan lösas av domstolarna i Gibraltar.

  20.7 Om dessa Standardkampanjvillkor eller några tillämpliga Särskilda kampanjvillkor översätts till ett annat språk än engelska skall den engelska versionen råda om det föreligger någon diskrepans.

Om Du har några frågor, kontakta vår kundtjänst, dygnet runt, 7 dagar i veckan.

Dessa standardkampanjvillkor uppdaterades senast den 27 september 2013.