Vad är Mina turneringar?

Om du klickar på Mina turneringar längst ned i lobbyn visas en lista över alla turneringar som du har registrerat dig till.