Re-Trigger Happy

Hur man spelar

 • Tryck på start för att köpa ditt spelkort.
 • Tryck, håll och dra drag-fliken från höger till vänster för att avslöja utgången av spelet.
 • Tryck på den glödande startknappen för att avslöja utgången av samtliga 4 flikar.

Bonusomgångar med gratisspel

 • 2 eller 3 scatters som förekommer i någon position tilldelar bonusomgångar med gratisspel.
 • Eventuella slumpmässiga vinster betalas först.
 • 15 gratisspel tilldelas.
 • Alla vinster i bonusrundan multipliceras x3, inklusive eventuella Scatter-priser.
 • Gratis spel kan utlösas. Ytterligare 15 spel tilldelas.
 • Gratisspel spelas automatiskt.
 • För det aktuella insatsvärdet är den maximala utbetalningen under bonusomgångar med gratisspel €20.000
 • Alla vinster över detta värde eller oanvända gratisspel kommer annulleras.
 • Gratisspel spelas på en annan hjuluppsättning.

Återbetalning till spelare

 • Spelet är slumpmässigt. Spelets förväntade återbetalningsprocent är 95%
 • © 2013 Realistic Games Ltd. Med ensamrätt.
 • POT LUCK (UK00003141931) och REALISTIC GAMES (UK00003141710) är registrerade varumärken av Realistic Games Ltd.

Användargränssnitt

 • Saldo och insatsvärde är alltid synliga i fältet längst ner.

Tryck för att se inställningar och spelinformation.

Tryck för att stänga av eller sätta på ljudet.

Tryck för återvända till spellobbyn.

En klocka visas i spelet. Klockan visar tiden som rapporteras av enheten i vilken spelet spelas.

Ett spel-ID visas i spelet. Detta spel-ID kan användas av spelsidans ägare för att finna en specifik spelomgång ifall klargörande behövs.

Hur man spelar

Tryck för att placera din insats.

Tryck för att visa alla drag-flikar.

Tryck, håll och dra till vänster för att avslöja en drag-flik.

Tryck för att få tillgång till inställningar för autospel.

Antalet återstående autospel visas på knappen. Tryck för att stoppa autospel när som helst.

Inställningar för autospel

 • Den här sidan med inställningar ger dig möjlighet att sätta gränser under autospel.
 • Antal autospel: välj hur många autospel du vill spela (10, 25, 50 eller 100).
 • Maximal förlust: ställ in maximalt antal förluster under autospelen.
 • Stanna när vinsten når eller överskrider: välj ett vinstvärde för att stoppa autospelet.
 • Om något av dessa värden uppnås eller överskrids stoppas autospelet.
 • Startknappen lyses upp när en tillåten kombination av inställningar har uppnåtts.
 • Observera: en del autospelsmöjligheter är obligatoriska för vissa jurisdiktioner

Ställ in insatsvärden

 • Denna sida visar ett urval av insatsvärden som är tillgängliga för det aktuella spelet. Det aktuella insatsvärdet är markerat. Tryck på ett annat värde för att välja det. Tryck på knappen Tillbaka för att återgå till spelet. Detta insatsvärde är den totala insatsen för varje spel.
 • I relevanta fall, kan bankfunktioner länkas till från denna sida.

Övrig information

 • Följande information kan omfattas av regler, villkor eller processer från innehavaren av spelsidan.

Oavslutade spel

 • Oavslutade spel lagras i upp till sju dagar. När spelaren kommer tillbaka till ett oavslutat spel tillåts spelaren fullborda spelomgången. Om ett spel förblir ofullbordat under längre tid än angiven tidsperiod kommer spelet automatiskt att avslutas och eventuella vinster krediteras till spelarens konto.
 • Missbruk eller systemfel annullerar samtliga betalningar och spel.

Datum för senaste ändring: 2023-07-07