Texas Hold'em bonuspoker

Spelets mål:

Texas Hold’em är ett pokerspel som spelas mot given.

Detta spel är heads-up, vilket innebär att spelaren tävlar mot given för att se vem som har den bästa pokerhanden. Spelaren kan också placera en extra bonussidoinsats.

Både spelaren och given får två kort. Därefter delas fem gemensamma kort ut och spelet fortsätter. Både spelaren och given kan använda dessa kort för att skapa högsta möjliga femkortshand. Spelaren vinner om hen skapar en hand som är värd mer än givens hand.

Bonussidoinsatsen betalas ut baserat på spelarens två första kort enligt bonusutbetalningstabellen, oavsett spelresultat.

 Texas_Main game

Spelinformation:

 • Spelet spelas med en enda kortlek med 52 kort utan jokrar.
 • Korten blandas i början av varje spel.
 • Alla sviter (spader, hjärter, ruter och klöver) har samma rankning.
 • Spelet och spelreglerna är identiska för spel med gratispengar och riktiga pengar.

Spelalternativ:

 • “Rensa insats” – Efter att du satsat, kommer alla satsade belopp att rensas från bordet när du klickar på den här knappen. När spelet slutförts kommer alla kort som finns på bordet att rensas när du klickar på denna insats.
 • Dubbla insat: När du klickar på den här knappen placeras en dubbelt så stor insats jämfört med den föregående ante-insatsen på bordet.
 • Satsa igen: När du klickar på Satsa igen-knappen placeras samma insats som föregående ante-insats på bordet och två uppåtvända kort delas ut till spelare.
 • Följande alternativ är tillgängliga för spelaren i varje spel:
  • Flopp: Satsa och Ge upp
  • Turn: Satsa och Checka
  • River: Satsa och Checka
 • Spelaren eller given med den bästa pokerhanden utses till vinnare.
 • Vinster sätts in på spelarens spelsaldo automatiskt i slutet av varje spel.

Så här spelar du:

 • Klicka på chipset som visas på kanten av bordet för att välja insats.
 • Efter att spelaren valt chip för att starta spelet måste hen placera ante-insatsen genom att klicka på "Ante"-området på bordet.
 • När spelaren har placerat ante-insats visas knappen "Dela". Klicka på knappen "Dela" för att starta spelet eller klicka på knappen "Rensa" för att ta bort insatsen.
 • Spelaren kan göra en bonussidoinsats genom att klicka på bordets bonussatsningsområde. Bonussidoinsatsen kan kan endast placeras innan spelet startar. Man kan inte placera en bonusinsats utan att först placera en huvudinsats.
 • När spelet startar får spelaren två uppåtvända kort och given får två nedåtvända kort.
 • Om spelaren har placerat en bonussidoinsats kommer systemet automatiskt att betala ut bonussidoinsatsen enligt betalningstabellen. Eventuell vinst betalas i slutet av spelet och förlustspel kommer också att samlas in i slutet av spelet.
 • För att fortsätta spela kan spelaren välja antingen "Satsa" eller "Ge upp" beroende på kortens styrka.

  När spelaren väljer alternativet "Ge upp" förlorar spelaren "ante"-insatsen, och eventuell bonussidoinsats som vunnits betalas ut.

  • När spelaren väljer alternativet "Satsa" kommer en insats som är dubbelt så stor som "ante"-insatsen att placeras på satsningsområdet "Flopp på ante". När denna insats är placerad kan spelaren inte ta tillbaka insatsen. Tre uppåtvända kort kommer att delas ut till spelaren i mitten av bordet.
 • Spelaren kan antingen välja alternativet "Checka" eller "Satsa". När spelaren väljer alternativet "Satsa" kommer insatsen som är lika stor som "ante" att placeras på "Turn"-insatsområdet och spelaren får ett uppåtvänt kort i mitten av bordet. När spelaren väljer alternativet "Checka" placeras inte insatsen på "Turn"-insatsområdet och spelaren får ett uppåtvänt kort i mitten av bordet.
 • Återigen har spelaren möjlighet att välja att "Checka" eller "Satsa". När spelaren väljer alternativet "Satsa" kommer en insats som är lika stor som "ante" att placeras på "River"-insatsområdet och spelaren får ett uppåtvänt kort. När spelaren väljer alternativet "Checka" kommer ingen insats att placeras på "River"-insatsområdet och spelaren får ett uppåtvänt kort.

  Spelaren kan inte placera insatser på "Turn"-, "River"- och "Flopp"-spel utan att placera "ante" insatsen.

 • Nu kommer givens två nedåtvända kort att visas. Baserat på vem som har den bästa femkortshanden kommer given eller spelaren att förklaras som vinnare.
 • Om spelaren har den bästa pokerhanden betalar given även för de insatser som spelaren har placerat på “Flopp”, “Turn” och “River”.
 • Given betalar även "ante"-insatsen om spelarens vinnande hand är stege eller bättre. I alla andra fall återförs "ante"-insatsen till spelaren.
 • För ovanstående stegvinster, dvs. Royal Flush, färgstege, fyrtal, kåk, färg och stege, kommer utbetalningen att vara dubbelt insatsen som placerades på Flopp, Turn, River och Ante.
 • För vinster under stege, dvs. triss, två par, par och högt kort, blir utbetalningen dubbelt insatsen som placerats på Flopp, Turn och River. Insatsen som placeras på ante kommer att återföras till spelaren.
 • Om spelarens och givens kort har samma värde vinner ingen av dem och spelarens insats (Ante, Flopp, Turn och River) återförs till spelaren som "Oavgjort".
 • Om given har den bästa femkortshanden, förlorar spelaren alla insatser som hen placerat. Eventuella vinster på bonussidoinsatser betalas ut.
 • Den bästa spelarpokerhanden kan skapas med fem extra kort som delats ut istället för spelarens två första kort.
 • Om båda händerna har samma rankning, vinner handen med de högsta korten. Till exempel slår färg med ess-hög färg med kung-hög. Om de två händernas högsta kort är lika kommer det högsta kortet som inte är gemensamt att avgöra utgången.
 • Om de två händerna är identiska blir spelet oavgjort. Svitordningen används inte för att fastställa vinnaren.

Betalningstabell:

ROYAL FLUSH:

5 kort i samma svit och valörerna 10, knekt, dam, kung, ess betraktas som Royal Flush.

T.ex. 10, knekt, dam, kung, ess i hjärter, spader, klöver eller ruter.

FÄRGSTEGE:

5 kort i samma svit och i efterföljande valörer betraktas som färgstege, förutom 10, knekt, dam, kung, ess.

 T.ex. hjärter 2,3,4,5,6, klöver 6,7,8,9,10, spader 5,6,7,8,9, ruter 3,4,5,6,7, etc. i följd.

FYRTAL:

4 kort av 5 med samma värde kommer att betraktas som fyrtal.

T.ex. 22225, 55557, 99994 kommer att betraktas som fyrtal.

KÅK:

3 kort av 5 har samma värde och de återstående 2 korten med ett annat likadant värde betraktas som KÅK.

T.ex. 5,5,5 och 2,2 oberoende av sviter.

FÄRG:

5 kort i samma svit och olika nummer som inte är i följd betraktas som färg.

T.ex. hjärter 2, 5, ess, 7, kung eller spader 3, 6, 8, knekt, dam etc.

STEGE:

Kort i olika sviter (av 4) och som är i följd utgör en stege.

T.ex. hjärter 4, ruter 5, klöver 6, spader 7, hjärter 8 utgör en stege.

TRISS:

3 kort av 5 med samma kortvärde kallas triss.

T.ex. 999A8, AAA57 betraktas som triss.

TVÅ PAR

Två uppsättningar av två kort av 5 med samma värde kallas två par.

T.ex. 44998, AA557 utgör två par.

ETT PAR:

Två kort av 5 har samma värde, medan de andra 3 korten alla har olika rankning, utgör ett par.

T.ex. 44AK8, AAK57 utgör ett par.

HÖGT KORT:

Rankningen av händer som innehåller mindre än ett par bestäms av det högst rankade kortet.

T.ex. kommer 2, K, 9,6,3 att betraktas som högt kort.

 

Betalningstabell för bonusinsats:

Bonusinsats betalas på spelarens två första kort.

Ess-ess:

 • Om spelarens två första kort är ess, kommer denna utbetalning att utdelas.

  Ess-kung (samma svit):

 • Om spelarens två första kort är ess och kung i samma svit, kommer denna utbetalning att utdelas.

  Ess-dam eller ess-knekt (samma svit):

 • Om spelarens två första kort är ess och dam i samma svit eller ess och knekt i samma svit, kommer denna utbetalning att utdelas.

  Ess-kung (olika sviter): 

 • Om spelarens två första kort är ess och kung i olika sviter, kommer denna utbetalning att utdelas.

  Kung-kung, dam-dam eller knekt-knekt:

 • Om spelarens två första kort är kungar, damer eller knektar, kommer denna utbetalning att utdelas.

  Ess-dam eller ess-knekt (olika sviter):

 • Om spelarens två första kort är ess och dam i olika sviter eller ess och knekt i olika sviter, kommer denna utbetalning att utdelas.

  10-10 till 2-2 (par):

 • Om spelarens två första kort är 10:or och spelaren får parkort i de följande 5 korten, kommer denna utbetalning att tilldelas.

 

Ess-ess

30:1

Ess-kung (samma svit)

25-1

Ess-dam eller ess-knekt (samma svit)

20 till 1

Ess-kung (olika sviter)

15:1

Kung-kung, dam-dam eller knekt-knekt

10:1

Ess-dam eller ess-knekt (olika sviter)

5:1

10-10 till 2-2 (par)

3:1

 

Avkastning till spelaren:

 • Teoretisk avkastning till spelaren i huvudspelet är 96,88 %.

   

  Baserat på nedanstående optimala strategi:

  • Floppinsats
   Spelaren bör placera floppinsatsen när det totala förväntade värdet av Ante-, Flopp-, Turn- och River-insatserna är högre än att lägga sig.
  • Turn- och River-insatser
   Spelaren bör placera en Turn- eller River-insats om chansen att vinna handen är större än 50 % med tanke på spelarens två kort och de synliga brädkorten. Om chansen att vinna är mindre än 50 % bör spelaren checka istället.

   

 • Den teoretiska avkastningen för bonussidoinsatsen är 91,10 %.
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.